erg
Studijní program: Informační management
Typ studia: bakalářské studium
Prezenční forma studia: Plzeň (vizualizace oboru)

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Popis oboru

Chcete najít uplatnění v ekonomických či manažerských funkcích na střední řídicí úrovni? Připraví vás tento obor. Po třech letech studia se budete schopni aktivně podílet na zavádění, řízení a správě informačních systémů v podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektech.

Co se naučím

Kromě znalostí z ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a dalších ekonomických disciplín získáte základní znalosti například v oblasti informačních systémů nebo umělé inteligence. To vše spolu například s komunikováním v jednom světovém jazyku a dovednostmi v oblasti práce s ICT vás připraví na přechod od studia k praxi.

Jak se uplatním

Na absolventy čekají firmy zaměřené na nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií, jejich provoz a správu. Uplatní se rovněž při odborné činnosti v útvarech informatiky výrobních a nevýrobních organizací.