Hospodářská politiky (KEM/HPO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 4+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům podrobný přehled vývoje ekonomických doktrin a jejich politických i národohospodářských konsekvencí.
Seznámit je s jednotlivými ekonomickými nástroji integrace státu a České národní banky a s hlavními ukazateli hospodářského růstu a evaluace národohospodářské analýzy.

Vyučující:

Prezenční studium