Přihlášky k BP/DP: 1. a 2. kolo

Všechny přihlášky k BP a DP podané v 1. kole (tedy do 30.4.2024) byly schváleny.

Informace k 2. kolu podávání přihlášek:
Seznam vyučujících s volnou kapacitou na vedení kvalifikačních prací je uvedený na webové stránce KMO v části "Dokumenty a důležité odkazy."

Studující, kteří mají problém s přihláškou k BP/DP po skončení 2. kola, mohou kontaktovat sekretariát KMO nebo vedoucí katedry.