Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ) Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
tajemnice:
  Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D.
prochaz2@kfu.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Vladimíra JOHÁNKOVÁ
vjohanko@kfu.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

14.02.2016
V pondělí 15.2.2016 nebude Ing. Jana HINKE,Ph.D. přítomna od 7:00-9:20.Odpadají tedy konzultační hodiny a první cvičení od 7:30-9:00. Důvodem je neplánovaná návštěva lékaře....    >>>

02.02.2016
Dne 10.2.2016 se mění konzultační hodiny Ing. Jany Hinke,Ph.D. z původního 8:00-9:00 nově na 10:30-11:30. Důvodem je účast na poradě CECEV....    >>>

02.02.2016
úřední hodiny....    >>>

26.01.2016
- školení...    >>>

30.12.2015
- 5. ledna 13:00 - 13:45 - 12. ledna 13:00 - 13:45 - 14. ledna 11:00 - 11:30 POUZE ZÁPIS JIŽ UZNANÝCH ZPT + ZK - 18. ledna 9:00 - 10:00 - 21. ledna 11:00 - 11:30 POUZE ZÁPIS JIŽ UZNANÝCH ZPT...    >>>

21.12.2015
- dovolená...    >>>

18.12.2015
Konzultační hodiny ve zkouškovém období budou v těchto termínech a časech: - 5. 1. 2016 od 7:30 do 8:30 hodin, - 12. 1. 2016 od 12 do 13 hodin, - 21. 1. 2016 od 12 do 13 hodin, - 5. 2. 201...    >>>

12.12.2015
Dne 15. prosince jsou zrušeny KH dr. Zborkové. Náhrada 16. prosince 9-10, místnost TY307b. Jitka Zborková...    >>>

26.11.2015
Z důvodu zastupování ve výuce se KH dne 3. 12. konají v čase 10 - 11 hodin....    >>>

23.11.2015
Z důvodu pracovní cesty nepřítomnost Ing. Pavlíny Hejdukové, Ph.D. v termínu od 1. 12. do 4. 12. 2015. Výuka zajištěna náhradním vyučujícím, konzultační hodiny zrušeny. ...    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3200
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Mgr. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D. barkova@kfp.zcu.cz
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221
Ing. Karel KARLOVEC kkarlove@kfu.zcu.cz 3214
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Jiří KRONYCH
Ing. Marie MACKOVÁ sek@koinonia.cz
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky červen 2016
  • Žádost na externího oponenta  odevzdávejte na sekretariát KFU nejpozději do 25. 4. 2016 (viz formuláře)new
  • word.gif Rámcová témata bakalářských prací KFU Plzeň, zaměření FUČ, prezenční a kombinovaná forma, červen 2016
  • word.gif Rámcová témata diplomových prací KFU Plzeň, obor PaM, zaměření PE, prezenční a kombinovaná forma, červen 2016
Věda a výzkum
Centrum podnikání
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

  • Telefon: 377633201
  • Fax: 37763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni