Přihlášky BP a DP pro akademický rok 2023/2024

Všechny podané přihlášky s tématy BP a DP pro ak. rok 2023/2024 byly na KGE přijaty a schváleny.