Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
ldvorako@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
tajemnice:
  Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D.
prochaz2@kfu.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Vladimíra JOHÁNKOVÁ
vjohanko@kfu.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

25.03.2015
Dne 26.3.2015 jsou konzultační hodiny zrušeny z důvodu pracovní cesty. Náhrada probíhá dne 27.3.2015 od 10:00 - 11:00. ...    >>>

18.03.2015
Ve čtvrtek 19. 3. 2015 je zrušena výuka všech cvičení a konzultace, a to ze zdravotních důvodů. ...    >>>

17.03.2015
do konce března si studenti, kteří budovu obhajovat v červnu 2015, můžou podat na sekretariát žádost o externího oponenta. ...    >>>

16.03.2015
Z důvodu účasti na školení projektu jsou přesunuty konzultační hodiny z úterý 17. 3. 2015 na čtvrtek 19.3.2015 8:45-9:20....    >>>

11.03.2015
Vážení studenti, z důvodu nemoci vyučujícího bude výuka v Chebu předmět UC1 (přednáška+cvičení) dne 12.3.2015 zrušena. O náhradě výuky budete včas informováni. Děkuji za pochopen...    >>>

16.02.2015
Dne 3.3.2015 se přesouvají konzultační hodiny na 12:40-13:30. ...    >>>

26.11.2014
Neváhejte se přihlásit a poznat nové prostředí a přátele! Více v příloze....    >>>

10.11.2014
Dne 13. 11. 2014 jsou z důvodu konání konference Trendy v podnikání pořádané FEK zrušeny konzultační hodiny....    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3200
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Mgr. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D. barkova@kfp.zcu.cz
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUšKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221
Ing. Karel KARLOVEC kkarlove@kfu.zcu.cz 3214
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Lucie MÁDLOVÁ (KULDOVÁ), Ph.D. lkuldova@kfu.zcu.cz 3215
Ing. Jitka SINGEROVÁ 3269
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Zdeněk HRUšKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Jan LUKEŠ lukesj@kfu.zcu.cz 3212
Ing. Marie MACKOVÁ
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ lucie.buzkova@email.cz 3219

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky leden 2016
 • Všechny přihlášky studetů na leden 2016  byly přijety
 • word.gif Rámcová témata bakalářských prací KFU Plzeň, zaměření FUČ, kombinovaná forma, leden 2016
 • word.gif Rámcová témata  diplomových prací KFU Plzeň, obor PaM, zaměření PE, kombinovaná forma, leden 2016
Státní závěrečné zkoušky červen 2015
 • Seznam  studentů přijatých na bakalářskou práci najdete na Courseware u předmětu SBZFU - studijní materiály
 • Seznam  přijatých přihlášek na diplomovou práci, najdete na Courseware u předmětu SZPE - studijní materiály. Studenti, kteří nebyli vybráni, si na portále zaregistrují vlastní téma a obrátí se na dr. Hinke a téma upřesní. Dotazy - sekretariát p. Johánková
 • Podaná přihláška k BP na červen 2015 CHEB byla schválena. 
 • pdf.gif Postup při zadávání kvalifikační práce - student si vybírá pouze jedno téma !!!!!!
 • word.gif Rámcová témata bakalářských prací KFU Plzeň, zaměření FUČ, prezenční a kombinovaná forma, červen 2015
 • word.gif Rámcová témata diplomových prací KFU Plzeň, obor PaM, zaměření PE, prezenční a kombinovaná forma, červen 2015
 • word.gif Rámcová témata bakalářských prací červen 2015 VEK - pro Cheb 
Věda a výzkum
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

 • Telefon: 377633201
 • Fax: 37763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni