Výrobní a logistické systémy (KEM/VLS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s teoretickými základy řízení výrobních procesů a logistických systémů v podnicích výrobního ale i nevýrobního charakteru; obeznámit je s moderními nástroji řízení logistiky v podnicích včetně možností využití metod operační analýzy k řešení optimalizačních procesů v logistice.

Vyučující:

Prezenční studium