Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Fotografie
Vice Dean for Academic Affairs of Faculty of Economics
Deputy Head of Department of Marketing, Trade and Services
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Co-worker of Centre for Regional Development Research
Co-worker of Centre of Project Activities
 
e-mail jtluchor@fek.zcu.cz
phone  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
room  CD205, UK524

Courses

AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině
AMANS Marketing management služeb / Marketing management of services
AMK Marketingová komunikace v angličtině
AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
CR Cestovní ruch
ELM Obchodní jednání v angličtině
GCR Geografie cestovního ruchu
MANS Management služeb
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
MTGA Základy marketingu
OS Obchod a služby
PROMO Marketingový projekt
SOS Ochrana spotřebitele