erg
Studijní program: Marketingové řízení
Typ studia: bakalářské studium
Prezenční forma studia: Plzeň, Cheb (vizualizace oboru)

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Popis oboru

Tříletý studijní obor je tu proto, aby se ze studentů stali absolventi s odbornými znalostmi z oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a s pokročilými znalostmi o marketingu, logistice, managementu obchodních firem, destinací a služeb v cestovním ruchu. Tyto znalosti jim pomůžou k tomu, aby se po studiu bez problémů uplatnili v praxi.

Co se naučím

Budete se umět teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky a aktivně se podílet na řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů. Studium vás připraví pro týmovou práci i samostatné a odpovědné řešení problémů. Alespoň jedním světovým jazykem se naučíte komunikovat na úrovni B2.

Jak se uplatním

Budeš se moci realizovat na manažerských a ekonomických pozicích na nižší a střední úrovni řízení. Zvládneš řešit problémy v ekonomické praxi i teoretické rovině spojené s marketingovým řízením. Uplatnění najdeš v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech, a to nejen na pozici marketingového specialisty.