Grafika a copywriting pro marketing (KMO/GCM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout základní informace z oblasti grafického desingu v prostředí marketingu, osvojit si práci s nejčastějšími nástroji, seznámit se s hlavními procesy grafické práce a s možnostmi úspěšné prezentace, dále informovat o základních principech tvorby reklamního textu a o nejdůležitějších lexikálních a stylistických prostředcích.

Vyučující:

Prezenční studium