Studium v rámci celoživotního vzdělávání

Placené studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia