Taktický management podniků (KPM/TMP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům potřebné informace pro návrh, řízení a hodnocení podnikatelských projektů. Předat studentům moderní poznatky vyžadované praxí pro řízení projektů. Naučit studenty získané vědomosti prakticky aplikovat. Vysvětlit souvislosti s ostatními manažerskými praktikami.

Vyučující:

Prezenční studium