Projektový management (KPM/PM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s vývojem projektového managementu (PM), se systémovým, procesním a znalostním přístupem k PM, se základními pojmy PM, s předprojektovou fází PM a studií proveditelností. Seznámit s definováním projektu, s projektovými plány a vypracováním jednotlivých druhů plánů, s řízením projektu ve fázi realizace, s managementem komunikace, kvality a projektových rizik, s definováním výkonnosti a s kontrolingovými metodami PM, s obchodní činností při řízení projektu a s uzavřením projektu, Naučit studenty základy používání program MS Project na podporu PM.
Studenti budou připraveni pro získání certifikátu stupně D Společnosti pro projektové řízení (člen IPMA).


Vyučující:

Prezenční studium