Přeshraniční mentoringový program „careerSTEPS“ jako vzor pro ostatní vysoké školy

Přeshraniční mentoringový program „careerSTEPS“ jako vzor pro ostatní vysoké školy