Aktuality

11.01.2018
České centrum Vídeň nabízí stáž studentům či budoucím čerstvým absolventům. Nástup možný od 1.3.2018 (nebo již 26.2.), délka stáže min. 3 měsíce. Podmínkou je znal...    >>>

04.01.2018
Při absolvování předmětu Projektový management je možné získat jako bonus Národní certifikaci studentů od certifikační autority SPŘ Společnost pro projektové řízení, z.s. Více in...    >>>

23.11.2017
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Fakulty ekonomické. V Plzni proběhne 23.1.2018 v 9:00 a 10:30 v EP130 (balakářské studium) a 13:00 v >>>

11.01.2018 <<<
Stáž na Honorárním konzulátu České republiky pro regiony Friuli Venezia Giulia a Trentino Alto Adige.

Trvání stáže: minimálně tři měsíce.
Termín nástupu: dle dohody, avšak přednostně letní měsíce 2018 či měsíce září, říjen a listopad 2018.

Grant ve výši 600 EUR/měsíc bude přidělený z programu Erasmus+ (stážista musí být v době stáže studentem ZČU, nebo absolventem do 12 měsíců od ukončení ZČU).

Více informací o stáži naleznete v příloze.

V případě zájmu kontaktujte Pavlínu Bínovou (binova@rek.zcu.cz) do 31.5.2018 nebo dříve (žádosti budou obratem přeposlané do Itálie včetně informace o přidělení grantu Erasmus+).

Do e-mailu přiložte životopis, motivační dopis a možný termín stáže v italštině nebo angličtině.08.08.2017
Česko-německé centrum v Bavorsku nabízí stáže v oblasti kulturního managementu na období leden - březen 2018. Zájemci mohou čerpat financování z programu Erasmus+ praktické st...    >>>