erg
Studijní program: Podniková ekonomika a management
Typ studia: bakalářské studium
Prezenční forma studia: Plzeň, Cheb (vizualizace oboru)
Kombinovaná forma studia: Plzeň, Cheb (vizualizace oboru)

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Popis oboru

Chcete se umět orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky a v budoucnu se podílet na řízení podnikatelských, hospodářských nebo správních subjektů? Během tříletého studia se dozvíte, jak na to. Jako absolventi se stanete odborníky na ekonomickou teorii, podnikovou ekonomiku i management.

Co se naučím

O podnikové a regionální ekonomice, financích a účetnictví budete vědět vše potřebné pro uplatnění v praxi. Kromě podobně důležitých dovedností v oblasti práce s ICT se také naučíte komunikovat alespoň v jednom světovém jazyce na úrovni B2. Problémy budete umět řešit nejen samostatně a odpovědně, ale také jako součást týmu.

Jak se uplatním

Budete moci úspěšně vykonávat ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb nebo v neziskových organizacích. Pokud se nerozhodnete pro navazující studijní program, můžete okamžitě po studiu nastoupit do praxe - rozhodně se neztratíte.