Rozpočtování projektů (KPM/ROP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Poskytnout studentům přehled o základních postupech při sestavování rozpočtů projektů. Naučit je vytvořit rozpočty a aktivně ovlivnit strukturu a vývoj finančních plánů. Vysvětlit vlivy mající dopad do vývoje rozpočtů. Naučit studenty monitorovat a reportovat finanční vývoj projektů.

Vyučující:

Prezenční studium