doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.

Lecturer of Department of Geography
 
e-mail novotnam@fek.zcu.cz
phone  377633066
room  UK 515

Courses

EG1 Ekonomická geografie 1
EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
GEO1 Geovědy 1
GISB1 Geografické informační systémy
GISHG Gis v humánní geografii
GISS GIS ve škole
GMO Geografie malé oblasti
GMOB Geografie malé oblasti
SRGV1 Samostatná terénní praxe
TRG Teorie a metodologie geografie