doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.

Fotografie
Dean of Faculty of Economics
Deputy Head of Department of Finance and Accounting
Chairperson of Scientific Board
Deputy Head of Center for Entrepreneurship and Sustainability
Lecturer of Department of Finance and Accounting
Co-worker of Centre of Project Activities
Co-worker of Center for Entrepreneurship and Sustainability
Member of Subject area board
 
e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
phone  377633000
room  UL 403

Publications

Monographies
 • Hommerová, D.; Brunclíková, K.; Konečný, P.; Hyánek, V.; Hladká, M.; Vojtíšek, P.; Kopecká, M.; Hejduková, P.; Krechovská, M.; Šlehoferová, T.; Hirt, T.; Tlučhoř, J.; Dvořáková, T. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 172s. ISBN 978-80-261-0965-5.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P.; Hommerová, D. Řízení neziskových organizací - klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : GRADA, 2018. 203s. ISBN 978-80-247-3075-2.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. 272s. ISBN 978-80-7552-449-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Majdúchová, H.; Gajdová, D.; Štětka, P.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, P.; Dulewicz, P.; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, .; Dulewicz, .; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L.; Srchová, M. Innovation in Industrial Companies - Corporate Social Responsibility in Logistics Processes of the Supply Chain. Trnava : Slovak university of technology in Bratislava, 2015. ISBN 978-80-89708-02-4.
 • Polívka, M.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. 267s. ISBN 978-80-7478-011-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 128s. ISBN 978-80-261-0012-6.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Finance podniku. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 179s. ISBN 978-80-7357-492-5.
 • Čapková, I.; Halgašová, T.; Krechovská, M.; Hranaiová, K.; Taušl Procházková, P.; Vodička, L. Podpora podnikání ve vybraných zemích EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 415 s.s. ISBN 978-80-7043-845-9.
 • Hrdý, M.; Fetisovová, E.; Krechovská, M.; Hofman, J.; Ježek, J.; Ježková, R.; Král'ovič, J.; Křikač, K.; Lukáš, L.; Nagy, L.; Pavlák, M.; Šimek, B. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 171s. ISBN 978-80-7043-746-9.
Papers in journals
 • Hejduková, P.; Kureková, L.; Krechovská, M. THE MEASUREMENT OF INDUSTRY 4.0: AN EMPIRICAL CLUSTER ANALYSIS FOR EU COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences, 2020, roč.9. č.1, s.121-134, ISSN 1804-9796.
 • Gajdová, D.; Krechovská, M. Possibilities of Clusters and Cluster Initiative Creation in Selected Sectors within Slovak and Czech Regions. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, roč.13. č.1, s.104-118, ISSN 1109-9526.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M.; Lukáš, L. Effectiveness of entrepreneurship policies: Some evaluation research perspectives. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.39, s.706-722, ISSN 1582-9146.
 • Krechovská, M. Financial Literacy as a Path to Sustainability. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.2, s.3-12, ISSN 1805-0603.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Enhancing Entrepreneurial Education Activities: New Challenges for SMEs Development. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.262-271, ISSN 1993-6788.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M.; Karlovec, K. Rozvoj islámského finančního systému v rámci globalizace finančních trhů. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.20-25, ISSN 1805-0603.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M. Sociální podnik a možnosti jeho financování. Ekonomické spektrum, 2013, roč.8. č.5, s.36-43, ISSN 1336-9105.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Význam podnikatelského vzdělávání na vysokých školách. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.18-22, ISSN 1214-9187.
 • Kotková, M.; Krechovská, M. Dopady implementace Basel III na finanční řízení podniků. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.4, s.26-33, ISSN 1805-0603.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Moderní přístupy v politice MSP s využitím systematické výchovy k businessu. Višegrád, 2011, roč.2. č.2, s.88-93, ISSN 1338-2543.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura a image podnikatele - nové výzvy. Višegrád, 2010, roč.1. č.1, s.134-138, ISSN 1338-2543.
 • Krechovská, M.; Hrdý, M. Aktuální problémy strategického finančního řízení podniků v ČR. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč.10. č.4, s.80-86, ISSN 1212-3609.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Aktualnyje problemy strategičeskogo financovogo upravlenija predprijatijami v Češskoj Respublike. Izvestija Uralskogo gosudarstvennogo ekonomičeskogo universiteta, 2006, roč.17. č.5, s.73-80,
Chapters in a book
 • Krechovská, M. Úloha řízení a hodnocení výkonnosti pracovníků při zvyšování výkonnosti podniku. Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi, Žilina : EDIS, 2008. s.228-231. ISBN 978-80-8070-966-2.
Papers in Proceedings
 • Krechovská, M.; Hejduková, P.; Kureková, L. Measurement of digital performance by composite indexes: Analysis of member states EU. In Proceedings of the 16th International Scientific Conference INPROFORUM - DIGITALIZATION. Society and Markets, Business and Public Administration. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, 2022, s.75-81. ISBN 978-80-7394-976-1.
 • Číž, J.; Krechovská, M.; Palacká, A. Procurement Transformation in Digital World. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-7. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Palacká, A.; Krechovská, M.; Číž, J. Sustainability Concept in the Digital Age: New Opportunities for Companies. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-7. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Krechovská, M.; Palacká, A. Funding of Non-Profit Organizations through Crowdfunding – Factors of Success. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz : Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.69-77. ISBN 978-3-86367-063-4.
 • Krechovská, M.; Mičudová, K.; Staňková, A. Challenge of Sustainable Reporting: Case Study of Major Companies in the Czech Republic. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technical University of Liberec, 2019, s.45-52. ISBN 978-80-7494-482-6.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M. Development of alternative finance models and the position of crowdfunding in alternative forms of finance. In Proceedings of the 9th Economics & Finance Conference, London. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.63-74. ISBN 2336-6044978-80-87927-53-3.
 • Krechovská, M. Studie finanční gramotnosti mladých v České republice. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.579-586. ISBN 978-80-225-4422-1.
 • Krechovská, M.; Zborková, J. Aplikace zásady opatrnosti v účetním výkaznictví z pohledu národních i světových účetních systémů. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.548-558. ISBN 978-80-225-4245-6.
 • Gajdová, D.; Krechovská, M.; Dubcová, G. New Challenges of SMEs through Clusters Creation in Slovakia. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier, 2016, s.264-271. ISBN 1877-0428neuvedeno.
 • Krechovská, M. Integration of Corporate Sustainability Approach and Sustainable Performance in Corporate Management. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1997-2005. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.1144–1151. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Krechovská, M. Use of Treasury Management Systems for Effective Financial Management and Decision-Making of Enterprises. In The International Conference Hradec Economic Days 2014. Peer -Reviewed Conference Proceedings, Part IV.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.364-369. ISBN 978-80-7435-369-7.
 • Krechovská, M. Business Performance Management Considering Intellectual Capital. In Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s.100-105. ISBN 978-1-909507-24-1.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. Development of the Social Entrepreneurship Concept in the World Economy. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.660-665. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Nejistota v sociálním podnikání. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s.178-183. ISBN 978-80-225-3867-1.
 • Krechovská, M.; Zborková, J.; Taušl Procházková, P. Study of Environmental Accounting and Its Role in Business Waste Management in the Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.108-113. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Treasury management jako strategický partner zvyšování výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2013, s.283-289. ISBN 978-80-225-3636-3.
 • Krechovská, M. Impact of Sustainable Development on the Financial Management of Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.101-107. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
 • Saniuk, A.; Krechovská, M. A Performance Measurement System for the Assessment and Improvement of the Order Acceptance Process in the Make-to-Order Sector. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.229-234. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. The Use of Performance Audit in the Public Sector. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.129-134. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Krechovská, M. Evolving innovation perspectives on higher education and its role to competitiveness. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.575-584. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Krechovská, M. Vývoj centralizace procesů podnikového treasury managementu. In Obchod a finance 2013. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013, s.25-30. ISBN 978-80-213-2383-4.
 • Krechovská, M. Performance Audit Considering the Sustainability: Approach of the Czech Enterprises. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.231-236. ISBN 2048-9021978-1-908272-75-1.
 • Dvořáková, L.; Krechovská, M. Integrace udržitelnosti do finančního řízení podniku a její vliv na hodnocení výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2012, s.80-85. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • Krechovská, M. Performance Audit Considering the Sustainability: Approach of the Czech Enterprises. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.231-236. ISBN 978-1-908272-76-8.
 • Saniuk, A.; Krechovská, M. Cost Management System in Make-to-order Manufacturing. In Carpathian Logistics Congress 2012 - Congress Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-87294-36-9.
 • Saniuk, A.; Krechovská, M. Cost Management System in Make-to-order Manufacturing. In Carpathian Logistics Congress 2012 - Congress Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-87294-33-8.
 • Krechovská, M.; Zborková, J. Development of Internal Audit in the Context of Sustainability and Its Integration into Business Management. In Advances in Finance & Accounting. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA'12). Zlín : WSEAS Press, 2012, s.334-337. ISBN 2227-460X978-1-61804-124-1.
 • Krechovská, M.; Zborková, J. Geneze udržitelného rozvoje v oblasti financí a účetnictví. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-6. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Vol 1 and 2. Aberdeen : ACAD CONFERENCES LTD, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Aberdeen : Academic Publishing Limited, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Krechovská, M. Porovnání podnikatelské atmosféry v ČR a zahraničí. In Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2010. s.206-211. ISBN 978-80-7248-620-5.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Development of Entrepreneurship and Entrepreneur's Culture by Effective Business and Management Teaching. In Ekonomika a management organizací. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s.94-100. ISBN 978-80-210-5273-4.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Effectiveness of Investment Incentives in European Union countries. In Dencentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s.1-7. ISBN 978-80-8083-837-9.
 • Krechovská, M. Problematika stanovení diskontní úrokové míry v investičním rozhodování. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.182-188. ISBN 978-80-7041-455-2.
 • Krechovská, M.; Plachá, D. Faktoring jako nástroj financování malých a středních podniků. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Krechovská, M. Hodnocení efektivnosti projektů financovaných z fondů EU. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.1-8. ISBN 978-80-7318-664-7.
 • Krechovská, M. Manažerské dovednosti v multikulturním prostředí. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2008. s.134-139. ISBN 978-80-7248-504-8.
 • Krechovská, M. Analýza rozvoje vědy a výzkumu v Plzeňském kraji. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.210-215. ISBN 978-80-7041-812-3.
 • Krechovská, M. Investice malých a středních podniků. In Regio 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.25-30. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Strategic financial management and managerial accounting of the firms in the Czech Republic. In Accounting and Management Information Systems. Bucharest : Academy of Economic Studies Bucharest, 2007. s.16-16.
 • Krechovská, M. Aplikační problémy při hodnocení investičních projektů. In Doctus 2006. Bratislava : AT Publishing, 2006. s.47-50. ISBN 80-88954-36-3.
 • Krechovská, M. Vliv času na hodnocení investičních projektů. In MEKON 2006. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006. s.1-7. ISBN 80-248-1013-1.
 • Krechovská, M. Řízení investičních projektů a riziko. In MendelNet 2006. Brno : Alfa Publishing, 2006. s.230-230. ISBN 80-86851-62-1.
 • Krechovská, M. Problematika rizika v řízení investičních projektů. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. s.421-429. ISBN 80-245-1091-X.
 • Krechovská, M.; Šimek, B. Znalost kulturních standardů jako předpoklad přeshraniční spolupráce : přeshraniční spolupráce Česká republika - Německo.. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.31-36. ISBN 80-7043-517-8.
 • Šimek, B.; Krechovská, M. Vliv plnění povinností ekonomických subjektů ve vztahu k obchodnímu rejstříku na vypovídající schopnost sbírky listin OR. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.162-166. ISBN 80-7043-517-8.
Textbooks
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. Praha : Bilance, spol. s r.o., 2011. 275s. ISBN 978-80-86371-55-9.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M.; Karlovec, K.; Součková, R. Sbírka příkladů z podnikových financí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 100s. ISBN 978-80-7043-778-0.
Peer reviews
 • Krechovská, M. Meranie ekonomického a finančného vplyvu majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice. E + M. Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Možnosti investování volných finančních prostředků firem. Trendy v podnikání 2012. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Vybrané aspekty finančního řízení v organizacích sociálních služeb. Trendy v podnikání. Vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni., Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Výber vhodnej metódy ocenenia investícií. Trendy v podnikání 2012. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Financial analysis of Sainsbury’s vs. Morrisons. Financial Assets and Investing, Brno : Masarykova univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Komparácia financovania pol’nohospodárskych podnikov prostredníctvom lízingu a bankového úveru na Slovensku v roku 2011. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Obchodní anjeli jako investori venture kapitálu. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Determinanty investic v ČR. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Vývoj a tendence odchozích přímých zahraničních investic českých podniků. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Management investičního rozhodování. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Vplyv finančnej štruktúry na podnikové procesy. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Podnikanie v kontexte politiky podpory investícií. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Prístupy k stanoveniu optimálnej kapitálovej štruktúry. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Methodology for Value-to-Money Modelling. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
Book reviews
 • Krechovská, M. Recenzia. Bondareva, I. - Zatrochová, M. - Olejník, P. Podnikové financie - zbierka príkladov.. MANEKO, Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2010, roč.2010. č.1, s.89-90, ISBN 1337-9488.