Katedra financí a účetnictví (KFU)

vedoucí:
  prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
ldvorako@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
tajemnice:
  Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D.
prochaz2@kfu.zcu.cz
sekretářka:
  Jitka SCHEJBALOVÁ
jschejba@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Vladimíra JOHÁNKOVÁ
vjohanko@kfu.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

16.04.2014
17.4 - 18.4. zrušení úředních hodin...    >>>

12.04.2014
Dne 24.4.2014 jsou zrušeny konzultační hodiny Ing. Jany Hinke, Ph.D. z důvodu účasti u státních závěrečných zkoušek na PEF ČZU v Praze. Konzultační hodiny budou probíhat dne 15.4.2014...    >>>

09.04.2014
Nahrada vyuky za dobu nemoci Ing. Jany Hinke, Ph.D. je organizována 11. 4. 2014. Podrobný rozpis cvičení je uveden na Courseware v záložce: Cvičení...    >>>

09.04.2014
Dne 14. 4. 2014 se ruší KH, náhradní termín je 15. 4. od 8 do 9 hod. Děkuji za pochopení. R. Součková...    >>>

03.04.2014
16. dubna se konzultační hodiny Pavlíny Hejdukové konají v čase 11:45 - 12:45 hodin....    >>>

27.03.2014
2. 4. 2014 z důvodů konání Vědecké rady ZČU odpadají konzultační hodiny....    >>>

27.03.2014
27.3.2014 - 4.4. 2014 jsou z důvodu nemoci zrušeny konzultační hodiny. Ve výuce budou studenti informováni o tom, zda bude tato výuka vedena jiným vyučujícím, nebo nahrazena v jiném čase....    >>>

20.03.2014
Z důvodu konání vyzvaných přednášek se v termínech 24. března, 31. března a 7. dubna 2014 mění čas přednášek a prvního cvičení z předmětu UC4. Přednáška se koná v čase 9:2...    >>>

19.03.2014
Katedra financí a účetnictví Vás zve na přednášku zástupců společnosti Deloitte na téma "Změny v daních a právu od roku 2014", která proběhne dne 24. 3. 2014 v učebně TY 211 od 9:20...    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3200
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Mgr. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D. barkova@kfp.zcu.cz
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUšKA hruskaz@kfu.zcu.cz 377633221
Ing. Karel KARLOVEC kkarlove@kfu.zcu.cz 3214
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Lucie MÁDLOVÁ (KULDOVÁ), Ph.D. lkuldova@kfu.zcu.cz 3215
Ing. Jitka SINGEROVÁ jsinger@kfu.zcu.cz 3269
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Zdeněk HRUšKA hruskaz@kfu.zcu.cz 377633221
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Jan LUKEŠ lukesj@kfu.zcu.cz 3212
Ing. Marie MACKOVÁ
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ lucie.buzkova@email.cz 3219

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Státní závěrečné zkoušky červen 2015
Státní závěrečné zkoušky leden 2015
Státní závěrečné zkoušky červen 2014
Věda a výzkum
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD
Projekty podané do výběrového řízení (od 1. 9. 2010)
  • SGS-2012-022 Rozvoj teorie a praxe finančního řízení – Ing. Michaela Horová, Ph.D.  
  • SGS 2011/058 Účetnictví udržitelného rozvoje a jeho vliv na řízení výkonnosti firmy - podaly Ing. Jitka Zborková a prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.  
  • Projekt na vytvoření samostatného systému certifikace finančních poradců - podala prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. a Ing. Michaela Horová, PhD.  
  • Ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání Plzeň - projekt Řízení finančních toků a investic - podala prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. a Ing. Michaela Horová, PhD.  
Projekty řešené KFU (od 1. 11. 2010)
  • Krajské centrum vzdělávání Plzeň - projekt Řízení finančních toků a investic  – lektorská činnost v rámci projektu: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc., Ing. Josef Červený, Ph.D., Ing. Michaela Horová, Ph.D., Ing. Martina Kotková, Ing. Jitka Zborková, zahájení realizace od 3. 4. 2012
  • INEM Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management CZ.1.07/2.2.00/28.0059 – členové řešitelského týmu od 1. 2. 2012 Ing. Michaela Horová, Ph.D., Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D., Ing. Jitka Zborková, Ing. Jitka Singerová
  • SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení CZ.1.07/2.2.00/15.0379 - členové projektového týmu prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc., Ing. Michaela Horová, Ph.D.
Univerzita třetího věku 2010/2011

Kontakt

  • Telefon: +420377633201
  • Fax: +42037763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni