Geografie cestovního ruchu (KMO/GCR)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Petr Janeček, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KGE/GVC, KMO/GVC
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Zprostředkovat přehled o územním aspektu cestovního ruchu jako významné charakteristice a specifickém rysu tohoto odvětví. Poskytnout základní orientaci o atraktivitách a předpokladech cestovního ruchu v ČR, Evropě a ve světě. Zprostředkovat metody pro analýzu vybrané oblasti (destinace) z hlediska geografie cestovního ruchu. Popsat a na příkladech ilustrovat možnosti interpretace území, typy atraktivit cestovního ruchu a možnosti jejich využití a komercializace v cestovním ruchu. Popsat rajonizaci cestovního ruchu v ČR. Charakterizovat a na příkladech ukázat dopady cestovního ruchu na území. Identifikovat a představit proudy cestovního ruchu v ČR a ve světě. Prakticky ukázat klíčové aspekty geografie cestovního ruchu při exkurzi.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)