doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

Fotografie
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Member of Scientific Board
Member of Subject area board
 
e-mail leger@fek.zcu.cz
phone  377633312
room  UK 518

Courses

DS Diplomový seminář
KK Komerční komunikace
KMO/VM Výzkumné metody pro ekonomy
KPS/SMG Školský management
MINT Marketing na internetu
SBP Seminář k bakalářské práci
TOJ Trénink obchodního jednání
VT Výzkum trhu