Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
room  UK-524, CD-206

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2019-2020] 21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building (co-solver)
  • [2017-2019] SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu (co-solver)
  • [2004] Srovnávací analýza implementace strukturálních fondů EU v regionech: Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj (co-solver)
  • [2004] Analýza rozsahu a obsahu neziskového sektoru v Plzni a systému jeho financování (co-solver)
  • [2003] E-learning jako doplnění denního studia (co-solver)
  • [2003] 400 - Příprava nového bakalářského studijního oboru, 62-02-R Hospodářská politika a státní správa, studijní obor Veřejné finance (co-solver)

Development projects

  • [2019-2019] VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci
  • [2015-2015] VS-15-027 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia (co-solver)
  • [2012-2012] CSM12 - Společný bakalářský studijní program typu “double degree” (co-solver)

Other projects

  • [2011-2012] Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR (co-solver)