banner

Studium v Chebu

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity přijímá studenty také v Chebu. Uchazečům zde nabízí tyto bakalářské studijní programy:
-----------------------------------------------------
Podniková ekonomika a management (prezenční i kombinovaná forma)
Marketingové řízení (prezenční forma)
-----------------------------------------------------
Absolventi těchto programů najdou uplatnění jako manažeři v českých i mezinárodních firmách i neziskových organizacích, na pozicích marketingových specialistů, nebo se mohou pustit na dráhu samostatného podnikání, čímž mohou přispět i k rozvoji celého kraje.

1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 – přihlášky do 30. 4. 2024
Bakalářské studium
Vyhláška č. 6DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: 30. 4. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Podívejte se na záznam přednášky ze dne otevřených dveří 2024, který se v Chebu uskutečnil 29. 1. 2024.Výhody studia v Chebu:
• výuka v menších skupinkách
• možnost ubytování přímo v prostorách školy
• moderní prostředí pro výuku
• kvalitně vybavená počítačová učebna
• posilovna
• mimořádné stipendium pro studenty s výborným prospěchem

Informace, které by Vám neměly uniknout
Průvodce Fakultou ekonomickou v Chebu i v Plzni
• Videa o studijních programech
Nejčastější otázky o studiu v Chebu zodpověděl proděkan Jan Tlučhoř
Virtuální prohlídka kampusu v Chebu
• Sledujte náš záznam ze dne otevřených dveří 2024
• Jaké je uplatnění našich absolventů v praxi (poslechněte si některé příběhy absolventů FEK)
• Nabídka studia v zahraničí (s FEK po světě)
• Programy Double Degree (získejte dva diplomy při studiu ve Finsku nebo v Německu)
• Odborné certifikace (Národní certifikace studentů IPMA CZ nebo mezinárodní certifikace ICAEW)
• Proč studovat ekonomii? Zeptali jsme se známých českých ekonomů

Novinky a aktuality naleznete na naší webové stránce, sledujte také náš Facebook, skupinu Uchazeči FEK ZČU, Instagram a YouTube!