Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
ldvorako@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
tajemnice:
  Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D.
prochaz2@kfu.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Vladimíra JOHÁNKOVÁ
vjohanko@kfu.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

27.04.2015
Dne 28.4.2015 budou KH Ing. Burešové výjimečně v době od 8:00 do 9:00....    >>>

27.04.2015
Vážení studenti, konzultační hodiny dne 29. 4. 2015 jsou přesunuty na čtvrtek 30. 4. 2015 od 16:30 do 17:30....    >>>

20.04.2015
Mimořádně upravené úřední hodiny pro odevzdání kvalifikační práce. Úterý 9-11 hod a 13-16 hod Středa 9-11 hod a 13-16 hod Čtvrtek 9-11 hod a 13-16 hod Pátek - nepřítomnost (...    >>>

13.04.2015
Dne 15. 4. 2015 a 22. 4. 2015 jsou posunuty konzultační hodiny na 13 - 14 hod. z důvodu suplování přednášky za dr. Krechovskou....    >>>

12.04.2015
Konzultační hodiny dr. Zborkové jsou ze zdravotních důvodů zrušeny - náhrada konzultací pouze po e-mailové domluvě. Jitka Zborková ...    >>>

08.04.2015
Konzultace přihlášek k DP/BP pro ak. rok 2015/2016: 9. 4. 2015 13:00 – 14:30 10. 4. – 28. 4. 2015 zahraniční pracovní cesta 29. 4. 2015 13:00 – 14:00 30. 4. 2015 13:30 – 14:30 Kon...    >>>

07.04.2015
9.4.2015 v 7:30 (TY 304) se koná náhrada výuky předmětu UC1 za 6. týden semestru vyučující Hinke....    >>>

07.04.2015
Ke konzultacím DP,BP s Ing. Janou Hinke, Ph.D. lze využít i termín 11. 4. 2015 od 8:00-10:00....    >>>

05.04.2015
Konzultační hodiny dr. Zborkové jsou dne 9. dubna z důvodu hospitalizace zrušeny. Děkuji za pochopení, Jitka Zborková...    >>>

01.04.2015
Pro zájemce o konzultaci stávajících či budoucích BP či DP nabízím příští týden speciální KH, a to v pátek 10. 4. 2015 v čase 10:30 - 11:30 hodin. PH...    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3200
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Mgr. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D. barkova@kfp.zcu.cz
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221
Ing. Karel KARLOVEC kkarlove@kfu.zcu.cz 3214
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Lucie MÁDLOVÁ (KULDOVÁ), Ph.D. lkuldova@kfu.zcu.cz 3215
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Veronika BUREŠOVÁ buresovv@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Jan LUKEŠ lukesj@kfu.zcu.cz 3212
Ing. Marie MACKOVÁ
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ lucie.buzkova@email.cz 3219

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky červen 2015
Státní závěrečné zkoušky leden 2016
  • Všechny přihlášky na leden 2016  byly přijety
  • word.gif Rámcová témata bakalářských prací KFU Plzeň, zaměření FUČ, kombinovaná forma, leden 2016
  • word.gif Rámcová témata  diplomových prací KFU Plzeň, obor PaM, zaměření PE, kombinovaná forma, leden 2016
Státní závěrečné zkoušky červen 2016
  • word.gif Rámcová témata bakalářských prací KFU Plzeň, zaměření FUČ, prezenční a kombinovaná forma, červen 2016new
  • word.gif Rámcová témata diplomových prací KFU Plzeň, obor PaM, zaměření PE, prezenční a kombinovaná forma, červen 2016new
Věda a výzkum
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

  • Telefon: 377633201
  • Fax: 37763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni