Fotografie

Ing. Pavla Říhová

Secretary of Department of Economics and Quantitative Methods
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
External Ph.D. student of Department of Economics and Quantitative Methods

e-mail divisova@kem.zcu.cz
telefon  377633103
room  UK 423

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2018-2020] SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii (co-solver)
 • [2016-2016] SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2016-2017] SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy (co-solver)
 • [2015] SVK1-2015-012 - Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia (co-solver)
 • [2015-2016] SGS-2015-026 - Výzkum faktorů ovlivňujících pohyb ceny akcií, predikce vývoje cen akcií a konstrukce algoritmů pro automatické obchodování
 • [2014-2014] SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2014-2015] SGS-2014-047 - Kvantitativní modelování a experimenty pro ekonomii a podnikovou ekonomiku (co-solver)
 • [2012-2013] SGS-2012-036 - Řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky a managementu pomocí kvantitativních metod (co-solver)
 • [2010-2011] SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti (co-solver)
 • [2009] 3009 - Moderní přístupy v predikci krize firmy (co-solver)
 • [2008] 3009 - Možnosti predikce krize firmy v podmínkách České republiky (co-solver)
 • [2007] 51 3014 - Sledování konkurenceschopnosti podniků spotřebního průmyslu v podmínkách globalizace (co-solver)

Development projects

 • [2018-2018] VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
 • [2016-2016] VS-16-020 - Inovace a profilace vybraných předmětů FEK (co-solver)

Other projects

 • [2019] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019 (co-solver)
 • [2018] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018 (co-solver)
 • [2017] 06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017 (co-solver)
 • [2016-2016] KÚPK 016ZU00006 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016
 • [2014-2014] 20PUM2014 - Letní škola HOMO ECONOMICUS (co-solver)
 • [2013] SVK1-2013-016 - Trendy v podnikání 2013 - sekce pro studenty doktorského studia (co-solver)