doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.

Lecturer of Department of Geography
 
e-mail novotnam@fek.zcu.cz
phone  377633066
room  UK 515

Publications

Monographies
 • Kopp, J.; Raška, P.; Vysoudil, M.; Ježek, J.; Dolejš, M.; Veith, T.; Frajer, J.; Novotná, M.; Hašová, E. Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 165s. ISBN 978-80-261-0719-4.
 • Novotná, M.; Matušková, A.; Rousová, M. Digitální atlas socioekonomických aktivit Plzeňského kraje. 2014. ISBN 978-80-261-0464-3.
 • Novotná, M.; Čechurová, M.; Bouda, J. Geografické informační systémy ve školách. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 154s. ISBN 978-80-7380-385-8.
 • Bartoš, M.; Kušová, D.; Těšitel, J.; Kopp, J.; Novotná, M.; Macháček, J.; Moss, L.; Glorioso, R. Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými Lesy : Nakladatelství Lesnické práce, s.r.o., 2011. 196s. ISBN 978-80-87154-49-6.
 • Bartoš, M.; Kušová, D.; Těšitel, J.; Kopp, J.; Novotná, M.; Macháček, J.; Moss, L.; Glorioso, R. Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2011. 196s. ISBN 978-80-87154-49-6.
 • Kubeš, J.; Hosnedl, J.; Zdráhalová, M.; Novotná, M. Počítače ve vyučování přírodovědných předmětů. Počítače ve vyučování přírodovědných předmětů, Plzeň : Fraus, 2005, s.93-119. ISBN 80-7238-333-7.
 • Vágner, J.; Fialová, D.; Anděl, J.; Drahošová, A.; Havrlant, J.; Hynek, A.; Kubeš, J.; Mejsnarová, J.; Novotná, M.; Pecháčková, I.; Ptáček, P.; Vorel, J. Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2004. 286s. ISBN 80-86561-15-1.
Papers in journals
 • Vorobljevová, V.; Novotná, M. Development of Business Activities in Peripheral Parts of Rural Areas, Western Bohemia. European Countryside, 2023, roč.15. č.3, s.400-421, ISSN 1803-8417.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M.; Preis, J.; Dolejš, M. Comparison of Ecohydrological and Climatological Zoning of the Cities: Case Study of the City of Pilsen. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021, roč.10. č.5, s.1-21, ISSN 2220-9964.
 • Vorobljevová, V.; Novotná, M. Ekonomická aktivita obyvatel: Venkovský prostor ve 20. letech 20. století v Plzeňském a Jihočeském kraji. Historická geografie, 2021, roč.47. č.2, s.165-203, ISSN 0323-0988.
 • Vorobljevová, V.; Novotná, M. Aspects of Business Development in Rural Areas and Amenity Migration as a Potential for Economic Growth of Rural Area. Rural Areas and Development, 2020, roč.17. č.1, s.43-54, ISSN 2657-4403.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J.; Ježek, J.; Raška, P.; Dolejš, M. Plánování modro-zelené infrastruktury s využitím ekohydrologického hodnocení mikrostruktur města Plzně. Urbanismus a územní rozvoj, 2020, roč.23. č.4, s.7-16, ISSN 1212-0855.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M. New types of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside, 2017, roč.9. č.1, s.145-162, ISSN 1803-8417.
 • Novotná, M.; Šlehoferová, M.; Matušková, A. Evaluation of spatial differentiation in the Pilsen region from a socioeconomic perspective. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2016, roč.34. č.Prosinec 2016, s.73–90, ISSN 1732-4254.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Preis, J. Management inovací v Plzeňském kraji a srovnání se sousedními bavorskými regiony. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.4, s.62-69, ISSN 1805-0603.
 • Novotná, M. Tematické mapy a jejich využití při výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 2013, roč.22. č.5, s.16-17, ISSN 1210-3004.
 • Novotná, M.; Preis, J.; Kopp, J.; Bartoš, M. Changes in Migration to Rural Regions in the Czech Republic: Position and Perspectives. Moravian Geographical Reports, 2013, roč.21. č.3, s.37-54, ISSN 1210-8812.
 • Novotná, M. Poznáváme geografické prostředí jižních Čech pomocí Národního geoportálu INSPIRE. Geografické rozhledy, 2012, roč.21. č.3, s.10–11, ISSN 1210-3004.
 • Novotná, M. Staré mapy při poznání místního regionu. Geografické rozhledy, 2011, roč.20. č.3, s.18-19, ISSN 1210-3004.
 • Mentlík, P.; Novotná, M. Elementary forms and "scientific reliability" as an innovative approach to geomorphological mapping. Journal of Maps, 2010, s.564-583. ISSN 1744-5647.
 • Novotná, M.; Kopp, J. Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990. Silva Gabreta, 2010, roč.16. č.3, s.187-206, ISSN 1211-7420.
 • Novotná, M.; Klivanová, L. Vyučování s Google Earth. Geografické rozhledy, 2009, roč.18. č.3, s.10-11, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Duben, J. Bytová výstavba v kontextu kvality životního prostředí v České republice v letech 1997-2007. Geografické informácie, 2009, roč.13. č.1, s.87-93, ISSN 1337-9453.
 • Novotná, M. Vycházka podle Google Earth. Geografické rozhledy, 2009, roč.18. č.4, s.10-11, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Krajinně-ekologické a environmentální změny na Plzeňsku v transformačním období. Geografické informácie 12, 2008, roč.12. č.1, s.16-23, ISSN 1337-9453.
 • Bartoš, M.; Kušová, D.; Těšitel, J.; Kopp, J.; Novotná, M. Amenity Migration in the Context of Landscape-Ecology Research. Journal of Landscape Ecology, 2008, roč.1. č.2, s.5-21, ISSN 1803-2427.
 • Novotná, M. Den GIS v Plzni. Geobusiness, 2008, roč.7. č.12, s.17-17, ISSN 1802-4521.
 • Novotná, M. Druhé bydlení na Plzeňsku. Životné prostredie, 2007, roč.49. č.6, s.309-315, ISSN 0044-4863.
 • Novotná, M. Methodology of the evaluation of the geographic potential for tourism in the Plzeň region. Moravian Geographical Reports, 2007, roč.15. č.2, s.32-39, ISSN 1210-8812.
 • Novotná, M. Vzdělávání geografů v geoinformačních technologiích. Geografická revue, 2006, roč.2. č.2, s.775-784, ISSN 1336-7072.
 • Novotná, M. Výzkum periferního regionu Kralovicko. Geografická revue, 2006, roč.2. č.2, s.384-402, ISSN 1336-7072.
 • Novotná, M. Využití GIS pro výuku místního regionu. Geografické rozhledy, 2005, roč.14. č.5, s.122-123, ISSN 1210-3004.
 • Novotná, M. GIS na Západočeské univerzitě jako e-Learningový kurz. ArcRevue, 2005, roč.14. č.4, s.18-20, ISSN 1211-2135.
 • Novotná, M.; Voženílek, V. Zkoumejme svět pomocí GIS. [4], Vytváříme mapy na internetu. Geografické rozhledy, 2004, roč.13. č.4, s.94-95, ISSN 1210-3004.
 • Novotná, M.; Voženílek, V. Zkoumejte svět pomocí GIS. [3], Geografické analýzy v GIS. Geografické rozhledy, 2004, roč.13. č.3, s.66-67, ISSN 1210-3004.
 • Novotná, M.; Voženílek, V. Zkoumejme svět pomocí GIS. [1], Geografické informační systémy. Geografické rozhledy, 2003, roč.13. č.1, s.10-11, ISSN 1210-3004.
 • Novotná, M.; Voženílek, V. Zkoumejme svět pomocí GIS. [2], Kartografické výstupy z GIS. Geografické rozhledy, 2003, roč.13. č.2, s.38-39, ISSN 1210-3004.
 • Novotná, M.; Voženílek, V. Geoinformatika nový vítr do plachet geografie. Geografické rozhledy, 2003, roč.12. č.4, s.I-IV, ISSN 1210-3004.
Chapters in a book
 • Novotná, M. Ekonomický potenciál a občanská vybavenost. Potenciál udržitelného rozvoje obcí Plzeňského kraje v západní části Brd, Plzeň, 2015, s.54 - 64.
 • Novotná, M.; Najman, J.; Bičík, I. Veränderungen bei der Landnutzung an der tschechisch-bayerischen Grenze im Zeitraum 1990–2006. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme., Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.37-70. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Matušková, A. Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu. Sub urbs: krajina, sídla a lidé, Praha : Academia, 2013, s.150-174. ISBN 978-80-200-2226-4.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Die Lage der tschechisch-bayerischen Grenze an der europäischen Wasserscheide. Naturpotenzial und wasserwirtschaftliche Zusammenhänge. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen, Regensburg : Stadtarchiv Regensburg, 2011, s.141-151. ISBN 978-3-935052-88-7.
 • Novotná, M.; Najman, J.; Bičík, I. Změny ve využívání území na česko-bavorské hranici v období 1990 - 2006. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.23-46. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Evaluation of the landscape potential for amenity migration : theoretical analysis. Geography in Czechia and Slovakia, Brno : Masaryk University, 2008, s.53-57. ISBN 978-80-210-4600-9.
 • Novotná, M. Vývoj mapového obrazu. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008, s.31-37. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Novotná, M. Kralovicko. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008, s.233-238. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Novotná, M. Zemědělství a využívání krajiny. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008, s.745-749. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Novotná, M. Manětínsko. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008, s.238-242. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Novotná, M.; Čada, V.; Štangl, S. Maps of Plzeň. The Geography of Plzeň, Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s.11-30. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Novotná, M.; Čada, V.; Štangl, S. Plzeň na mapách. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.11-30. ISBN 978-80-7043-558-8.
 • Novotná, M. Mapy Českého lesa. Český les, Praha : Baset, 2005. s.19-24. ISBN 80-7340-065-0.
 • Novotná, M. Cestovní ruch. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s.169-177. ISBN 80-7043-429-5.
 • Novotná, M. Zemědělství. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.154-169. ISBN 80-7043-429-5.
Papers in Proceedings
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J. Městská síť komunikací jako součást modro-zelené infrastruktury. In Rychlost s tichostí - veřejný prostor 21. století. Sborník přednášek a příspěvků.. Plzeň : BRENS EUROPE a.s., 2019, s.43-54. ISBN 978-80-7568-152-2.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Raška, P.; Novotná, M.; Dolejš, M.; Veith, T. Ecohydrological parametrisation of the urban landscape in the process of planning the blue-green infrastructure (ICUD-0489). In Conference Proceedings - 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage. Praha : IWA/IAHR, 2017, s.1974-1977. ISBN neuvedeno.
 • Kopp, J.; Raška, P.; Novotná, M.; Dolejš, M.; Vysoudil, M.; Frajer, J. Tvorba katalogu mikrostruktur městské krajiny pro potřeby ekohydrologického managementu na příkladu Plzně a Ústí nad Labem. In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2016, s.26-34. ISBN 978-80-7394-619-7.
 • Novotná, M. Formy podnikání amenitních migrantů na venkově. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.1-6. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Kušová, D.; Bartoš, M. Krajinně-ekologické faktory amenitní migrace obyvatel na příkladu modelových venkovských krajin České republiky. In Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra : Združenie Biosféra, 2009, s.219-228. ISBN 978-80-968030-9-5.
 • Novotná, M.; Kopp, J. Amenity migration into rural areas. In Venkov je náš svět. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008, s.442-455. ISBN 978-80-213-1851-9.
 • Novotná, M.; Kopp, J. Amenitní migrace - nový směr výzkumu v rurální geografii. In Geografické informácie 12. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, s.298-308. ISBN 978-80-8094-541-1.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Výzkum postojů městského obyvatelstva k životu na venkově. In Geodny Liberec 2008. Liberec : Technická univerzita, 2008, s.1-7. ISBN 978-80-7372-443-6.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Výzkum postojů městského obyvatelstva k životu na venkově. In Geodny Liberec 2008. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.43-43. ISBN 978-80-7372-367-5.
 • Novotná, M. Využití Google Earth ve škole pro environmentální výchovu. In Environmentální výchova jako průřezové téma. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.33-37. ISBN 978-80-7043-757-5.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Metodické přístupy k vymezení potenciálu krajiny pro amenitní migraci. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.175-181. ISBN 978-80-7043-658-5.
 • Novotná, M. Metody GIS analýz při vzdělávání humánních geografů. In GIS Ostrava 2007. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s.1-7.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Novotná, M. Model peripheral areas in the Plzen district. In Geografické informácie 9. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta prírodných vied. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 2006. s.26-30. ISBN 80-8094-058-4.
 • Novotná, M. Výuka zeměpisu prostřednictvím GIS. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s.162-. ISBN 80-7040-879-0.
 • Novotná, M. Regionální výzkum venkovských oblastí. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s.107-107. ISBN 80-7040-879-0.
 • Novotná, M. Vzdělávání v geoinformačních technologiích pro státní správu a samosprávu. In Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. s.71-76. ISBN 80-245-0956-3.
 • Novotná, M. Problémy periferních oblastí. In Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. s.29-34. ISBN 80-245-0956-3.
 • Novotná, M. Ohodnocení geografického potenciálu pro cestovní ruch. In Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc : Univerzita Palackého. Katedra geografie Přírodovědecké fakulty, 2005. s.15-26. ISBN 80-244-1221-7.
 • Novotná, M. Geographic analysis of the border region of Vimperk. In Acta Universitatis Carolinae. Geographica. Sv. 37, č. 1, 2002. Praha : Karolinum, 2005. s.79-101.
 • Novotná, M. Ohodnocení geografického potenciálu pro cestovní ruch v Plzeňském kraji. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum No. 3. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. s.392-405. ISBN 80-223-2144-3.
Software
 • Mušková, E.; Jakeš, T.; Jáchimová, P.; Krausová, M.; Krček, J.; Novotná, M.; Paták, J.; Pleskačová, I.; Stočes, J.; Škudrnová, J.; Synovcová Borovičková, J.; Špačková, L.; Tomanová, B.; Zvárová, J.; Hrachová, H.; Gureňová, P. Webový portál PamátkoPin. 2015.
Textbooks
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Rousová, M.; Kaňka, L.; Dokoupil, J. Geografie Plzeňského kraje. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2014. 113s. ISBN 978-80-261-0461-2.
 • Novotná, M.; Čechurová, M.; Matušková, A. Modul: Geografie – teoretický a metodologický základ. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 45s. ISBN 978-80-261-0463-6.
 • Novotná, M. Geografické informační systémy v humánní geografii. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 100s. ISBN 978-80-261-0466-7.
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Dokoupil, J.; Rousová, M. Geografie 2 socioekonomická část pro střední školy. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. 104s. ISBN 978-80-7235-545-7.
 • Novotná, M. Teoretická geografie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 40s. ISBN 978-80-261-0467-4.
 • Novotná, M. GIS Nečtinsko. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. 57s. ISBN 80-7043-425-2.
Specialized maps
 • Novotná, M.; Kopp, J.; Frajer, J.; Hřebřinová, T. Návrh lokalizace ekohydrologických opatření na území města Plzně – Ekohydrologická kvalita toků a lokalizace problémových ploch. 2017.
 • Novotná, M.; Frajer, J.; Kopp, J.; Hřebřinová, T. Nepřímé vlastnosti ekohydrologických mikrostruktur města Plzně – Riziko znečištění odtékající vody a ekosystémové služby. 2017.
 • Novotná, M.; Frajer, J.; Kopp, J.; Hřebřinová, T. Ekohydrologická zonace a mikrostruktury města Plzně – Koeficient odtoku, infiltrace a evapotranspirace. 2017.
 • Mušková, E.; Krček, J.; Špačková, L.; Škudrnová, J.; Pleskačová, I.; Synovcová Borovičková, J.; Jakeš, T.; Novotná, M.; Stočes, J.; Jáchimová, P.; Paták, J.; Krausová, M.; Hrachová, H. Za humny je hrad – Interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje. 2015.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2015. 2015.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J.; Frajer, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2014. 2014.
Posters, Lectures
 • Vorobljevová, V.; Novotná, M. Aspects of business development in rural areas and amenity migration as a potential for economic growth of rural areas. 2019.
 • Novotná, M.; Vorobljevová, V. Problémy venkova a struktura podnikání na venkově. 2017.
 • Vorobljevová, V.; Novotná, M. Teoretická východiska venkovského prostředí z hlediska podnikání. 2016.
 • Novotná, M. Potenciál pro zemědělství v Plzeňském kraji. Praha, 2006.
Peer reviews
 • Novotná, M. Posudek souboru specializovaných map - Rezidenční suburbanizace. Soubor specializovaných map - Rezidenční suburbanizace, Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř (URRlab) & Obec Dolní Břežany, 2013.
 • Novotná, M. Informační a komunikační technologie – perpetuum mobile cestovního ruchu. Czech journal od tourism, Brno : Masaryk University, 2012.
 • Novotná, M. Some aspects of cross-border cooperation in Euroregions of the Czech republic on example of the Šumava region. Moravian Geographical Reports, ISSN 1210-8812, Vol. 15, no. 1 (2007), s. 43-55, Brno : Institute of Geonics, 2007.