Koronavirus - mimořádná opatření Fakulty ekonomické - v místě Plzeň i Cheb (aktualizováno, 18. 05. 2021)


Aktualizováno dne 25. 05. 2021

-----25. 05. 2021-----

Dochází k další změně v pravidlech testování.

Aktuálně platí, že Vaše osobní přítomnost ve škole bude možná pouze tehdy, pokud nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:
 • prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (toto lze doložit potvrzením od lékaře, potvrzením od KHS nebo čestným prohlášením);
 • byli jste očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
  - u dvojdávkového očkování jste absolvovali první dávku, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 90 dní po první dávce;
  - u dvojdávkového očkování jste absolvovali dvě dávky, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 9 měsíců po první dávce;
  - u jednodávkového systému nemusíte být testováni v období 14 dní až 9 měsíců po dávce;
 • podstupujete pravidelné testování s negativním výsledkem formou RT-PCR testu nebo preventivního POC antigenního testu s frekvencí jednou za 7 dní;
 • podstoupíte jednorázový test ve veřejném odběrovém místě. Pro účely osobní přítomnosti na výuce je platný 72 hodin.


-----25. 04. 2021 (upraveno 18.5. 2021)-----

Počínaje pondělím, 26. 4. 2021 platí nová pravidla pro přítomnost studentů na FEK ZČU, která jsou postupně aktualizováno.

Samozřejmostí je i nadále při pohybu v prostorách ZČU pohyb v respirátoru, desinfekce rukou a dodržování rozestupů 1,5 m.

Ministerstvem zdravotnictví byla zavedena povinnost absolvovat testy na přítomnost SARS-CoV2 při přítomnosti v prostorách univerzity (antigenní nebo PCR). Samozřejmostí je i nadále absence příznaků onemocnění Covid-19 a je vyžadován negativní výsledek testu.

Aktuálně platí, že Vaše osobní přítomnost ve škole bude možná pouze tehdy, pokud nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

 • prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (toto lze doložit potvrzením od lékaře, potvrzením od KHS nebo čestným prohlášením);
 • máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od poslední očkovací dávky již uplynulo 14 dní;
 • podstupujete pravidelné testování s negativním výsledkem formou RT-PCR testu nebo preventivního POC antigenního testu s frekvencí jednou za 7 dní;
 • podstoupíte jednorázový test ve veřejném odběrovém místě. Pro účely osobní přítomnosti na výuce je platný 72 hodin.


Na Fakultě ekonomické i nadále ve všech předmětech probíhá online (distanční) výuka. Do prostor fakulty je možné vstupovat za těmito účely:
 • zápočty a zkoušky realizované prezenční formou;
 • individuální konzultace.

Testování je povinné v případě jakékoli aktivity zahrnující více než 2 osoby (vyučujícího a studenta). S ohledem na zdraví vyučujících a dalších pracovníků fakulty doporučujeme nechat se otestovat i v případech individuálních konzultací. Všichni naši pracovníci se také pravidelně testují.

Studenti musí být vždy schopni prokázat, že byli otestováni v předepsaném intervalu, případně že byli očkováni či prodělali onemocnění covid-19.

Testování lze realizovat následujícími způsoby:

Samotestování na Fakultě ekonomické bude probíhat následovně:
 1. student bez zajištěného negativního testu se dostaví s 30minutovým předstihem;
 2. budou vydány samotesty (Cheb – na vrátnici budovy, případně na místě určeném vývěskou na vstupních dveřích; Plzeň – sekretariát příslušné katedry, případně zkoušející);
 3. jejich převzetí stvrdí student podpisem a uvedením osobního čísla;
 4. na určeném místě se student otestuje, přičemž postupuje dle přiloženého návodu v samotestu;
 5. výsledek testu student nahlásí pověřené osobě (zkoušející, osoba vydávající test);
 6. výsledek testu zaeviduje příslušné pracoviště (většinou katedra) zaeviduje do databáze ZČU – toto je odlišnost od obecných pravidel na ZČU;
 7. v případě negativního testu student vyplní čestné prohlášení, které slouží jako důkaz o provedeném testu;
 8. v případně pozitivního testu odchází neprodleně do domácí izolace a v nejkratší možné době realizuje RT-PCR testování, jehož výsledek nahlásí na fek@service.zcu.cz, a zároveň na sekretariát katedry, která vydala test pro účely trasování.

Děkujeme, že chráníte sebe, Vaše kolegy i pracovníky fakulty a univerzity.


-----02. 03. 2021-----

V souvislosti s aktuálními opatřeními vlády je třeba při cestách mimo okres předkládat čestné prohlášení o důvodu cesty.

Cesty za studijními povinnostmi jsou povoleny (aktuálně je možné i nadále zkoušky s osobní přítomností nejvýše 10 osob (včetně zkoušejícího), stejně jako lze teoreticky realizovat individuální osobní konzultace s vyučujícími).

Níže naleznete příslušné Čestné prohlášení (ke stažení níže), které je společně např. s JIS kartou mít u sebe pro případné kontroly dodržování opatření. Doporučujeme je využívat i pro cesty v rámci okresu.

-----11. 02. 2021-----

Vážené studentky,
vážení studenti,

bez ohledu na vývoj protiepidemických opatření (vlády, ministerstev, krajů, krajských hygienických služeb) začne výuka v letním semestru DISTANČNÍ (tj. online) formou.-----starší zprávy smazány-----

pdf.gif24R-2020-D24-UZ-Souhrn docasnych mim. opatreni.pdf
pdf.gif30R-2020-mim. opatření-koleje 12 10 2020.pdf
pdf.gifPokyn děkanky č. 5DP/2020