Management služeb (KMO/MANS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Zprostředkovat hlavní principy a specifika marketingového managementu podniků působících v odvětví služeb. Popsat a vysvětlit základní charakteristiky a specifika služeb. Vysvětlit strategické a operativní koncepty managementu podniků služeb. Charakterizovat základní aspekty managementu kvality služeb a procesů poskytování služeb. Zprostředkovat specifika v řízení nákladů, stanovování ceny, marketingu, HR, kontrolních procesech podniků poskytujících služby. Prodiskutovat nové tendence ve vývoji managementu služeb s důrazem na service design. S využitím případových studií procvičit specifika managementu podniků poskytujících služby.

Vyučující:

Prezenční studium