Obchodní jednání v angličtině (KMO/ELM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Naučit studenty aktivně se účastnit a vést obchodní jednání, naučit jak vyhotovit zápis z jednání, pracovat s externími cizojazyčnými zdroji.

Vyučující:

Prezenční studium