Statistika v angličtině (KEM/ASTA)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se způsoby zpracování a prezentace statistických dat, uvést je do teorie pravděpodobnosti a základních metod matematické statistiky používaných v ekonomických úlohách, seznámit s nejčastěji používanými nástroji jednorozměrné a vícerozměrné statistické analýzy, včetně regrese a korelace, seznámit je s možnostmi tabulkových kalkulátorů (Excel a pod.), popř. vybraného statistického software (Statistica apod.).

Vyučující:

Prezenční studium