Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ) Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
tajemnice:
  Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D.
prochaz2@kfu.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Vladimíra JOHÁNKOVÁ
vjohanko@kfu.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

25.05.2016
31. 5. 2016 8:00 – 9:00 6. 6. 2016 13:00 – 14:00 13. 6. 2016 13:00 – 14:00 20. 6. 2016 9:00 – 10:00 Vždy v TY 307b....    >>>

24.05.2016
15. 6. 2016 od 10:00 do 11:00 hodin, 20. 6. 2016 od 10:00 do 11:00 hodin, případně v jiném termínu po předchozí dohodě na základě mailové komunikace....    >>>

13.05.2016
Konzultační hodiny dr. Zborkové se konají v těchto termínech: čtvrtek 19. května 2016 9:00 - 10:00, pondělí 23. května 2016 10:00 - 11:00, pondělí 30. května 2016 8:30 - 10:00, středa ...    >>>

10.05.2016
dovolená 12. - 13. 5. 2016...    >>>

10.05.2016
K zapsání zápočtů z UC1 do indexů po splnění podmínek u dr. Hinke a ing. Malé využijte prosím konzultačních hodin vypsaných na stránkách KFU pod vizitkou vyučující Hinke....    >>>

04.05.2016
Z důvodu nemoci dr. Krechovské jsou konzultační hodiny zrušeny do odvolání. ...    >>>

03.05.2016
Posudek se odevzdává vytištěný oboustranně....    >>>

29.04.2016
přesunuty ze dne 4. 5. 2016 na den 11. 5. 2016 od 10.00 do 11.00 hod....    >>>

25.04.2016
se přesouvají ze dne 27. 4. 2016 na 26. 4. 2016, EP130 - Bory, od 17.15 - 18.15 hod. ...    >>>

19.04.2016
čtvrtek (21. 4.) 9 - 11 hod., 13 - 15 hod., pátek (22. 4.) 9 - 11 hod., pondělí (25. 4.) 9 - 11 hod....    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Mgr. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D. barkova@kfp.zcu.cz
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D. macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Jiří KRONYCH
Ing. Marie MACKOVÁ sek@koinonia.cz
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky červen 2017
Státní závěrečné zkoušky červen 2016
Věda a výzkum
Centrum podnikání
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

  • Telefon: 377633201
  • Fax: 37763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni