Management (KPM/MNGK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 10+ 6+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Cílem tohoto předmětu je přiblížit studentům základní principy managementu s důrazem na řízení kvality a personálu, které budou moci používat v rámci zdravotnické praxe.
Dalším cílem je seznámit studenty s prací v týmu, řešením konfliktů a komunikací.

Vyučující:

Prezenční studium