doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
Head of Center for Entrepreneurship and Sustainability
Head of Department of Business Administration and Management
Lecturer of Department of Business Administration and Management
Member of Subject area board
 
e-mail pprochaz@fek.zcu.cz
phone  377633618
room  UK 414

Publications

Monographies
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha : Grada Publishing a.s., 2018. 256s. ISBN 978-80-271-0689-9.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Jiřincová, M.; Lišková, J. Úvod do podnikové ekonomiky. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 264s. ISBN 978-80-261-0733-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Majdúchová, H.; Gajdová, D.; Štětka, P.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, P.; Dulewicz, P.; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, .; Dulewicz, .; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 128s. ISBN 978-80-261-0012-6.
 • Čapková, I.; Halgašová, T.; Krechovská, M.; Hranaiová, K.; Taušl Procházková, P.; Vodička, L. Podpora podnikání ve vybraných zemích EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 415 s.s. ISBN 978-80-7043-845-9.
Papers in journals
 • Nosková, M.; Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. Balance sheet rules and their influence on business performance - an empirical study.. ACC JOURNAL, 2022, roč.28. č.2, s.71-85, ISSN 1803-9782.
 • Jelínková, E.; Špačková, P.; Taušl Procházková, P. Digitalizace v oblasti řízení lidských zdrojů: systematická literární rešerše.. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.1, s.60-71, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P.; Nosková, M.; Machová, K.; Velíšková, V. Development of performance evaluation indicators for social enterprises: the use of Delphi technique. Journal of Business Economics and Management, 2021, roč.22. č.6, s.1396-1415, ISSN 1611-1699.
 • Taušl Procházková, P.; Nosková, M. An application of input-output analysis to social enterprises: a case of the Czech Republic. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 2020, roč.12. č.4, s.495-522, ISSN 2053-4604.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Taušl Procházková, P. KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN SOCIETY 4.0. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.9-19, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P.; Vallišová, L. Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti 4.0 – systematická literární rešerše. Trendy v podnikání - Business Trends, 2019, roč.9. č.2, s.12-21, ISSN 1805-0603.
 • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Realita rodinného podnikání v ČR. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.3, s.41-50, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P.; Musil, D. Comparative analysis study of selected alternative finance. ACC Journal, 2017, roč.23. č.2, s.120-133, ISSN 1803-9782.
 • Kutlák, J.; Taušl Procházková, P. Komunikace CSR aktivit: CSR reporting. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.2, s.63-74, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P. Social enterprises practices: Czech Republic case study. Actual Problems of Economics, 2016, roč.185. č.11, s.150-159, ISSN 1993-6788.
 • Taušl Procházková, P. Entrepreneurial ecosystem insights: case study. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.1, s.23-32, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P. Various perspectives on entrepreneurship education: emerging trends in entrepreneurship support. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.2, s.28-35, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M.; Lukáš, L. Effectiveness of entrepreneurship policies: Some evaluation research perspectives. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.39, s.706-722, ISSN 1582-9146.
 • Taušl Procházková, P. Incubation Activities and Entrepreneurship: Does it Work Together?. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2015, roč.2015. č.2015, s.1-12, ISSN 2169-0367.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Enhancing Entrepreneurial Education Activities: New Challenges for SMEs Development. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.262-271, ISSN 1993-6788.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Význam podnikatelského vzdělávání na vysokých školách. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.18-22, ISSN 1214-9187.
 • Taušl Procházková, P. Podnikatelský inkubátor jako nástroj podpory malého a středního podnikání. E + M. Ekonomie a Management, 2012, roč.2012. č.3, s.91-107, ISSN 1212-3609.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Moderní přístupy v politice MSP s využitím systematické výchovy k businessu. Višegrád, 2011, roč.2. č.2, s.88-93, ISSN 1338-2543.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura a image podnikatele - nové výzvy. Višegrád, 2010, roč.1. č.1, s.134-138, ISSN 1338-2543.
Papers in Proceedings
 • Pešík, J.; Taušl Procházková, P. An Evaluation of the Job Offers with a focus on Czech Digital Entrepreneurship. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Pešík, J.; Taušl Procházková, P. An Effect of Financial Indicators on Share Price of largest US companies. In Knowledge on Economics and Management. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2022, s.123-129. ISBN 978-80-244-6232-5.
 • Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. Shop Floor Management in the Era of Digitalization: Systematic Literature Review. In Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2022, s.1596-1606. ISBN 2767-9640978-0-9998551-8-8.
 • Nosková, M.; Taušl Procházková, P. Balance Sheet Rules and Their Ability to Influence Business Performance. In 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2021 Conference Proceedings. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021, s.438-444. ISBN 978-80-7510-456-4.
 • Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. VÝZVY PRŮMYSLU 4.0 A SHOP FLOOR MANAGEMENT. In Trendy v podnikání 2020 - recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-11. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects. In Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Oeconomica, 2020, s.622-633. ISBN 978-80-245-2378-1.
 • Taušl Procházková, P.; Mičudová, K. Social enterprises from the perspective of Czech environment: practice and selected aspects. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison 2020. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.78-90. ISBN 978-3-86367-063-4.
 • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Sustainability and Corporate Social Responsibility in Business. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019, s.53-62. ISBN 978-80-7494-482-6.
 • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Start-ups Mapping in the Czech Republic. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s.1369-1379. ISBN 978-0-9998551-3-3.
 • Taušl Procházková, P.; Sova Martinovský, V.; Musil, D. Alternative finance: theoretical and empirical consideration. In Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.512-524. ISBN 978-80-87927-77-9.
 • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship: Insight into Content. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technická univerzita, 2017, s.285-293. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Taušl Procházková, P. Alternative ways of financing new ventures. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.901-909. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship: Definition and Specifics. In Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.164-172. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship as a Sustainable Business Approach in Theory and in Practice. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.144-153. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Taušl Procházková, P. Investigating Social Enterprise and Entrepreneurship. In Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges. Kyiv : National Academy of Management, 2015, s.205-207.
 • Taušl Procházková, P. Podnikatelský inkubátor a malý a střední podnik: spojení know-how a profesionální pomoci.. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl III.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.322-328. ISBN 978-80-7435-368-0.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E. The Importance of Intellectual Capital in Entrepreneurial Companies. In Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2014, s.264-269. ISBN 2049-0941978-1-909507-24-1.
 • Taušl Procházková, P. Connection between Entrepreneurship and Entrepreneurship Education: Call for Raising Entrepreneurial Spirit. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.22-29. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Taušl Procházková, P. Entrepreneurship and Incubation Activities in Praxis: Benchmarking Observations. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.2140-2148. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.1144–1151. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Taušl Procházková, P. Using specific business support tools to encourage SMEs activities. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.55-60. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Krechovská, M.; Zborková, J.; Taušl Procházková, P. Study of Environmental Accounting and Its Role in Business Waste Management in the Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.108-113. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Krechovská, M. Evolving innovation perspectives on higher education and its role to competitiveness. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.575-584. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Aberdeen : Academic Publishing Limited, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Vol 1 and 2. Aberdeen : ACAD CONFERENCES LTD, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Development of Entrepreneurship and Entrepreneur's Culture by Effective Business and Management Teaching. In Ekonomika a management organizací. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s.94-100. ISBN 978-80-210-5273-4.
 • Taušl Procházková, P.; Vodička, L. Možnosti hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s.1-9. ISBN 978-80-7318-92238.
 • Taušl Procházková, P. Česko - německá obchodní spolupráce s přihlédnutím na aktuální hospodářskou situaci. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, s.1-11. ISBN 978-80-7318-812-2.
 • Taušl Procházková, P. Trend ve vývoji daně z příjmů právnických osob. In Think Together 2009. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2009. s.1-6. ISBN 978-80-213-1906-6.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Effectiveness of Investment Incentives in European Union countries. In Dencentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s.1-7. ISBN 978-80-8083-837-9.
Textbooks
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Taušl Procházková, P.; Jiřincová, M.; Jelínková, E.; Lišková, J.; Špicar, R. Podniková ekonomika 1. 2015. 217s. ISBN 978-80-261-0532-9.
 • Taušl Procházková, P.; Jiřincová, M.; Jelínková, E.; Lišková, J.; Špicar, R. Podniková ekonomika 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 212s. ISBN 978-80-261-0409-4.