Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.

Fotografie
Secretary of Faculty of Economics
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
Co-worker of Centre of Project Activities
 
e-mail pitrovak@kem.zcu.cz
phone  377633003, 3113
room  UL 405

Courses

KEM/SZD Statistické zpracování dat
MRGV1 Metody regionálně-geografického výzkumu I
STA Statistika