Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.

Head of Centre of Project Activities
Lecturer of Department of Business Administration and Management

e-mail mjanuska@kpm.zcu.cz
room  UK 418

Courses | Research and Development | Publications

Monographies
 • Januška, M. Public Private Partnership - možnosti využití konceptu PPP v praxi. Plzeň : NAVA, 2016. 208s. ISBN 978-80-7211-496-2.
 • Eger, L.; Čechurová, L.; Egerová, D.; Ircingová, J.; Januška, M.; Jermář, M.; Skalický, J.; Vacek, J. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň : NAVA, 2013. 158s. ISBN 978-80-7211-453-5.
 • Januška, M. VYUŽITÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A SIMULACÍ V KONCEPTU VIRTUÁLNÍCH FIREM. ZČU Plzeň : ZČU Plzeň, 2009. 45s.
Papers in journals
 • Skalický, J.; Vacek, J.; Čech, M.; Januška, M. Projekt jako systém a jeho řízení. Acta Informatica Pragensia, 2017, roč.6. č.1, s.4-19, ISSN 1805-4951.
 • Januška, M. Arising need of teachers to actively use project management knowledge in practice: The case of the Czech Republic. Economics and Sociology, 2017, roč.10. č.2, s.153-164, ISSN 2071-789X.
 • Januška, M.; Špicar, R. LEAD USER INNOVATION AND PAID INNOVATION: THE CASE OF GRINDING GEAR GAMES. Actual Problems of Economics, 2016, roč.185. č.10, s.476-485, ISSN 1993-6788.
 • Januška, M.; Špicar, R. RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT: THE CASE OF THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč.167. č.5, s.267-277, ISSN 1993-6788.
 • Januška, M.; Roháč, T. Value Stream Mapping Demonstration on Real Case Study. Procedia Engineering, 2015, roč.100. č.100, s.520-529, ISSN 1877-7058.
 • Špicar, R.; Januška, M. Use of Monte Carlo Modified Markov Chains in Capacity Planning. Procedia Engineering, 2015, roč.100. č.100, s.953-959, ISSN 1877-7058.
 • Hořejší, P.; Görner, T.; Kurkin, O.; Polášek, P.; Januška, M. Using KINECT Technology Equipment for Ergonomics. MM Science Journal, 2013, roč.Neuveden. č.3, s.388-391, ISSN 1803-1269.
 • Poór, P.; Kuchtová, N.; Leeder, E.; Januška, M. FACILITY MANAGEMENT AS INNOVATIVE TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF SUPPORTING COMPANY ACTIVITIES. MM Science Journal, 2012, roč.Neuveden. č.3, s.340-345, ISSN 1805-0476.
 • Poór, P.; Kuchtová, N.; Leeder, E.; Januška, M. FACILITY MANAGEMENT AS INNOVATIVE TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF SUPPORTING COMPANY ACTIVITIES. MM Science Journal, 2012, roč.Neuveden. č.3, s.340-345, ISSN 1805-0476.
 • Januška, M.; Kurkin, O.; Poór, P. Návrh prostředí pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů. ElectroScope, 2012, roč.2012. č.3, s.1-8, ISSN 1802-4564.
 • Januška, M.; Kurkin, O.; Miller, A. Communication Environment for Small and Medium Enterprises. Ibima Business Review, 2011, s.1-8. ISSN 1947-3788.
Chapters in a book
 • Januška, M. Communication as a Key Factor in Cooperation Success and Virtual Enterprise Paradigm Support. Production and Manufacturing System Management: Coordination Approaches and Multi-Site Planning, Hershey : Engineering Science Reference, 2013, s.145-161. ISBN 978-1-4666-2098-8.
Papers in Proceedings
 • Januška, M.; Čech, M.; Faifr, A. Development of Broadband in SEE Territory through Public Private Partnership Concept. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla : IBIMA, 2018, s.606-622. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • Čech, M.; Januška, M.; Faifr, A. Using Self-Assessment Tool as Part of Risk Management Maturity Model. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla : IBIMA, 2018, s.3262-3285. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • Faifr, A.; Januška, M. Companies' readiness of GDPR and implementation barriers. In Proceedings of the 41st International Academic Conference. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.31-49. ISBN 2336-5617978-80-87927-71-7.
 • Januška, M.; Faifr, A. Optimization of the in-process control process using Six sigma methods and tools. In Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium. Vienna : DAAAM International, 2017, s.280-288. ISBN 1726-9679978-3-902734-11-2.
 • Januška, M.; Janeček, P. EVALUATION OF ICT USER SATISFACTION IN PUBLIC ADMINISTRATION: CASE OF USE LIKERT SCALE AND NET PROMOTER SCORE IN LIBEREC CITY HALL. In Hradec Economic Days. Hradek Králové : University of Hradec Králové, 2017, s.348-355. ISBN 2464-6067978-80-7435-664-3.
 • Januška, M.; Faifr, A. Project Quality Management Lifecycle: A Case Study of the Commencement of Insulin Pen Mass Production. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Viena : DAAAM Internationa, 2016, s.343-349. ISBN 1726-9679978-3-902734-07-5.
 • Januška, M.; Faifr, A. Project Quality Management Lifecycle: A Case Study of the Commencement of Insulin Pen Mass Production. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Viena : DAAAM Internationa, 2016, s.343-349. ISBN 1726-9679978-3-902734-07-5.
 • Januška, M.; Čech, M. @Risk Software as a Decision Support Tool. In 28th IBIMA Conference Proceedings. Sevilla : International Business Information Management Association, 2016, s.963-978. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 • Januška, M.; Kubalík, J.; Sova Martinovský, V.; Štefan, M. Představení projektu NoNEETs a možnosti využití e-learningu pro cílovou skupinu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové : Gaudeamus UHK, 2016, s.62-72. ISBN 978-80-7435-657-5.
 • Špicar, R.; Januška, M. Use of Monte Carlo Modified Markov Chains in Capacity Planning. In Procedia Engineering. Vienna : Elsevier Ltd, 2015, s.953-959. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Januška, M.; Roháč, T. Value Stream Mapping Demonstration on Real Case Study. In Procedia Engineering. Vienna : Elsevier Ltd, 2015, s.520-529. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Januška, M.; Kosťun, M. Comparison of the error rates in the manufacturing and non-manufacturing processes. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam : International Business Information Management Association, 2015, s.1746-1753. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • Januška, M.; Špicar, R. Lead User Innovation and Paid Innovation. In Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges. Kyiv : National Academy of Management, 2015, s.105-107.
 • Januška, M.; Tlučhoř, J. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU INEM - KOMPLEXNÍ INOVACE BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové, 2014, s.93-99. ISBN 978-80-7435-481-6.
 • Januška, M.; Špicar, R. Activity Based Costing: Practical Case Study For Education Purposes. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.2108-2117. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Januška, M.; Roháč, T. Process analysis results and their alternative use in price negotiations. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.1470-1478. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Januška, M.; Špicar, R. MANAŽERSKÁ HRA DEMOSTRUJÍCÍ PRINCIPY METODY 5S. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.382-389. ISBN 978-80-7435-366-6.
 • Šrámková, B.; Fiedler, L.; Januška, M.; Kudrna, J.; Šťastná, L. Kanban Principle Training Game "Kanban Bar". In Advances in Sustainable and Competitive Manufacturing Systems. Heidelberg : Springer, 2013, s.1451-1459. ISBN 2195-4364978-3-319-00557-7.
 • Leicherová, V.; Januška, M. Recommendations for the Selection of the Appropriate Decision-Making Style for the Selected Problem Situations Using the Vroom-Yetton-Jago Model. In Vision 2020: Innovation Development Sustainability Economic Growth. Wien : International Business Information Management Asociation (IBIMA), 2013, s.908-920. ISBN 978-0-9860419-0-7.
 • Špicar, R.; Januška, M. Payday Loan Trap Modeling Using System Dynamics Archetypes. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2013, s.963-972. ISBN 978-0-9860419-1-4.
 • Miller, A.; Šimon, M.; Januška, M. Case Study: Optimizing of capacity utilization of machines in the production process variants. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Rome : International Business Information Management Association (IBIMA), 2013, s.1513-1519. ISBN 978-0-9860419-1-4.
 • Januška, M.; Šťastná, L. Industrial Engineering in the Non-Manufacturing Processes. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2013, s.747-766. ISBN 978-0-9860419-1-4.
 • Januška, M.; Kudrna, J. Utilization of free lean games in education and comparison of results in business and academic field. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.101-105. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Leicherová, V.; Jiřincová, M.; Januška, M. EFFECT OF INPUT VALUES ON THE RESULTING COST OF EQUITY VALUE CALCULATED BY THE MODEL INFA. In Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium. Vídeň : DAAAM INTERNATIONAL VIENNA, 2012, s.1059-1062. ISBN 2304-1382978-3-901509-91-9.
 • Januška, M. Communication in Virtual Enterprise Paradigm. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22th international DAAAM symposium. Vienna : DAAAM International Vienna 2011, 2011, s.571-572. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
 • Januška, M. Communication as a key factor in Virtual Enterprise paradigm support. In Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Advantage. Kuala Lumpur : International Business Information Management Association (IBIMA), 2011, s.1-9. ISBN 978-0-9821489-5-2.
 • Kurkin, O.; Januška, M. Communication environment designed for project cooperation of small and medium enterprises. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21th international DAAAM symposium. Vienna, Austria : DAAAM International, 2010, s.957-958. ISBN 978-3-901509-73-5.
 • Januška, M.; Kurkin, O.; Miller, A. Communication environment for small and medium enterprises. In Business Transformation through Innovation and Knowledge Management. Istanbul, Turkey : International Business Information Management Association (IBIMA), 2010, s.217-226. ISBN 978-0-9821489-3-8.
 • Kurkin, O.; Januška, M. Product Life Cycle in Digital factory. In Knowledge management and innovation : a business competitive edge perspective. Cairo : International Business Information Management Association (IBIMA), 2010, s.1881-1886. ISBN 978-0-9821489-4-5.
 • Januška, M.; Konárek, Z. Virtuální firmy a jejich komunikační prostředí. In MOPP 2009. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, roč.12. č.1, s.1, ISBN 978-80-7043-844-2.
 • Januška, M.; Pálka, P.; Šůlová, D.; Chodůr, M. Value chain of virtual enterprise - Possible modern management concepts and value drivers identification. In Annals of DAAAM for 2009 and 20th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Theory, Practice and Education". Vienna : Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2009, s.469-470. ISBN 1726-9679978-3-901509-70-4.
 • Januška, M. Comunication in virtual enterprise network. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec : Katedra výrobních systémů, TU v Liberci, 2009, roč.4. č.1, s.1, ISBN 978-80-7372-541-9.
 • Januška, M. Komunikační prostředí pro virtuální firmy. In Elektrotechnika a informatika 2009. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s.43-46. ISBN 978-80-7043-810-7.
 • Konárek, Z.; Januška, M. Systém optimalizačních nástrojů pro kontinuální zvyšování výkonnosti podniku. In Modelování a optimalizace podnikových procesů 2009. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-844-2.
 • Januška, M.; Šulová, D. Virtuální firma v souvislostech. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7318-769-9.
 • Januška, M. Využití simulace v konceptu virtuálních firem. In Elektrotechnika a informatika 2008. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni : Západočeská univerzita, 2008, s.71-75. ISBN 978-80-7043-702-5.
 • Januška, M.; Hujer, T.; Mareš, R. Popis vybraných nástrojů pro procesní modelování a simulace procesů. In MOPP 2008. V Plzni : Západočeská univerzita, 2008. s.87-96. ISBN 978-80-7043-652-3.
 • Januška, M. VYUŽITÍ KONCEPTU VIRTUÁLNÍCH FIREM PRO PODPORU MALÝCH A STŘEDNÍCH SPOLEČNOSTÍ. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie NOVÉ TRENDY V MANAŽMENTE. Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2008, s.249-254. ISBN 978-80-8075-370-2.
 • Januška, M. Využití nástrojů BPMS v České republice. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, s.33-36. ISBN 978-80-7043-572-4.
Software
 • Eger, L.; Tlučhoř, J.; Čechurová, L.; Vacek, J.; Skalický, J.; Egerová, D.; Januška, M.; Jermář, M. Vzdělávací projekty - řízení rizik. 2013.
Textbooks
 • Januška, M. ÚVOD DO OPERATIVNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU. Plzeň : Západočeská univerzita v PLzni, 2018. 170s. ISBN 978-80-261-0800-9.