prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

Fotografie Vice Dean for Strategy and Development of Faculty of Economics
Chairperson of Subject area board
Lecturer of Department of Finance and Accounting
Member of Scientific Board
 
e-mail vacik@kfu.zcu.cz
phone  377633215
room  UL 407a

Publications

Monographies
 • Fotr, J.; Vacík, E.; Souček, I.; Špaček, M.; Hájek, S. Tvorba strategie a strategické plánování. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2020. 414s. ISBN 978-80-271-2499-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, .; Dulewicz, .; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Majdúchová, H.; Gajdová, D.; Štětka, P.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, P.; Dulewicz, P.; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.
 • Vacík, E.; Kracík, L. Výzkum přístupů používaných ve firmách při práci s projektovými portfolii. Plzeň : NAVA- nakladatelská a vydavatelská agentura, 2014. 105s. ISBN 978-80-7211-470-2.
 • Fotr, J.; Vacík, E.; Souček, I.; Špaček, M.; Hájek, S. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha : Grada Publishing, a.s., 2012. 381s. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • Šašek, P.; Vacík, E. Rozšíření využití metodiky Balanced ScoreCard v řízení výkonnosti organizací veřejné správy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. 160s. ISBN 978-80-261-0078-2.
 • Vacík, E.; Šašek, P. Úloha kvality v řízení výkonnosti v organizacích veřejné správy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 138s. ISBN 978-80-7043-970-8.
 • Šulák, M.; Vacík, E. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. 233s. ISBN 80-86754-35-9.
 • Šulák, M.; Vacík, E. Měření výkonnosti firem. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. 89s. ISBN 80-86754-33-2.
Papers in journals
 • Vacík, E.; Kracík, L.; Fotr, J.; Špaček, M. A Modern Approach for Project Portfolio Optimization in Small and Medium-Sized Enterprises. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 2019, roč.71. č.5, s.550-574, ISSN 0340-5370.
 • Vacík, E.; Špaček, M.; Fotr, J.; Kracík, L. Project Portfolio Optimization as a Part of Strategy Implementation Process in Small and Medium-Sized Enterprises: A Methodology of the Selection of Projects with the Aim to Balance Strategy, Risk and Performance. E+M Ekonomie a Management, 2018, roč.21. č.3, s.107-123, ISSN 1212-3609.
 • Vacík, E.; Kracík, L. Multiprojektování a priorizace projektů v inovativních podnicích. Ekonomický časopis, 2015, roč.63. č.1, s.72-90, ISSN 0013-3035.
 • Fotr, J.; Špaček, M.; Souček, I.; Vacík, E. Scenarios, their concept, elaboration and application. Baltic Journal of Management, 2015, roč.10. č.1, s.73-97, ISSN 1746-5265.
 • Vacík, E.; Fotr, J.; Špaček, M.; Souček, I. Scenarios and their Application in Strategic Planning. E+M. Ekonomie a Management, 2014, roč.17. č.3, s.118 - 134, ISSN 1212-3609.
 • Fotr, J.; Plevný, M.; Švecová, L.; Vacík, E. Multi-Criteria Project Portfolio Optimization under Risk and Specific Limitations. E + M. Ekonomie a Management, 2013, roč.16. č.4, s.71-88, ISSN 1212-3609.
 • Vacík, E. Zvyšování výkonnosti ve veřejné správě nástroji strategického řízení. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč.10. č.4, s.22-35, ISSN 1212-3609.
 • Vacík, E. Jak stanovit průměrné vážené náklady kapitálu. E + M. Ekonomie a Management, 2004, roč.7. č.4, s.58-65, ISSN 1212-3609.
 • Vacík, E. Optimalizace struktury zdrojů při financování podnikatelských aktivit společnosti. E + M. Ekonomie a Management, 2004. s.81-89. ISSN 1212-3609.
 • Vacík, E. Strategické a operační řízení rizik. Moderní řízení, 2004, roč.39. č.11, s.20-24, ISSN 0026-8720.
Papers in Proceedings
 • Vacík, E.; Špaček, M. Process Innovation in Service Sector Matching Industry 4.0 Environment. In Proceedings of the 29th International DAAAM Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation''. Vienna : DAAAM International, 2018, s.0352-0360. ISBN 1726-9679978-3-902734-20-4.
 • Zahradníčková, L.; Vacík, E. Management of Strategic Risks at the Process Level in Organization. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.1364-1370. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Kracík, L.; Vacík, E. Multi-Project Management in the Practice of Modern Companies. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.151-160. ISBN 978-3-86367-029-0.
 • Zahradníčková, L.; Vacík, E. Scenarios as a Strong Support for Strategic Planning. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.665-669. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Vacík, E.; Zahradníčková, L. Růst hodnoty firmy a kapitálová struktura. In FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ OPTIKOU ROKU 2013. Praha : Oeconomica, 2013, s.696-701. ISBN 978-80-245-1959-3.
 • Kracík, L.; Vacík, E.; Plevný, M. Application of the multi-project management in companies. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.316-324. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Vacík, E.; Zahradníčková, L. Process Performance - A Significant Tool of Competitiveness of Entreprises in Contemporary ERA. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.547-556. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • Zahradníčková, L.; Vacík, E. The Basic Characteristics of Successful Business Strategy. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, 2011, s.1383-1384. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
 • Vacík, E.; Vacek, J. Systém řízení výkonnosti podniku. In Podniková výkonnost a její faktory. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009, s.100-107. ISBN 978-80-87035-28-3.
 • Vacík, E. Inovace výukových studijních programů na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.105-111. ISBN 978-80-7043-613-4.
 • Vacek, J.; Vacík, E.; Skalický, J. Řízení a měření výkonnosti ve veřejné správě. In MOPP 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.206-213. ISBN 978-80-7043-535-9.
 • Vacík, E. Rizika zavádění managementu výkonnosti ve veřejné správě. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.37-43. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacík, E.; Petričko, P. Využití programu STRATEX ve veřejné správě. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.45-48. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacík, E.; Skalický, J. Klíčové indikátory výkonnosti ve veřejné správě. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.51-73. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacík, E. Řízení výkonnosti ve veřejné správě. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 3. díl. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. s.1579-1591. ISBN 80-245-1091-X.
 • Vacík, E. Implementace managementu výkonnosti v organizacích veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projrktů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.31-36. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacík, E. Význam strategického řízení pro organizace veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.27-30. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacík, E. Možnosti stanovení výkonnosti v organizacích státní správy. In Pokroky ve výzkumu podnikání v ČR. Praha : Oeconomica, 2005. s.91-97. ISBN 80-245-0901-6.
 • Vacík, E. Možnosti měření výkonnosti v organizacích státní správy. In Výkonosť organizácie. Poprad : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s.251-258. ISBN 80-968080-5-2.
 • Staňková, A.; Pichanič, M.; Srpová, J.; Vacík, E. "The changes in the business environment and its influence at the company´s performance evaluation in czech republic".. In 11th International Product Development Management Conference. Dublin, 2004. s.935-949.
 • Vacík, E. Úloha controllingu ve veřejném sektoru. In Měření výkonnosti organizací v prostředí EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.33-41. ISBN 80-7043-341-8.
 • Holečková, Y.; Vacík, E. Risk management ve finančním řízení podniků. In GEMAN 04. Plzeň : EVIDA, 2004. s.253-262. ISBN 80-86596-51-6.
 • Vacek, J.; Holečková, Y.; Vacík, E.; Skalický, J. Inovační potenciál malých a středních podniků: hodnocení a cesty k jeho růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 - 2. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. s.131-138. ISBN 80-7082-928-1.
 • Vacík, E.; Vacek, J.; Skalický, J. Company development potential and performace. In Business development and european community. Brno : Technická univerzita, 2003. s.263-268. ISBN 8021424087.
Textbooks
 • Šulák, M.; Vacík, E.; Ircingová, J. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 159s. ISBN 978-80-7043-612-7.
 • Šulák, M.; Vacík, E. Měření výkonnosti firem. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 138s. ISBN 80-7043-258-6.
Posters, Lectures
 • Vacík, E. Možnosti a praktiky měření výkonnosti u orgánů státní správy v prostředí EU. Oberwiesenthal, 2005.