Termín přijímacího řízení pro ak. rok 2024/2025 do DSP

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2024/2025 BYL Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘESUNUT NA STŘEDU 26. 6. 2024, ZAČÁTEK V 8:00 HODIN.

Termín přijímacího řízení pro ak. rok 2024/2025 do doktorských studijních programů byl stanoven na pátek 21. 6. 2024. Přijímací řízení bude probíhat od 8:30 hodin v zasedací místnosti děkanátu UL 406 ve formě on-site s možností připojení on-line (především pro zahraniční uchazeče). Bližší informace budou všem uchazečům včas zaslány e-mailem.