Aktuality

11.01.2018
České centrum Vídeň nabízí stáž studentům či budoucím čerstvým absolventům. Nástup možný od 1.3.2018 (nebo již 26.2.), délka stáže min. 3 měsíce. Podmínkou je znal...    >>>

04.01.2018
Při absolvování předmětu Projektový management je možné získat jako bonus Národní certifikaci studentů od certifikační autority SPŘ Společnost pro projektové řízení, z.s. Více in...    >>>

23.11.2017
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Fakulty ekonomické. V Plzni proběhne 23.1.2018 v 9:00 a 10:30 v EP130 (balakářské studium) a 13:00 v >>>

11.01.2018
Stáž na Honorárním konzulátu České republiky pro regiony Friuli Venezia Giulia a Trentino Alto Adige. Trvání stáže: minimálně tři měsíce. Termín nástupu: dle dohody, avšak před...    >>>

08.08.2017 <<<
Česko-německé centrum v Bavorsku nabízí stáže v oblasti kulturního managementu na období leden - březen 2018.

Zájemci mohou čerpat financování z programu Erasmus+ praktické stáže (kontakt: Pavlína Bínová - binova@rek.zcu.cz).
Informace o pracovních stážích naleznete zde.

Po absolvování stáže lze získat kredity za předmět SMA/ZPRX1 nebo SMA/ZPRX2 (požadavky ke splnění viz Portál ZČU).