Operační výzkum (KEM/OV)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základními metodami operačního výzkumu a naučit je pomocí dostupných jednoduchých programových prostředků aplikovat tyto metody při řešení problémů při manažerském rozhodování.

Vyučující:

Prezenční studium