doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

Fotografie
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Member of Scientific Board
Member of Subject area board
 
e-mail leger@fek.zcu.cz
phone  377633312
room  UK 518

Publications

Monographies
 • Eger, L.; Egerová, D. Metodologie výzkumu. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 262s. ISBN 978-80-261-1108-5.
 • Eger, L. E-learning a jeho aplikace s orientací na vzdělávání a profesní vzdělávání Millennials. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 288s. ISBN 978-80-261-0952-5.
 • Mičík, M.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M.; Varga, E.; Čarvašová, A.; Eger, L.; Egerová, D.; Kunešová, H.; Kutlák, J.; Prantl, D.; Rohlíková, L.; Řehoř, P.; Czerwiec, K.; Koperna, P.; Mróz, A.; Potyrala, K.; Kariková, S.; Krystoň, M.; Schubert, M.; Borsos, E.; Czeglédi, C.; Járási, É.; Valentinyi, K.; Szira, Z. Social Media and Trust Building. Plzeň : NAVA, 2020. 180s. ISBN 978-80-7211-577-8.
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Eger, L.; Čechurová, L.; Egerová, D.; Ircingová, J.; Januška, M.; Jermář, M.; Skalický, J.; Vacek, J. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň : NAVA, 2013. 158s. ISBN 978-80-7211-453-5.
 • Egerová, D.; Eger, L.; Jiřincová, M.; Lančarič, D.; Savov, R.; Sojka, L.; Ali Taha, V.; Sirková, M.; Kaščáková, Z.; Czeglédi, C.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Leczykiewicz, T.; Springer, A.; Szypula, K. Integrated Talent Management - Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2013. 148s. ISBN 978-80-7211-454-2.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jiřincová, M.; Petrtyl, J.; Plevný, M. Diversity management. Comparision, the best practises of Visegrad countries. Plzeň : NAVA, 2012. 139s. ISBN 978-80-7211-420-7.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha : Educa Service ve spolupráci s Českou andragogikou společnost, 2010. 116s. ISBN 978-80-87306-07-9.
 • Eger, L. Diverzity management. Praha : Educa Service, 2009. 200s. ISBN 978-80-87306-03-1.
 • Cimler, P.; Jakubíková, D.; Eger, L.; Hommerová, D.; Michalák, L.; Tlučhoř, J. Příklady aplikací marketingu. Příklady aplikací marketingu, Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.6-7. ISBN 80-7043-505-4.
 • Eger, L. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň : Fraus, 2006. 224s. ISBN 80-7238-583-6.
 • Deák, P.; Eger, L.; Mužík, J.; Rymeš, M. Kvalita a image manažerských škol. Praha : ASPI, 2005. 141s. ISBN 80-7357-090-4.
 • Eger, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 171s. ISBN 80-7043-398-1.
 • Eger, L. E-learning, evaluace e-learningu + případová studie z projektu Comenius. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 76s. ISBN 80-7043-265-9.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jakubíková, D. Strategie rozvoje školy. Strategie rozvoje školy, Plzeň : Cechtuma, 2002, s.15-20. ISBN 80-903225-6-5.
Papers in journals
 • Eger, L.; Gangur, M. How universities communicate with the public via social media:A content analysis. Communication Today, 2024, roč.15. č.1, s.156-173, ISSN 1338-130X.
 • Krejčová, Z.; Eger, L. Výzkum obsahu pracovních nabídek v síti LinkedIn: případová studie z bankovnictví v České republice. Trendy v podnikání, 2023, roč.13. č.1, s.61-73,
 • Eger, L.; Egerová, D. The Relation Between Leadership and Expected Results from the Educational Process Within School Culture. Journal of Elementary Education, 2023, roč.16. č.1, s.1-19, ISSN 1855-4431.
 • Eger, L.; Komárková, L.; Egerová, D. Employees ICT self-efficacy and uncertainty in the context of digital transformation: Perspective of three generational cohorts. Transformations in Business & Economics, 2023, roč.22. č.3A (60A), s.888-908, ISSN 1648-4460.
 • Mičík, M.; Gangur, M.; Eger, L. Modelling trust dimensions on social media. Journal of Business Economics and Management, 2022, roč.23. č.4, s.937-956, ISSN 1611-1699.
 • Eger, L. The demands on competencies for digital transformation and the perception of business students. International Journal of Teaching and Education, 2022, roč.10. č.1, s.10-26, ISSN 2336-2022.
 • Eger, L. Hodnocení adaptačního procesu ve škole studenty po pedagogické praxi. e-Pedagogium, 2022, roč.22. č.3, s.27-38, ISSN 1213-7758.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Tomczyk, L.; Krystoň, M.; Czeglédi, C. Facebook for Public Relations in the higher education field: a study from four countries Czechia, Slovakia, Poland and Hungary. Journal of marketing for higher education, 2021, roč.31. č.2, s.240-260, ISSN 0884-1241.
 • Eger, L.; Komárková, L.; Zákružná, V. Perceptions of Personalization in Company-consumer Interactions on Social Network: Experiment Conducted in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 2021, roč.24. č.2, s.153-170, ISSN 1212-3609.
 • Reifová, J.; Eger, L. Evaluace komunikace vybraných kosmetických značek na sociálních médiích. Trendy v podnikání, 2021, roč.11. č.1, s.11-20, ISSN 1805-0603.
 • Egerová, D.; Kutlák, J.; Eger, L. Millennial Job Seekers´ Expectations: How do Companies Respond?. ECONOMICS & SOCIOLOGY, 2021, roč.14. č.1, s.46-60, ISSN 2071-789X.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Tomczyk, L.; Krystoň, M. How universities communicate with public using Facebook page. International Journal of Media and Information Literacy, 2021, roč.6. č.1, s.88-99, ISSN 2500-106X.
 • Eger, L.; Komárková, L.; Egerová, D.; Mičík, M. The effect of COVID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, roč.61. č.JUL 2021, s.1-11, ISSN 0969-6989.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Varga, E.; Czeglédi, C.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M. Trust Building and Fake News on Social Media from the Perspective of University Students from Four Visegrad Countries. Communication Today, 2020, roč.11. č.1, s.70-88, ISSN 1338-130X.
 • Eger, L.; Suchánek, P. Face-to-Face and electronic communication with customers in retailing and company performance: A case study in the retail industry in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 2020, roč.23. č.3, s.155-172, ISSN 1212-3609.
 • Tomczyk, L.; Eger, L. Online safety as a new component of digital literacy for young people. Integration of Education, 2020, roč.24. č.2, s.172-184, ISSN 1991-9468.
 • Eger, L.; Tomczyk, L.; Klement, M.; Pisoňová, M.; Petrová, G. How do first year university students use ICT in their leisure time and for learning purposes?. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 2020, roč.8. č.2, s.35-52, ISSN 2334-847X.
 • Eger, L.; Prášilová, M. The relation between school culture sub-categories and expected results of learning process. Problems of Education in the 21st Century, 2020, roč.78. č.1, s.48-60, ISSN 1822-7864.
 • Eger, L.; Sladkayová, M. Regional governments in the Czech Republic and Slovakia and communication with the public using social media. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.3, s.33-40, ISSN 1805-0603.
 • Suchánek, P.; Eger, L. Customer Satisfaction and Enterprise Performance: A Study from the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Quality Access to Success, 2019, roč.20. č.172, s.33-40, ISSN 1582-2559.
 • Eger, L.; Mičík, M. Sociální média a značky na sociálních sítích. Marketing & komunikace, 2019, roč.29. č.3, s.6-7, ISSN 1211-5622.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Krystoň, M. Facebook and Public Relations in Higher Education. A Case Study of Selected Faculties from the Czech Republic and Slovakia. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 2019, roč.21. č.1, s.7-30, ISSN 1454-8100.
 • Eger, L. Aplikace teorie užití a uspokojení, sociální média a značky na sociálních sítích. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.3, s.19-25, ISSN 1805-0603.
 • Eger, L.; Mičík, M.; Gangur, M.; Řehoř, P. Employer branding: exploring attractiveness dimensions in a multicultural context. Technological and Economic Development of Economy, 2019, roč.25. č.3, s.519-541, ISSN 2029-4913.
 • Eger, L.; Mičík, M.; Řehoř, P. Employer branding on social media and recruitment websites: symbolic traits of an ideal employer. E+M Ekonomie a management, 2018, roč.21. č.1, s.224-237, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Klement, M.; Tomczyk, L.; Pisoňová, M.; Petrová, G. Different user groups of University students and their ICT competence: Evidence from three countries in Central Europe. Journal of Baltic Science Education, 2018, roč.17. č.5, s.851-866, ISSN 1648-3898.
 • Eger, L. How people acquire knowledge from a web page: An eye tracking study. Knowledge Management & E-Learning, 2018, roč.10. č.3, s.350-366, ISSN 2073-7904.
 • Eger, L. Systematický přehled smíšeného výzkumu publikovaného ve výzkumných studiích v časopise Pedagogická orientace v období 2006-2016. Pedagogická orientace, 2018, roč.28. č.1, s.135-161, ISSN 1211-4669.
 • Mihulka, J.; Eger, L. Komparace komunikace na Facebooku: příklad z marketingu univerzit v ČR. Marketing & komunikace, 2018, roč.28. č.4, s.16-17, ISSN 1211-5622.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Pisoňová, M. Assessment of School Image. Center for Educational Policy Studies Journal, 2018, roč.8. č.2, s.97-122, ISSN 1855-9719.
 • Egerová, D.; Eger, L.; Mičík, M. Does entrepreneurship education matter? Business students’ perspectives. Tertiary Education and Management, 2017, roč.23. č.4, s.319-333, ISSN 1358-3883.
 • Eger, L. Jaký je vztah mezi kulturou školy a strategií školy?. Řízení školy, 2017, s.39-40. ISSN 1214-8679.
 • Eger, L. Uživatelské testování www stránek s využitím SUPR-Q. Marketing & komunikace, 2017, roč.28. č.3, s.26-27, ISSN 1211-5622.
 • Eger, L.; Pisoňová, M.; Tomczyk, L. Development programs for head teachers in four Central European countries: an international comparison. International Journal of Management in Education, 2017, roč.11. č.1, s.25-45, ISSN 1750-385X.
 • Kunešová, H.; Eger, L. Evaluation and comparison of B2C e-commerce intensity in EU member states. E+M Ekonomie a management, 2017, roč.20. č.4, s.151-167, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Mičík, M. Customer-oriented communication in retail and Net Promoter Score. Journal of Retailing and Consumer Services, 2017, roč.35. č.March 2017, s.142-149, ISSN 0969-6989.
 • Jandová, L.; Eger, L. Výzkum pozice vybraných konkurenčních značek. Trendy v podnikání, 2016, roč.Neuveden. č.1, s.64-71, ISSN 1805-0603.
 • Formáková, T.; Eger, L. Uživatelské testování www stránek a testování oční kamerou. Marketing & komunikace, 2016, roč.26. č.4, s.8-9, ISSN 1211-5622.
 • Eger, L.; Egerová, D. Project Risk Management in Educational Organizations: a Case from the Czech Republic. Educational Management Administration & Leadership, 2016, roč.44. č.4, s.578-598, ISSN 1741-1432.
 • Egerová, D.; Lančarič, D.; Eger, L.; Savov, R. Perspectives of talent management: Evidence from Czech and Slovak business organisations. E+M. Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.4, s.108-120, ISSN 1212-3609.
 • Prantl, D.; Eger, L. Vliv počasí na nákupní chování na internetu na příkladu z České republiky. Trendy v podnikání, 2015, roč.neuveden. č.3, s.36-43, ISSN 1805-0603.
 • Petrtyl, J.; Eger, L. A Comparison of ICT use (E-business tools) in Companies of selected Countries. Trendy v podnikání, 2015, roč.neuveden. č.2, s.59-73, ISSN 1805-0603.
 • Eger, L.; Mičík, M. Improving the quality of customer service by using the technique of mystery shopping. ACC Journal, 2015, roč.21. č.2, s.65-76, ISSN 1803-9782.
 • Mičík, M.; Eger, L. Recruiting talents with social media. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč.165. č.3, s.266-274, ISSN 1993-6788.
 • Kuželíková, M.; Eger, L. Průzkum trendů marketingu na sociálních sítích. Jak vidí trendy zahraniční a jak čeští experti?. Marketing a komunikace, 2015, roč.25. č.4, s.10-11, ISSN 1211-5622.
 • Eger, L.; Indruchová, Z. Diversity management - perceptions and attitudes by Czech managers. E+M. Ekonomie a Management, 2014, roč.17. č.1, s.73-81, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jiřincová, M. RIZIKA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ A PŘÍPRAVA MANAGEMENTU ŠKOL. Technológia vzdelávania, 2013, roč.21. č.6, s.4-7, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Vzdělávací projekty a jejich rizika. Řízení školy, 2013, s.21-22. ISSN 1214-8679.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. Communication of schools with the public on the internet. Technológia vzdelávania, 2012, roč.20. č.3, s.3-8, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Baslová, T.; Divišová, M.; Rudolfová, E. Marketing na sociálních sítích jako inovace marketingu na internetu. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.1, s.20-32, ISSN 1805-0603.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. E-learning courses and the potential of viral marketing. Technológia vzdelávania, 2012, roč.20. č.6, s.10-15, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Wykorzystanie internetu do komunikowania sie szkoly z otoczeniem. Dyrektor Szkoly, 2011, s.75-78. ISSN 1230-9508.
 • Eger, L.; Egerová, D. BETT, současnost a budoucí trendy v oblasti vzdělávacích technologií. Media4u Magazine, 2011, roč.8. č.1, s.32-35, ISSN 1214-9187.
 • Eger, L. Příklady blended learningu v univerzitním vzdělávání. Technológia vzdelávania, 2010, roč.18. č.10, s.7-11, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Využívání cvičného software v praktické přípravě ekonomů. Nové inovačné technológie v školstve, 2010. s.30-37. ISSN 978-80-8094-676-0.
 • Eger, L. Application of the corporate culture in the field of school management. E + M. Ekonomie a Management, 2010, roč.13. č.3, s.26-31, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Lančarič, D. Strategický, rozvojový plán a projekty školy. Technológia vzdelávania, 2009, roč.17. č.2, s.13-15, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Osobní prodej - co zlepšit v tréninku prodejní síly?. Marketing & komunikace, 2009, roč.19. č.1, s.27-28, ISSN 1211-5622.
 • Egerová, D.; Eger, L. Reforma programowa a kultura szkoly w Republike Czeskiej. Dyrektor Szkoly, 2008. s.41-44. ISSN 1230-9508.
 • Eger, L. Příklady úspěšných aplikací e-learningu do vzdělávacího procesu na středních a vysokých školách. Technológia vzdelávania, 2008, roč.16. č.7, s.3-7, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. ICT a řízení školy. Slovenský učiteľ [příloha časopisu Technológia vzdelávania], 2008, roč.16. č.1, s.3-6, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Webquest : případová studie. Media 4u Magazine, 2008. s.3-6. ISSN 1214-9187.
 • Coufalová, J.; Eger, L. O rozhovor jsme požádali děkanku Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, docentku PaedDr. Janu Coufalovou, CSc.. Technológia vzdelávania, 2008, roč.16. č.3, s.1-2, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Prevence stresu a syndromu vyhoření. Učitelské listy. Ředitelské listy, 2007, roč.14. č.5, s.1-2, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. Aktuální otázky školského managementu. Učitelské listy. Ředitelské listy, 2007, roč.15. č.1, s.1-2, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. ICT kordinátoři a podpora dalších aktivit dětí ve školách. Technológia vzdelávania, 2007, roč.15. č.1, s.13-15, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Delegování - základní pravidla. Učitelské listy. Ředitelské listy, 2007, roč.14. č.9, s.1-2, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. Zkušenosti z e-learningových a blended learningovývh kurzů. Andragogika, 2007. s.10-10. ISSN 1211-6378.
 • Eger, L. Prevence vůči stresu se osvědčuje. HRM, 2006, roč.2. č.4, s.56-57, ISSN 1801-4690.
 • Eger, L.; Egerová, D. E-learning a jeho využívání pro rozvoj lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Personál, 2006, roč.12. č.5, s.15-16, ISSN 1213-8878.
 • Eger, L.; Gangur, M. První zkušenosti s projektem EQUAL SUPPORT s podporou elearningu. Technológia vzdelávania, 2006, roč.14. č.4, s.13-15, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Šimková, Z. Vzdělávání managementu škol - současný stav v ČR a SK a aktuální témata. Technológia vzdelávania. Slovenský učiteľ, 2006, roč.14. č.10, s.6-9, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Kvalita ve vzdělávání. Řízení školy, 2006, roč.3. č.1, s.9-12, ISSN 1214-8679.
 • Eger, L. Efektivita e-learningu a jeho využití pro veřejnou správu. Veřejná správa, 2006, roč.27. č.25, s.14-16, ISSN 1213-6581.
 • Eger, L. Školní vzdělávací program - výzva pro management školy. Technológia vzdelávania. Slovenský učiteĺ, 2006, roč.14. č.5, s.8-10, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Nové strategie vzdělávání a ICT. Učitelské listy, 2005, roč.13. č.1, s.3-4, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. Efektivní učení v e-learningu a motivace. 2. část. Personál, 2005, roč.11. č.5, s.10-12, ISSN 1213-8878.
 • Eger, L.; Králová, L. Focus Group Interview, výzkumná kvalitativní metoda a příklad jejího užití. E + M. Ekonomie a Management, 2005, roč.8. č.3, s.114-121, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L. Další vzdělávání s využitím e-learningu a jeho hodnocení účastníky. Technológia vzdelávania. Slovenský učitel´, 2005, roč.13. č.10, s.2-4, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Egerová, D. SWOT analýzy škol a řízení změn ve škole při zavádění školních programů. Technológia vzdelavánia. Slovenský učiteĺ, 2005, roč.13. č.4, s.7-9, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Efektivní učení v e-learningu a motivace. Personál, 2005, roč.11. č.4, s.20-22, ISSN 1213-8878.
 • Eger, L. Jak je to u vás s týmovou spoluprací?. Učitelské listy [příl. Ředitelské listy], 2004, roč.12. č.1, s.1-, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. Česká pedagogika a e-learning. Pedagogická orientace, 2004. s.2-15. ISSN 1211-4669.
 • Eger, L. Jak plánovat rozvoj a vzdělávání pracovníků. Učitelské listy [příl. Ředitelské listy], 2004, roč.12. č.2, s.1-2, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. Využití e-learningu pro další vzdělávání managementu škol. Technológia vzdelávania, 2004, roč.12. č.7, s.10-11, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L. Blended learning. Aula, 2004, roč.12. č.3, s.21-24, ISSN 1210-6658.
 • Eger, L. E-learning = vzdělávací proces spojený s počítačem a se sítí. AULA, 2003, roč.11. č.4, s.15-17, ISSN 1210-6658.
 • Eger, L. Jak by měla vize školy vypadat?. Učitelské listy, Ředitelské listy, 2003, roč.11. č.4, s.2-2, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. Strategické plánování rozvoje školy. Učitelské listy, 2003, roč.11. č.2, s.7-, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L. Strategie zavedení e-learningu. Technológia vzdelávania, 2003, roč.11. č.7, s.12-14, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Egerová, D. Wizerunek szkoly. Kierowanie szkola, 2002, roč.47. č.3, s.1-3, ISSN 1506-8137.
 • Eger, L.; Egerová, D. Assessment of School Image. E + M. Economics and Management, 2002, roč.5. č.Special issue 2002, s.45-47, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Kommunale Körpererziehung, ihre Führung, Finanzierung, Prognose, Methodik und das Modell der kommunalen Körpererziehung in den Gemeinden. Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft, 1998. s.41-45. ISSN 1436-8064.
Chapters in a book
 • Eger, L. Školský marketing. Školský manažment pre študijné obory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s.157-175. ISBN 978-80-223-3621-5.
 • Eger, L. The teaching and learning process in e-learning. On contribution of modern technologies towards developing key competences, Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2009, s.24-32. ISBN 978-80-86771-38-0.
 • Eger, L. Nový náhled na vzdělávání dospělého (jako subjektu a objektu) z hlediska vlivu ICT. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých, Praha : Educa Service, 2009, s.219-229. ISBN 978-80-87306-04-8.
 • Eger, L. Image vzdělávací instituce a kvalita. Kvalita a image manažerských škol, Praha : ASPI, 2005. s.40-63. ISBN 80-7357-090-4.
Papers in Proceedings
 • Egerová, D.; Eger, L. Human Resources Development and Continuing Vocational Training: Comparison Czech Republic and Germany. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Chemnitz : Verlag der GUC-Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2023, s.48-59. ISBN 978-3-86367-071-9.
 • Eger, L.; Egerová, D. Univerzity a jejich komunikace s veřejností prostřednictvím sociálních médií. In Andragogické štúdie. Prešov : Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2023, s.73-82. ISBN 978-80-565-1601-0.
 • Eger, L.; Egerová, D. Human Resource Sustainability and Digital Transformation: Exploring the Role of Key Actors. In Proceedings of the 16th International Conference,Liberec Economic Forum 2023. Liberec : Technical University of Liberec, 2023, s.77-84. ISBN 978-80-7494-672-1.
 • Eger, L. Praxe studentů pedagogické fakulty a hodnocení adaptačního procesu ve škole. In Andragogické štúdie 2022. Banská Bystrica : Belianium, 2022, s.77-85. ISBN 978-80-557-1976-4.
 • Pichlík, L.; Eger, L.; Social network Facebook and customer engagement: A pilot case study from hotel industry. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021. Chemnitz : Verlag der GUC, 2021, s.159-168. ISBN 978-3-86367-067-2.
 • Eger, L. Důvěra ve vzdělávací instituce v České republice v době pandemie COVID-19. In Andragogické štúdie 2021. Banská Bystrica : Belianum, 2021, s.51-59. ISBN 978-80-557-1893-4.
 • Eger, L. Expectations of business university students regarding their further professional development and lifelong learning. In DIVAI 2020, 13 th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Nitra : Wolters Kluwer, 2020, s.295-304. ISBN 2464-7470978-80-7598-841-6.
 • Eger, L.; Prášilová, M. Profesní příprava vedoucích pracovníků škol a inovace obsahu jejich vzdělávání. In Andragogické štúdie 2020. Bánská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2020, s.91-99. ISBN 978-80-557-1730-2.
 • Eger, L. Cafes and their brand communication on Facebook: Case study from the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. Brno : Masaryk University, 2019, s.41-48. ISBN 978-80-210-9565-6.
 • Boublíková, L.; Eger, L. Recruitment through the use of corporate websites and social media – a case study: Association of Public Transport Companies in the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.9-17. ISBN 978-80-210-9164-1.
 • Eger, L.; Egerová, D. Social network Facebook and customer engagement: A pilot case study from the Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2018, s.366-373. ISBN 978-80-7394-726-2.
 • Eger, L.; Mičík, M. Digital marketing course: A study on the effectiveness of blended learning. In DIVAI 2018. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.263-272. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Eger, L. Blended learning at higher education: case study from faculty of economics. In Proceedings New trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18. Krakow : Institute of Educational Studies, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE, 2018, s.49-62. ISBN 978-83-941568-9-3.
 • Egerová, D.; Eger, L. Recruitment Through the Use of Corporate Websites – A Comparative Study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1137-1149. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 • Eger, L.; Egerová, D. Kdy může být video efektivním médiem v e-learningu. In Sborník anotací 17. ročník konference elearning forum. Praha : ECON publishing s.r.o., 2017, s.3. ISBN 978-80-86433-65-3.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Prantl, D. Corporate and Recruitment Websites as Tools for Recruiting. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masaryk University, 2017, s.65-75. ISBN 978-80-210-8714-9.
 • Eger, L. Jaký je výzkum v oblasti školského managementu v České republice?. In Aktuální přístupy managementu vzdělávání. Praha : CŠM Praha, 2017, s.41-50. ISBN 978-80-7290-958-2.
 • Eger, L. Jak školy využívají internet pro komunikaci s veřejností?. In Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017, s.132-133. ISBN 978-80-7435-688-9.
 • Eger, L.; Egerová, D. E-learning a využívání videa jako vhodného média. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016, s.35-43. ISBN 978-80-7435-657-5.
 • Eger, L. Jak se mění komunikace škol na internetu?. In Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti. Praha : Centrum školského managementu PedF UK v Praze, 2015, s.41-52. ISBN 978-80-7290-834-9.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M. Is the generation Y looking for the employer with higher purpose?. In Corporate social responsibility and human resource management in V4 countries. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015, s.166-175. ISBN 978-80-552-1432-0.
 • Eger, L. Does brand awareness on Facebook really matter?. In INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH, VOLS I - VI. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.154-162. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Eger, L. Is Facebook a Similar Learning Tool for University Students as LMS?. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 203. Ploiesti : Elsevier, 2015, s.233-238. ISBN 1877-0428neuvedeno.
 • Mičík, M.; Eger, L. E-learning pohledem oční kamery. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.76-80. ISBN 978-80-7435-481-6.
 • Eger, L.; Egerová, D. Komplexní vzdělávací objekt pro management škol. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s.8-13. ISBN 978-80-7435-327-7.
 • Eger, L. Výzkum managementu vzdělávacích projektů a aplikace pro management škol. In II.mezinárodní konference školského managementu. Praha, 2013, s.32-42. ISBN 978-80-7290-696-8.
 • Egerová, D.; Eger, L.; Krištofová, Z. Diversity management: a necessary prerequisite for organizational innovations?. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.125-134. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. Customer Oriented E-learning Courses. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012, s.93-101. ISBN 978-80-558-0092-9.
 • Eger, L.; Egerová, D. Uživatelská prezentace aplikovaného výzkumu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s.64-69. ISBN 978-80-7435-228-7.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. How should companies communicate on Facebook?. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technical University of Liberec, 2011, s.118-126. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • Eger, L.; Egerová, D. Zákaznické pojetí kvality e-learningu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011, s.113-118. ISBN 978-80-7435-153-2.
 • Eger, L. Zkušenosti s výukou předmětu marketing na internetu v interuniverzitním studiu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s.117-122. ISBN 978-80-7041-971-7.
 • Eger, L. Marketing sportu a e-business. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009, s.42-50. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Eger, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s.78-87. ISBN 978-80-8094-540-4.
 • Eger, L. Zkušenosti s e-learningovými oporami v projektu EDO. In E-learning forum 2008. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. s.29-29. ISBN 978-80-86723-53-2.
 • Eger, L. Inovativní aktivity v blended learningu na VŠ. In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. s.1-9. ISBN 978-80-86302-43-0.
 • Eger, L. Příklady úspěšných aplikací e-learningu do vzdělávacího procesu na středních a vysokých školách v ČR. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2008. s.23-30. ISBN 978-80-8094-317-2.
 • Egerová, D.; Eger, L. Rapid e-Learning : nový směr ve firemním vzdělávání. In E-learning forum 2008. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. s.1-7.
 • Eger, L. Změna kultury školy při zavádění ŠVP. In Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního vzdělávání vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. s.74-80. ISBN 978-80-7368-491-4.
 • Eger, L. Využití metody WebQuestu ve WBT studijních materiálech pro podporu výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.167-171. ISBN 978-80-7041-143-8.
 • Eger, L. Zkušenosti s e-learningovými oporami v projektu EDO. In E-learning forum 2008. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. s.1-6.
 • Eger, L.; Egerová, D. Image školy a její diagnostika. In Autoevaluace. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2007. s.14-19. ISBN 978-80-87000-16-8.
 • Eger, L. Marketing na internetu - prezentace firmy - webová stránka, její účel a cíle. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.1-6. ISBN 978-80-7043-635-6.
 • Eger, L. Vzdělávací modul ve WBT Express. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.51-54. ISBN 978-80-7041-573-3.
 • Eger, L. Implementace ICT do vzdělávacího procesu na VŠ. In Veda - vzdelávanie - prax. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2007. s.81-86. ISBN 978-80-8094-203-8.
 • Eger, L. Efektivnost e-lerningových kurzů-výhody a nevýhody e-learningu z pohledu účastnících se subjektů. In E-learning forum 2006. Praha : ECON publishing, 2006. s.1-9. ISBN 80-86433-39-0.
 • Eger, L. Dostupné vytváření vzdělávacích objektů ve WBT Express. In Spolupráce univerzit při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdrojů. Praha : ČVUT, 2006. s.1-4.
 • Eger, L. Generace kurzů - příspěvek k evaluaci e-learningu. In E-learning, sborník příspěvků ze semináře a soutěže 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.174-181. ISBN 80-7041-416-2.
 • Eger, L. Základy marketingu a managementu sportovního klubu. In Marketing management sportu. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.1-5. ISBN 80-7043-492-9.
 • Eger, L. Využití konceptu TQM pro řízení kvality ve školách a jeho úskalí. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. s.85-91. ISBN 80-7044-800-8.
 • Eger, L. New forms of teacher education training in the Czech Republic. In Virtual university VU'06. Bratislava : STU Bratislava, 2006. s.14-17. ISBN 80-227-2542-0.
 • Eger, L. Blended learning strategie kurzů dalšího vzdělávání pro malé a střední podniky. In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2006. s.1-7. ISBN 80-86302-36-9.
 • Eger, L. Efektivnost e-learningu a konstruktivistický přístup ke kurzu. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěžě eLearning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. s.202-208. ISBN 80-7041-595-9.
 • Eger, L. E-learning - trends and questions. In E-learning and blended learning ve vzdělávacím procesu = E-learning and blended learning in the education process. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.1-4. ISBN 80-7043-420-1.
 • Eger, L. Možné kvalitativní přístupy v evaluaci. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. s.195-200. ISBN 80-7044-652-8.
 • Eger, L. Chyby a omyly při zavádění e-learningu. In Trendy v e-learningu. Praha : ČVUT, 2005. s.1-7. ISBN 80-01-03203-5.
 • Eger, L.; Dvořáková, I.; Matějková, T.; Novotná, J. Měření image pizzerií : případová studie. In Regio 2005. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. s.85-89. ISBN 80-7043-432-5.
 • Eger, L. Motivace v e-learningu. In E-learning forum 2005. Praha : ECON publishing, 2005. s.1-9. ISBN 80-86433-33-1.
 • Eger, L. Tři problémové oblasti české pedagogiky jako tři náměty k zamyšlení nad dalším vývojem. In Proměny pedagogiky. Praha : Univerzita Karlova, 2005. s.91-96. ISBN 80-7290-226-1.
 • Eger, L. E-learning v manažerském vzdělávání. In Od programového učení k e-learningu. Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. s.22 -27. ISBN 80-7368-053-X.
 • Eger, L. Řízení zavádění e-learningu na fakultě, pozitivní a negativní zkušenosti. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s.78-81. ISBN 80-8050-828-3.
 • Eger, L.; Bažantová, L. E-learningový kurz "Strategické plánování rozvoje vzdělávacího zařízení". In Sborník příspěvků ze semináře a soutěžě eLearning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. s.59-65. ISBN 80-7041-595-9.
 • Eger, L. EQUAL - SUPORT - vzdělávání nezaměstnaných žen s dětmi v kombinované formě studia s podporou e-learningu. In E-learning and blended learning ve vzdělávacím procesu = E-learning and blended learning in the education process. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.1-3. ISBN 80-7043-420-1.
 • Eger, L. Blended learning jako příležitost pro efektivní výuku. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s.21-26. ISBN 80-7044-543-2.
 • Eger, L. Efektivní studium v e-learningu, doporučení a zkušenosti z praxe. In E-learning 2004. Praha : ECON, 2004. s.1-8. ISBN 80-86433-30-7.
 • Eger, L. Sebevzdělávání managementu škol prostřednictvím e-learningu. In Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti). Brno : Konvoj, 2004. s.200-207. ISBN 80-7302-087-4.
 • Eger, L.; Gangur, M.; Hommerová, D. Funkce a podpora dálkového studia a e-learningu na ekonomické fakultě v Plzni = Funktion und Förderung des Fernstudiums und E-learnings an der Fakultät für Ökonomie in Pilsen. In Lebenslanges Lernen in Lerndenden Regionen. Chemnitz : STHZ, 2004. s.27-35. ISBN 3-937487-03-4.
 • Eger, L. E-learning co-operation between faculty and upper secondary schools. In Virtual University. Bratislava : E-Academia Slovaca, 2004. s.103-105. ISBN 80-227-2171-9.
 • Eger, L. E-learning v dalším vzdělávání. In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Praha : Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. s.65-70. ISBN 80-86302-02-4.
 • Eger, L. E-learningový kurz jako poradenská služba pro absolventy středních škol. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s.51-55. ISBN 80-7041-798-6.
 • Bumba, J.; Eger, L.; Tlučhoř, J. Analýza bodu zvratu na případové studii squashového centra. In Odborné setkání a výměna česko - německých zkušeností (Deutsch – tschechischer Fachinforamtionsaustausch). Cheb : Fakultní sdružení při fakultě ekonomické, 2003. s.1-6. ISBN 80-239-0358-6.
 • Doleček, T.; Eger, L.; Tlučhoř, J. Řízení komunální tělovýchovy - případová studie Karlovy Vary.. In Odborné setkání a výměna česko - německých zkušeností (Deutsch – tschechischer Fachinforamtionsaustausch). Cheb : Fakultní sdružení při fakultě ekonomické, 2003. s.1-6. ISBN 80-239-0358-6.
 • Eger, L. Shrnutí dosavadních poznatků z autoevaluace image školy. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno : Paido, 2003. s.13-na CD. ISBN 80-7315-046-8.
 • Eger, L. Sebeevaluace klimatu školy v rámci evaluace její kultury. In Klima současné české školy. Olomouc : Konvoj, 2003. s.86-92. ISBN 80-7203-064-5.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Komunální tělovýchova, aktuální stav, řízení a financování v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. In Optimální působení tělesné zátěže: sborník vědecké konference. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, vydavatelství Gaudeamus, 1998. s.182-189. ISBN 80-7041-386-7.
Software
 • Eger, L.; Tlučhoř, J.; Čechurová, L.; Vacek, J.; Skalický, J.; Egerová, D.; Januška, M.; Jermář, M. Vzdělávací projekty - řízení rizik. 2013.
Textbooks
 • Eger, L. Marketing školy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2021. 216s. ISBN 978-80-261-1044-6.
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Eger, L.; Prantl, D.; Ptáčková, K. Komerční komunikace. 2017. 146s. ISBN 978-80-261-0689-0.
 • Eger, L.; Egerová, D. Základy metodologie výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. 184s. ISBN 978-80-261-0735-4.
 • Eger, L.; Petrtyl, J.; Kunešová, H.; Mičík, M.; Peška, M. Marketing na internetu. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015. 158s. ISBN 978-80-261-0573-2.
 • Eger, L.; Egerová, D. Základy metodologie výzkumu pro studenty ekonomických oborů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 148s. ISBN 978-80-261-0418-6.
 • Eger, L. Komerční komunikace. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 130s. ISBN 978-80-261-0352-3.
 • Eger, L. Marketing, management a financování malého a středně velkého klubu. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. 72s. ISBN 80-7044-669-2.
 • Eger, L. Personální řízení : se zaměřením na školství. Liberec : Technická univerzita, 2004. 68s. ISBN 80-7083-799-3.
 • Nezvalová, D.; Prášilová, M.; Eger, L. Kurikulum, řízení změn a tvorba vize školy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 49s. ISBN 80-7043-324-8.
 • Eger, L.; Dvořáková, E. Centrum celoživotního vzdělávání. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. 70s. ISBN 80-248-0505-7.
 • Eger, L.; Bartoňková, H. Studijní texty v distančním vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 64s. ISBN 80-244-0755-8.
Posters, Lectures
 • Mičík, M.; Eger, L. Co nám řekne oční kamera o účastnících e-learningového studia. 2015.
Peer reviews
 • Eger, L. Janouch, Viktor. Marketingová komunikace na webových stránkách.. Dizertační práce, Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011.
 • Eger, L. Personální controlling v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Doktorská práce: Alice Reissová. Personální controlling v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, Praha : FF UK v Praze, 2010.
 • Eger, L. Interakce masmédií a dětí staršího školního věku jako východisko pro realizaci mediální výchovy. Doktorská práce: Kateřina Jechová. Interakce masmédií a dětí staršího školního věku jako východisko pro realizaci mediální výchovy, Olomouc : PF UP v Olomouci, 2010.
 • Eger, L. Časový manažment v kontexte optimálneho riadenia školskej organizácie. Habilitační práce: Mária Pisoňová. 2010.
 • Cimler, P.; Čáslavová, E.; Eger, L.; Jakubíková, D. Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Management a marketing sportu a cestovního ruchu, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Eger, L. Teória a prax efektívneho seberadenia. Teória a prax efektívneho seberadenia, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s.141 s.. ISBN 978-80-8094-469-8.
 • Eger, L. Provázanost vzdělávání a trhu práce. (s uplatněním marketingového přístupu v podmínkách vysoké školy). Praha : Paulovčáková, doktorská práce, 2008. 135s.
 • Eger, L. Andragogika. Praha : Grada Publishing, 2008, s.135. ISBN 978-80-247-2580-2.
 • Eger, L. Uplatňovanie marketingu vo vzdelávaní. Nitra : Lančarič, doktorská práce, 2007.
 • Eger, L. Manažment školy jako optimalizační faktor v Technológii vzdelávania. Nitra : Pisoňová, doktorská práce, 2007.
 • Eger, L. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc : Hanex, 2007. 98s. ISBN 978-80-85783-78-0.
 • Eger, L. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc : Hanex, 2006. 125s. ISBN 80-85783-50-9.
 • Eger, L. Management podnikatelských aktivit neziskového sektoru České Republiky. Liberec, 2005.
 • Eger, L. A Constructivist Approach to Online Learning: Encouraging Pedagogical Re-engineering. Sydney : Salter, doktorská práce, 2003. 180s.
Book reviews
 • Eger, L. Porubská, G., Határ, C. Kapitoly z andragogiky pre pomáhajúce profesie. Andragogická revue, Praha : UJAK Praha, 2010, roč.2. č.1, s.91-92, ISBN 1804-1698.
 • Eger, L. MICHEK, S., VAŠŤATKOVÁ, J. Modely řízení kvality a škola. Olomouc : UP v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2608-2.
 • Eger, L. Veteška, J. a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých.. Technológia vzdelávania, Nitra : Slovdidac, 2010, roč.18. č.4, s.14-15, ISBN 1335-003X.
 • Eger, L. VAŠŤATKOVÁ, J. Vádemekum pedagogického výzkumu. Olomouc : UP Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2630-3.
 • Eger, L. Jaroslav Veteška, Michaela Tureckiová: Kompetence ve vzdělávání. Technológia vzdelávania, Nitra : Slovdidac, 2009, roč.17. č.3, s.14-15, ISBN 1335-003X.
 • Eger, L. Kamil Kopecký: Moderní trendy v elektronické komunikaci. Technológia vzdelávania, 2008. 1s. ISBN 1335-003X.
 • Eger, L. Organizácia a manažment školstva. Pedagogická orientace, 2004, s.126-127. ISBN 1211-4669.