Pravděpodobnostní modely (KEM/PMO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Předat přehled o vybraných pravděpodobnostních modelech (Markovovy řetězce, modely teorie front a modely teorie zásob) a naučit aplikaci modelů při manažerském rozhodování.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)