Finanční a pojistné výpočty 1 (KEM/FIPV1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základními pojmy a používanými veličinami ve finančních výpočtech. 0bjasnit a ukázat studentům praktické aplikace použití různých typů úročení k výpočtům. Vysvětlit studentům princip časové hodnoty peněz a použití v praxi. Seznámit studenty s různými typy důchodů a ukázat použití výpočtů v praktických aplikacích na příkladech.
Pomocí probraných technik ukázat studentům principy výpočtu výnosů různých investic za pomoci efektivní úrokové míry. Objasnit studentům postup při hodnocení projektů a ukázat použití různých hodnotících kritérií a jejich výpočet. Vysvětlit a ukázat studentům použití finančních výpočtů v pojišťovnictví pro výpočet různých druhů pojistného.


Vyučující:

Prezenční studium