Řízení portfolia projektů (KPM/PPM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Naučit studenty porozumět řízení projektů, portfolia a programů. Vysvětlit studentům hodnocení výkonnosti projektů a vyspělost řízení projektů. Seznámit studenty s novými trendy v řízení podnikových projektů.


Vyučující:

Prezenční studium