prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.

Fotografie Lecturer of Department of Finance and Accounting
Member of Scientific Board
Member of Subject area board
 
e-mail ldvorako@fek.zcu.cz
phone  377633207
room  UK514

Courses

DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy
DKKN Kolokvium
MUC Manažerské účetnictví
UC1 Účetnictví 1