prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ

Fotografie
Senior Researcher of Department of Economics and Quantitative Methods
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
Member of Scientific Board
Member of Subject area board
 
e-mail plevny@fek.zcu.cz
phone  377633168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
room  CD207, UK425

Publications

Monographies
 • Gangur, M.; Plevný, M.; Sova Martinovský, V. Automatické parametrizované generování úloh a testů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 120s. ISBN 978-80-261-0770-5.
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jiřincová, M.; Petrtyl, J.; Plevný, M. Diversity management. Comparision, the best practises of Visegrad countries. Plzeň : NAVA, 2012. 139s. ISBN 978-80-7211-420-7.
 • Plevný, M.; Žižka, M. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 296s. ISBN 978-80-7043-933-3.
 • Plevný, M.; Žižka, M. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. 296s. ISBN 80-7043-435-X.
Papers in journals
 • Pokrivčák, J.; Ciaian, P.; Lančarič, D.; Michalička, T.; Plevný, M. Where are craft breweries located? The role of agglomeration, tourism, and know-how. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2022. ISSN 1331-677X.
 • Janáček, J.; Gábrišová, L.; Plevný, M. Fair facility allocation in emergency service system. Journal of Business Economics and Management, 2020, roč.21. č.4, s.1058-1071, ISSN 1611-1699.
 • Vojtko, V.; Rolínek, L.; Plevný, M. System dynamics model of crises in small and medium enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2019, roč.32. č.1, s.168-186, ISSN 1331-677X.
 • Gangur, M.; Plevný, M. On The Problem of Generating a Large Number of Comparable Test Variants. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2018, roč.11. č.4, s.78-84, ISSN 2336-2375.
 • Plevný, M. Influence of the Fare Funding Type on Public Transport Demand – Case of Pilsen. Administratie si Management Public, 2017, roč.Neuveden. č.28, s.45-65, ISSN 1583-9583.
 • Seitz, C.; Pokrivčák, J.; Tóth, M.; Plevný, M. Online grocery retailing in Germany: an explorative analysis. Journal of Business Economics and Management, 2017, roč.18. č.6, s.1243-1263, ISSN 1611-1699.
 • Lukáš, L.; Plevný, M. Using entropy for quantitative measurement of operational complexity of supplier–customer system: case studies. Central European Journal of Operations Research, 2016, roč.24. č.2, s.371-387, ISSN 1435-246X.
 • Rolínek, L.; Plevný, M.; Kubecová, J.; Kopta, D.; Rost, M.; Vrchota, J.; Maříková, M. Level of Process Management Implementation in SMEs and Some Related Implications. Transformations in Business & Economics, 2015, roč.14. č.2A, s.360-377, ISSN 1648-4460.
 • Plevný, M. Business Performance Evaluation - a Comparison of the Effectiveness of Municipal Companies. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.135-146, ISSN 1993-6788.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Tools for Consumer Rights Protection in the Prediction of Electronic Virtual Market and Technological Changes. Amfiteatru Economic, 2014, roč.16. č.36, s.578-592, ISSN 1582-9146.
 • Fotr, J.; Plevný, M.; Švecová, L.; Vacík, E. Multi-Criteria Project Portfolio Optimization under Risk and Specific Limitations. E + M. Ekonomie a Management, 2013, roč.16. č.4, s.71-88, ISSN 1212-3609.
 • Daněk, J.; Plevný, M.; Teichmann, D. The rational operation of the urban transport line network by minimisation of the needed vehicles. E+M Ekonomie a management, 2010, roč.13. č.2, s.53-61, ISSN 1212-3609.
 • Plevný, M. Organizace a řízení systému dalšího vzdělávání - případová studie. Technológia vzdelávania, 2004, roč.12. č.6, s.13-15, ISSN 1335-003X.
 • Plevný, M. Příčiny nevyužívání optimalizačních metod v praxi - studie v podmínkách ČR. E+M. Ekonomie a Management, 2004, roč.7. č.3, s.97-102, ISSN 1212-3609.
 • Plevný, M. Používání optimalizačních metod v praxi - studie v podmínkách ČR. E + M. Ekonomie a Management, 2004, roč.7. č.2, s.54-60, ISSN 1212-3609.
 • Plevný, M.; Růžičková, M. Návrh výrobního programu pomocí matematického modelu výroby. Automatizace, 2003, roč.46. č.12, s.785-787, ISSN 0005-125X.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The use of optimization in fuzzy knowledge system construction. Journal of Information, Control and Management Systems, 2003, roč.1. č.2, s.87-100, ISSN 1336-1716.
 • Plevný, M. A Note on „More for Less“ Paradox in Relation to Economic Problems. Komunikácie / Communications, 2003, roč.5. č.4, s.71-73, ISSN 1335-4205.
 • Plevný, M.; Sýkora, L. Optimalizace svozových cest konkrétního podniku komunálních služeb. E+M Ekonomie a Management, 2003. s.72-76. ISSN 1212-3609.
 • Plevný, M. The Use of Simple Computation Tools to Solve Small Decision Problems in Logistics-Management. Acta Systemica, 2002, roč.2. č.1, s.33-40, ISSN 1813-4769.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Kommunale Körpererziehung, ihre Führung, Finanzierung, Prognose, Methodik und das Modell der kommunalen Körpererziehung in den Gemeinden. Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft, 1998. s.41-45. ISSN 1436-8064.
 • Janáček, J.; Plevný, M. Testování odhadových funkcí pro úlohu rajonizace. Horizonty dopravy, 1992. s.35-44. ISSN 1210-0978.
Papers in Proceedings
 • Svoboda, M.; Plevný, M.; Říhová, P. QUEUING SYSTEM WITH IMPATIENT CUSTOMERS - APPLYING SIMULATION TECHNIQUES TO SOLVE A SMALL BUSINESS PROBLEM. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava : Letra Edu, 2020, s.319-325. ISBN 978-80-89962-60-0.
 • Plevný, M.; Součková, R. The Economic Impacts of Applying the Act on Public Procurement as Seen from the Contractors’ Point of View. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.189-195. ISBN 978-80-210-9164-1.
 • Sova Martinovský, V.; Plevný, M. Applying Cloud Computing for Automated Generation of Parameterized Tasks and Test. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.357-365. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Svoboda, M.; Plevný, M.; Říhová, P. Queuing System as a Model of a Specific Small Business Problem and its Solution by Simulation Techniques. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava : Letra Edu, 2018, s.358-365. ISBN 978-80-89962-07-5.
 • Plevný, M. The Economic Impacts of Applying the Act on Public Procurement as Seen from the Contracting Authority Point of View. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.447-455. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Plevný, M.; Gladavská, L. Argumentation-Based Multiple Criteria Decision Problem with Qualitative Scales as an Alternative to Quantitative Multiple Criteria Decision Problem. In Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XVIII. Bratislava : Letra Interactive, s.r.o., 2016, s.309-315. ISBN 978-80-972328-0-1.
 • Plevný, M.; Gangur, M. On the Possibility of Solving the Problem of Automatic Generation of Images in Quiz Questions. In DIVAI 2016 - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.385-395. ISBN 2464-7470978-80-7552-249-8.
 • Pelikán, J.; Plevný, M. A Heuristics for 3PL Problem. In Hradec Economic Days 2015, Peer-Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s.97-102. ISBN 978-80-7435-550-9.
 • Gladavská, L.; Králová, L.; Plevný, M. A production line inventory control model with an unbalanced output of the individual production facilities and with respect to other limitations. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2014), Conference Proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014, s.233-238. ISBN 978-80-244-4209-9.
 • Plevný, M.; Gangur, M. Application of the Prediction Market Instruments in Higher Education. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s.577-586. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • Gladavská, L.; Plevný, M. Problems of Automatic Generation of Questions for the Purpose of Testing the Knowledge in a Management Science Course. In DIVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s.325-335. ISBN 978-80-7478-497-2.
 • Plevný, M. Vliv vzdělanostní struktury na ekonomický a technologický rozvoj regionu. In EuroRegio 2013 : sborník z konference. Praha : MIM Consulting, 2013, s.45-52. ISBN 978-80-905669-0-3.
 • Kracík, L.; Vacík, E.; Plevný, M. Application of the multi-project management in companies. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.316-324. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Plevný, M. Vehicle routing problem with a private fleet and common carriers - the variety with a possibility of sharing the satisfaction of demand. In Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.730-736. ISBN 978-80-87035-76-4.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Plevný, M. Innoskills: Innovation Guide for Small and Medium-Size Enterprises. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita, 2011, s.538-546. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • Plevný, M.; Kubišová, T. The optimization process of the stock control management by means of the random method of storing. In Mathematical Methods in Economics 2011. Praha : Professional Publishing, 2011, s.562-568. ISBN 978-80-7431-058-4.
 • Plevný, M.; Lavičková, P. Modelling of evaluation of a company investment into an information system - case study. In Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s.536-541. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • Lukáš, M.; Gangur, M.; Plevný, M. An e-communication system for solving citizens´ problems based on the defined life situations, the Czech Republic. In ICEG 2006. Reading : Academic Conferences Limited, 2006. s.142-149. ISBN 978-1-905305-34-6.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Informační systém fakulty pro podporu distančního vzdělávání. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. s.81-86. ISBN 80-8050-975-1.
 • Lukáš, M.; Gangur, M.; Plevný, M. The research of the citizen and public administration communication with the knowledge system support. In IMPA. Cheb : MIM Consulting, 2005. s.107-109. ISBN 80-239-4957-8.
 • Plevný, M. Systém celoživotního vzdělávání a jeho vazby na VŠ studium. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. s.218-227. ISBN 80-7044-652-8.
 • Plevný, M. Application of quantitative optimization techniques to small businesses. In Mathematical methods in economics 2004. Brno : Masaryk University, 2004. s.256-260. ISBN 80-210-3496-3.
 • Hofman, J.; Plevný, M. Malé zamyšlení nad nevyužitými možnostmi kooperace firem a vysokých škol v oblasti marketingu i exaktních metod. In Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu. Liberec : Technická univerzita, 2004. s.33-36. ISBN 80-7083-822-1.
 • Plevný, M. Poznámky k problematice využívání kvantitativních metod v managementu českých podniků. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec : Technická univerzita, 2003. s.305-309. ISBN 80-7083-738-1.
 • Plevný, M. A Study on Optimization of the Municipal Refuse Collecting System. In Mathematical Methods in Economics 2003, Proceedings of the 21th International Conference. Prague : Czech University of Agriculture in Prague, 2003. s.209-213. ISBN 80-213-1046-4.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The Use of Mathematical Modeling in Fuzzy Classification. In Advances in Artificial Intelligence and Engineering Cybernetics. Windsor : IIAS, 2002. s.20-25. ISBN 1-894613-19-8.
 • Plevný, M. Webově orientované výukové prostředí pro potřeby distančního vzdělávání. In 10 rokov Technológie vzdelávania. Nitra : SlovDidac, 2002. s.147-154. ISBN 80-967746-6-2.
 • Plevný, M. Small Decision Problems in Logistics-Management and their Effective Solution. In MME 2002 - Mathematical Methods in Economics: Proceedings of the 20th International Conference. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2002. s.215-222. ISBN 80-248-0153-1.
 • Plevný, M. Analýza optimální výrobní strategie podniku - případová studie. In Regio 2001. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s.88-93. ISBN 80-7082-791-2.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Practical Example of Fuzzy Approach in Classification. The Measurement of Success of Fuzzy Classification. In Advances in Artificial Intelligence and Engineering Cybernetics. Windsor : IIAS, 2000. s.37-42. ISBN 1-894613-20-1.
 • Plevný, M. Využití jednoduchých optimalizačních metod při rozhodování v malém a středním podniku. In MANAG 2000. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2000. s.455-460. ISBN 80-7082-647-9.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The Algorithms for Fuzzy Classification on the Case of System for Job Hunting. In Advances in System Research and Cybernetics. Windsor : IIAS, 1999. s.110-114. ISBN 0-921836-78-3.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Komunální tělovýchova, aktuální stav, řízení a financování v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. In Optimální působení tělesné zátěže: sborník vědecké konference. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, vydavatelství Gaudeamus, 1998. s.182-189. ISBN 80-7041-386-7.
 • Lebeda, P.; Plevný, M. Controllability as a Tool of Understanding the Process of Globalization. In Advances in Sociocybernetics and Human Development. Windsor : IIAS, 1998. s.48-52. ISBN 0-921836-71-6.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Profesní poradenství v prostředí menších VŠ institucí. In Celostátní setkání akademických pracovníků v poradenství: sborník z národní konference. Praha : IPPP ČR, 1997. s.76-78.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Fuzzy Approach to Gathering Input and Output Data of Classification System. In Development of Careers Services at Czech Universities II: proceedings of the international meeting. Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. s.135-144. ISBN 80-213-0336-0.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Development of careers services at czech universities. In Development of Careers Services at Czech Universities: proceedings of the international meeting. Praha : ČZU, 1996. s.172-179. ISBN 80-213-0290-9.
 • Plevný, M. Příklad použití neaditivního kriteria při řešení alokační úlohy. In MME 1996 - Mathematical Methods in Economics: selected papers. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. s.208-215.
 • Plevný, M. Účelová dekompozice vícestřediskové dopravní sítě. In Vědecký sborník Fakulty ekonomické ZČU Plzeň. Plzeň : Západočeská univerzita, 1995. s.149-159.
 • Hrnčiar, M.; Plevný, M. Briefträgertätigkeit als eine Netzbedienungsaufgabe. In Spis materialów konferencyjnych X krajowego sympozjum telekomunikacji '94. Tom E. Warszawa : Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, 1994. s.84-93.
 • Janáček, J.; Plevný, M. Použití neaditivní odhadové funkce pro řešení lokačně-alokačních úloh. In 9. Mezinárodní vědecká konference VŠDS Žilina. Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1993. s.243-248.
Textbooks
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Daněk, J.; Plevný, M. Výrobní a logistické systémy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 222s. ISBN 80-7043-416-3.
 • Plevný, M.; Lukáš, L. Operační výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. 191s. ISBN 80-7043-240-3.
 • Plevný, M.; Lukáš, L. Operační výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2000. 188s. ISBN 80-7082-641-X.
 • Plevný, M. Úvod do operačního výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1997. 138s. ISBN 80-7082-369-0.
 • Balvanová, S.; Matiščík, A.; Plevný, M. Operačný systém MS DOS a Norton Commander pre začiatočníkov. Žilina : Educo-Consult, 1994. 107s. ISBN 80-967076-1-2.
Posters, Lectures
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.
Peer reviews
 • Plevný, M. Učení jako součást strategie. Disertační práce: Václav Zubr, FIM UHK. 2018.
 • Plevný, M. Sémantický model řízení projektů. Habilitační práce: Jan Bartoška, PEF ČZU v Praze.. 2017.
 • Plevný, M. Okružní a rozvozní úlohy. Habilitační práce: Jan Fábry.. 2015.
 • Plevný, M. Navrhovanie rozsiahlych verejných obslužných systémov metódami pokrývania. Disertační práce: Marek Kvet, ŽU v Žilině. 2013.
 • Plevný, M. Sofistikované nástroje na podporu rozhodovania v podmienkách neistoty pri návrhu verejných obslužných systémov evakuačného typu. Disertační práce: Ľubomír Toman, ŽU v Žilině.. 2013.
 • Plevný, M. Problematika řízení světelných křižovatek v podmínkách neurčitosti. Disertační práce: Michal Rusek, VŠB-TU Ostrava. 2012.
 • Plevný, M. Síťová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy. Disertační práce: Petr Kozel, VŠB-TU Ostrava. 2012.
 • Plevný, M. Vzájemná interakce sociální odpovědnosti firem a projektů Public Private Partnership. Disertační práce: Petr Sára, ČVUT Praha. 2012.
 • Plevný, M. Využitie geografických nástrojov pri riešení špecifických logistických úloh. Habilitační práce: Peter Matis.. 2010.
 • Plevný, M. recenze publikace: Sixta, J., Žižka, M.. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů, Brno : Computer Press, 2009. s.238, ISBN 978-80-251-2563-2.
 • Plevný, M. Význam karetních platebních systémů pro rozvoj globalizovaníého obchodu. Disertační práce: Tomáš Indruch. 2007.
 • Plevný, M. recenze publikace: Eger, L.. Strategie rozvoje školy, Plzeň : CZECHTUMA s.r.o., 2002. s.114, ISBN 80 903225-2-2.
 • Plevný, M. recenze publikace: Eger, L. a kol.. Efektivní školský management, Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. s.224, ISBN 80-7082-430-1.