Vnější vztahy FEK


proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy:
  RNDr. Jiří PREIS Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
PR koordinátorka:
  Mgr. Ivana KUTÁČOVÁ
ikutacov@fek.zcu.cz

Aktuálně

22.03.2018
Proděkan pro vnější vztahy FEK vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro výjezdy na akademický rok 2018/19 a 3. kolo Inter-18 (Free Movers) pro ...    >>>

20.03.2018
Chcete si usnadnit práci s literaturou a využít možností MS Word při práci s obsáhlejšími dokumenty (bakalářské a diplomové práce)? Nabízíme workshop v pondělí 26.3.2018 v ...    >>>

16.03.2018
ČSOB Trainee program Foxes 2018 ve sféře korporátního bankovnictví pro absolventy vysokých škol. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. V případě zájmu kontaktujte Kl...    >>>

04.01.2018
Při absolvování předmětu Projektový management je možné získat jako bonus Národní certifikaci studentů od certifikační autority SPŘ Společnost pro projektové řízení, z.s. Více in...    >>>

20.03.2018
Nabídka stáže v agentuře CzechTourism v Paříži pro studenty a budoucí absolventy ZČU. Podmínkou je znalost francouzštiny minimálně na úrovni B2. Stáž se koná od konce če...    >>>

16.03.2018
České centrum v Paříži nabízí studentům a budoucím absolventům ZČU praktickou stáž na 3 až 6 měsíců. Začátek stáže je v září 2018. Podmínkou je znalost francouzšt...    >>>

 

Zahraniční studijní pobyty

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (tzv. uznávání předmětů)

Projekt DVOJÍ DIPLOM - studium v Německu

Bloomberg Assesment Test (BAT)

Informace o vnějších vztazích na ZČU

Kariéra

Média o nás

Stipendijní pobyty

Ostatní

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.