Účetnictví 1 (KFU/UC1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty se systémem vedení finančního účetnictví podnikatelů. Vysvětlit a aplikovat základní účetní principy, metody a nástroje finančního účetnictví. Naučit aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování podnikatelů v ČR. Získat dovednosti sestavit účetní závěrku.

Vyučující:

Prezenční studium