Studium v Chebu


Fakulta ekonomická Západočeské univerzity přijímá studenty také v Chebu. Uchazečům zde nabízí tyto bakalářské studijní programy:
-----------------------------------------------------
Podniková ekonomika a management (pouze kombinovaná forma)
Marketingové řízení (prezenční forma)
-----------------------------------------------------
Absolventi těchto programů najdou uplatnění jako manažeři v českých i mezinárodních firmách i neziskových organizacích, na pozicích marketingových specialistů, nebo se mohou pustit na dráhu samostatného podnikání, čímž mohou přispět i k rozvoji celého kraje.


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/24 – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - PŘIHLÁŠKY DO 31. 7. 2023!
Vyhláška č. 3DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024 – 2. kolo
Termín podání přihlášky: od 27. 6. 2023 do 31. 7. 2023 přes systém E-Přihláška ZČU.

Přijímací řízení je vyhlášeno na tyto studijní programy:
- Podniková ekonomika a management (kombinovaná forma, Cheb)
- Marketingové řízení (prezenční forma, Cheb)


1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 (bakalářské studium) - UKONČENO
Informace pro uchazeče z 1. kola přijímacího řízení:
Vyhláška č. 9DV/2022 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024
Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.


Výhody studia v Chebu:
• výuka v menších skupinkách
• možnost ubytování přímo v prostorách školy
• moderní prostředí pro výuku
• kvalitně vybavená počítačová učebna
• posilovna
• mimořádné stipendium pro studenty s výborným prospěchem

Informace, které by Vám neměly uniknout
• Videa o studijních programech
Nejčastější otázky o studiu v Chebu zodpověděl proděkan Jan Tlučhoř
Virtuální prohlídka kampusu v Chebu
• Sledujte náš záznam ze dne otevřených dveří 2022
• Jaké je uplatnění našich absolventů v praxi (poslechněte si některé příběhy absolventů FEK)
• Nabídka studia v zahraničí (s FEK po světě)
• Programy Double Degree (získejte dva diplomy při studiu ve Finsku nebo v Německu)
• Odborné certifikace (Národní certifikace studentů IPMA CZ nebo mezinárodní certifikace ICAEW)
• Proč studovat ekonomii? Zeptali jsme se známých českých ekonomů

Novinky a aktuality naleznete na naší webové stránce, sledujte také náš Facebook, skupinu Uchazeči FEK ZČU, Instagram a YouTube!