External relations

Vice Dean for Internationalization and External Relations:
  RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
  • Journal "Business Trends"  - Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni