Cestovní ruch (KMO/CR)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Zprostředkovat základní charakteristiky cestovního ruchu, interpretovat je a ilustrovat je na jednoduchých praktických příkladech. Definovat základní pojmy z oblasti cestovního ruchu. Identifikovat význam cestovního ruchu v ekonomice státu a regionu, včetně jeho multiplikačních efektů. Zprostředkovat klasifikaci a strukturu jednotlivých služeb cestovního ruchu. Charakterizovat historický vývoj cestování a cestovního ruchu. Popsat a uvést příklady vzájemných vlivů cestovního ruchu a okolního prostředí (životní prostředí, kultura apod.) Zprostředkovat základní informace o službách cestovního ruchu a informovat o trendech a subjektech cestovního ruchu. Naučit získávat aktuální informace o cestovním ruchu a pracovat s nimi.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)