prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.

Fotografie Lecturer of Department of Finance and Accounting
Member of Scientific Board
Member of Subject area board
 
e-mail ldvorako@fek.zcu.cz
phone  377633207
room  UK514

Publications

Monographies
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
 • Dvořáková, L.; Červený, J.; Malá, A.; Kronych, J. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A CONTROLLING V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH. Plzeň : NAVA, Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2017. 105s. ISBN 978-80-7211-517-4.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, .; Dulewicz, .; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Majdúchová, H.; Gajdová, D.; Štětka, P.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, P.; Dulewicz, P.; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L.; Srchová, M. Innovation in Industrial Companies - Corporate Social Responsibility in Logistics Processes of the Supply Chain. Trnava : Slovak university of technology in Bratislava, 2015. ISBN 978-80-89708-02-4.
 • Dvořáková, L.; Červený, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. II. díl.. Plzeň : NAVA, 2012. 102s. ISBN 978-80-7211-425-2.
 • Dvořáková, L.; Červený, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. Plzeň : NAVA, 2011. 88s. ISBN 978-80-7211-397-2.
 • Dvořáková, L.; Líbal, T. Kurz účetnictví - Modul C. Praha : Cígler software, 2004. 300s.
 • Dvořáková, L.; Líbal, T. Účetnictví, Modul A - Základy účetnictví. Brno : CÍGLER Software, Brno, 2003. 320s.
Papers in journals
 • Dvořáková, L.; Vacek, J. The Adaptation of Small and Medium-Sized Enterprises in the Service Sector to the Conditions of Society 4.0. Journal of Economics, Finance and Management Studies, 2023, roč.6. č.1, s.395-401, ISSN 2644-0490.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Skřivan, L. Small and medium-sized enterprises in the service sector in the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: Evidence from the South-West region of the Czech Republic. Economy of Region, 2022, roč.18. č.4, s.1031-1045, ISSN 2072-6414.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L. Knowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republic. International Journal of Business & Management Studies, 2022, roč.3. č.11, s.15-20, ISSN 2694-1430.
 • Dvořáková, L.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V.; Hašková, S.; Rowland, Z.; Krulický, T. Adaptation of Small and Medium-sized Enterprises in the Service sector to the Conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: Evidence from the Czech Republic. Economic Annals-XXI, 2021, roč.191. č.7-8(1), s.67-87, ISSN 1728-6220.
 • Valentová, M.; Dvořáková, L. The Use of Digitization in Small and Medium-Sized Agricultural Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of Digital Science, 2021, roč.3. č.2, s.84-93, ISSN 2686-8296.
 • Valentová, M.; Dvořáková, L. Specifics of cost calculation of by-products in crop production in small and medium enterprises. International Journal of Business & Management Studies, 2021, roč.2. č.8, s.52-56, ISSN 2694-1430.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. Human Resources Information Systems – Current State of Art Regarding the 4th Industrial Revolution. Journal of Human Resources Management Research, 2021, roč.2021. č.14.10.2021, s.1-12, ISSN 2166-0018.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Taušl Procházková, P. KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN SOCIETY 4.0. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.9-19, ISSN 1805-0603.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. VYUŽITÍ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A SBĚRU DAT PROSTŘEDNICTVÍM RADIOFREKVENČNÍCH TECHNOLOGIÍ V PROSTŘEDÍ PRŮMYSLU 4.0. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.53-61, ISSN 1805-0603.
 • Dvořáková, L. Umělá inteligence ve Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, roč.Neuveden. č.3, s.26-28, ISSN 0139-5661.
 • Dvořáková, L. Na cestě ke Společnosti 5.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, roč.neuveden. č.6, s.7-11, ISSN 0139-5661.
 • Černá, M.; Dvořáková, L.; Vacek, J. SPOLEČNOST 4.0 – VYBRANÉ ASPEKTY. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.4-11, ISSN 1805-0603.
 • Dvořáková, L.; Bíba, O. Benefity Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.2018. č.9, s.17-18, ISSN 0139-5661.
 • Dvořáková, L. Dopady Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0 na trh práce. Účetnictví, 2018, roč.Neuveden. č.10, s.17-20, ISSN 0139-5661.
 • Macková, M.; Dvořáková, L. The Specifics of Communication, Organization and Management Processes and their Role in Fulfilling the Mission of a Non-Governmental Non-Profit Organization. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 2018, roč.7. č.1, s.2382-2399, ISSN 2306-367X.
 • Dvořáková, L.; Kronych, J.; Malá, A. Cash Flow Management as a Tool for Corporate Processes Optimalization. Smart Science, 2018, roč.6. č.4, s.330-336, ISSN 2308-0477.
 • Dvořáková, L.; Bíba, O. Dopady Průmyslu 4.0 na společnost. Účetnictví, 2018, roč.2018. č.5, s.45, ISSN 0139-5661.
 • Dvořáková, L. Významné dokumenty v oblasti Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.Neuveden. č.10, s.5-7, ISSN 0139-5661.
 • Bíba, O.; Dvořáková, L. Klíčové komponenty Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0 a jejich charakteristika. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.2018. č.7, s.13-14, ISSN 0139-5661.
 • Bíba, O.; Dvořáková, L. Zamyšlení nad čtvrtou průmyslovou revolucí. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč.2018. č.4, s.30, ISSN 0139-5661.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.167. č.9-10, s.70-74, ISSN 1728-6220.
 • Macková, M.; Dvořáková, L. SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS. International Journal of Arts and Commerce, 2017, roč.6. č.2, s.61-70, ISSN 1929-7106.
 • Kronych, J.; Malá, A.; Dvořáková, L. Netting Impact on a Corporate Finance Management. International Journal of Managerial Studies and Research, 2016, roč.4. č.12, s.25-31, ISSN 2349-0349.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L.; Hotovcová, B. NET PROMOTER SCORE INTEGRATION INTO THE ENTERPRISE PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT SYSTEM - A WAY TO PERFORMANCE METHODS DEVELOPMENT. E+M Ekonomie a management, 2016, roč.19. č.1, s.93-107, ISSN 1212-3609.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L.; Říhová, P. Financial literacy of students in the Czech Republic in context with student accounts. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, roč.13. č.1, s.138-143, ISSN 1109-9526.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. DEVELOPMENT MILESTONES AND TENDENCIES OF BANKING IN THE CZECH LANDS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL LITERACY DEVELOPMENT. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.2, s.13-20, ISSN 1805-0603.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. The research results in the area of environmental taxation of manufacturing business entities in the Czech Republic. MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2015, roč.15. č.3, s.339-344, ISSN 1213-2489.
 • Dvořáková, L.; Vallišová, L. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT – LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, roč.18. č.No 6 (150) 2015, s.143-149, ISSN 2071-2227.
 • Dvořáková, L.; Macková, M. FUNDRAISING AND ITS REALIZATION IN COMMUNITY SERVICES PROVIDING. Economic Annals-XXI, 2014, roč.9-10(1). č.9-10(1), s.89-93, ISSN 1728-6220.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Influence of Economic Development Paradigm on Enterprise Performance Measurement and Management System. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2014, roč.11. č.1, s.525-536, ISSN 1109-9526.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Enterprise performance management in context of economic development in the beginning of 21st century. International Journal of Economics and Statistics, 2014, roč.2. č.Neuveden, s.1-8, ISSN 2309-0685.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DANÍ V RÁMCI NÁKLADŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.4, s.12-19, ISSN 1805-0603.
 • Komorousová, V.; Dvořáková, L. Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků. Systémová integrace, 2013, roč.20. č.4, s.70-80, ISSN 1210-9479.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. E + M. Ekonomie a Management, 2013, roč.16. č.1, s.18-32, ISSN 1212-3609.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. THE RESEARCH OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC. Acta academica karviniensia, 2012, roč.Neuveden. č.4, s.48-59, ISSN 1212-415X.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L. Jak vnímají image bank studenti. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.3, s.19-28, ISSN 1805-0603.
 • Kadlecová, T.; Dvořáková, L. Přínosy environmentálně odpovědného chování uplatňovaného ve strojírenské praxi. Stojírenská technologie, 2011, roč.15. č.4, s.19-26, ISSN 1211-4162.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Corporate Accounting Processes in the Czech Republic in the context of European Harmonization and Standardization. International Journal on GSTF Business Review, 2011, roč.1. č.1, s.23-28, ISSN 2010-4804.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L. Vývoj požadavků na odborný a dovednostní profil contollera v kontextu globální ekonomické krize. Trendy v podnikání, 2011, roč.1. č.1, s.20-27, ISSN 1805-0603.
 • Dvořáková, L.; Fidlerová, T.; Srchová, M. Environmental aspects in company management. Sovremennyj naučnyj vestnik, 2008. s.61-72. ISSN 1561-6886.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. : [komentáře zkušebních komisařů k vyhodnocení zkoušek v prosinci 2006]. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2007. s.2-2.
 • Dvořáková, L.; Sobotka, V. Komentáře zkušebních komisařů k vyhodnocení zkoušek v prosinci 2006. Účetnictví I. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2007. s.1-2.
 • Dvořáková, L.; Sobotka, V. Výsledky zkoušek v červnu 2007 a komentáře zkušebních komisařů. Účetnictví I. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2007. s.5-6.
 • Dvořáková, L.; Srchová, M. Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu. Kvalita Inovácia Prosperita, 2007, roč.11. č.2, s.29-41, ISSN 1335-1745.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. : [komentáře zkušebních komisařů k vyhodnocení zkoušek v prosinci 2005]. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2006. s.2-3.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Managerial tools for performance measurement. Applied Computer Science, 2006, roč.2. č.1, s.64-82, ISSN 1895-3735.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. : [komentáře zkušebních komisařů k vyhodnocení zkoušek v červnu 2005]. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2005. s.6-7.
 • Dvořáková, L.; Sobotka, V. Výsledky zkoušek v systému certifikace účetních v prosinci 2004. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2005. s.6-7.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L. Daňový systém v České republice po vstupu ČR do Evropské unie a očekávané dopady do hospodaření a financování organizací a podniků = Taxation in the Czech republic after admittance to the European union and expected impacts to trading and financing of org. Kvalita Inovácia Prosperita, 2005, roč.9. č.1, s.47-58, ISSN 1335-1745.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. : komentáře zkušebních komisařů. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2004. s.9-9.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Metody a nástroje hodnocení výkonnosti v průmyslovém podniku. Kvalita Inovácia Prosperita, 2004, roč.8. č.2, s.55-68, ISSN 1335-1745.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. : Vyhodnocení zkoušek - červen 2004. Bulletin ISÚ, 2004. s.6-9.
 • Dvořáková, L. Vyhodnocení zkoušek a komentáře zkušebních komisařů. Bulletin ISU, 2003, roč.2003. č.8, s.3-3,
 • Dvořáková, L. Vyhodnocení zkoušek a komentáře zkušebních komisařů. Bulletin ISU, 2003, roč.3. č.3, s.9-9,
Chapters in a book
 • Valentová, M.; Dvořáková, L. New Ways to Finance Micro and Small Enterprises in Agriculture. Handbook of Research on Acceleration Programs for SMEs, United States of America : IGI Global, 2023, s.113-137. ISBN 978-1-66845-666-8.
 • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. Strategic Corporate Performance Management: A Customer-Oriented Approach. Corporate Governance and Strategic Decision Making, Rijeka, Croatia : InTech, 2017, s.137-155. ISBN 978-953-51-3554-8.
 • Kadlecová, T.; Dvořáková, L. Sustainable Development as an Aspect of Improving Economic Performance of a Company. The chapter 16 in the book Sustainable Development: Policy and Urban Development – Tourism, Life Science, Management and Environment. Sustainable Development – Policy and Urban Development – Tourism, Life Science, Management and Environment, Rijeka, Croatia : InTech, 2012, s.341-366. ISBN 978-953-51-0100-0.
 • Dvořáková, L.; Hunčová, M. METODY A NÁSTROJE PODPORY, MĚŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ PŘIDANÝCH HODNOT. Sociální ekonomika – financování a měření přidaných hodnot, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s.140-155. ISBN 978-80-7414-412-7.
 • Dvořáková, L.; Kadlecová, T. Environmental Approaches Towards Industrial Company Management in the Czech Republic. Products and Services; from R & D to Final Solutions, Rijeka, Croatia : Sciyo, 2010, s.211-226. ISBN 978-953-307-211-1.
Papers in Proceedings
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. OBLASTI A PŘEKÁŽKY VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ PRŮMYSLU 4.0 RELEVANTNÍCH VE VZTAHU K ERP SYSTÉMŮM V PODNIKOVÉ PRAXI. In Sborník příspěvků z konferenceTrendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-12. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Komorousová, V.; Dvořáková, L.; Černá, M. Specification of methods for public passenger transport performance and efficiency evaluation. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2022, s.683-692. ISBN 978-80-8154-332-6.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. MARKETING 4.0 – A SYSTEMATIC REVIEW. In Proceedings of the 33rd International DAAAM Virtual Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation''. Vienna : DAAAM International, 2022, s.0411-0420. ISBN 1726-9679978-3-902734-36-5.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. Current Research of the Human Resources Information Systems - Systematic Literature Review. In Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Neuveden : International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2021, s.2857-2867. ISBN 2767-9640978-0-9998551-6-4.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. Selection of the ERP System with Regard to the Global 4th Industrial Revolution. In SHS Web of Conferences - Volume 92 (2021). Neuveden : Web of Conferences, 2021, s.1-10. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. The Current State of the Use of Selected Industry 4.0 Technologies in Manufacturing Companies. In Proceedings of the 32nd International DAAAM Virtual Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation''. Vídeň : DAAAM International, 2021, s.0652-0659. ISBN 1726-9679978-3-902734-33-4.
 • Valentová, M.; Dvořáková, L. Valuation specifics of secondary production within the husbandry production in the agriculture sector: A case study from the Czech Republic. In 5th Business & Entrepreneurial Economics Conference 2020. Zagreb : Student Business Incubator at the University of ZagrebUniversity of Zagreb -Croatia, Faculty of Economics and Business, 2020, s.147-152. ISBN 2459-5225neuvedeno.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. Industrial revolution 4.0 in industrial laundries and their information technologies landscape. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. neuveden : SHS Web of Conferences, 2020, s.1-8. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Hinke, J.; Vokoun, M.; Černá, M.; Dvořáková, L.; Caha, Z. Typology of Knowledge-intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0 – Case Study of the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION, 2019, s.1887-1898. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Macková, M.; Dvořáková, L. PROPOSAL OF ECONOMIC MANAGEMENT METHODOLOGY IN SELECTED SEGMENT OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. ZU – UNIVERSITY OF ZILINA : GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, 2018, s.2620-2628. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
 • Dvořáková, L.; Kronych, J.; Malá, A. Treasury Management in Strategic and Operative Corporate Management. In Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s.119-127. ISBN 2049-6818978-1-911218-27-2.
 • Macková, M.; Dvořáková, L. Non-governmental Non-profit Organizations as an Alternative Tool in the Transforming Economy. In Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2017. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s.268-277. ISBN 2048-903X978-1-911218-64-7.
 • Kronych, J.; Dvořáková, L.; Malá, A. IMPORTANCE OF TREASURY MANAGEMENT FOR INVESTMENTS DECISIONS. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.596-605. ISBN 978-80-225-4422-1.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Options of the Sustainability Aspects Implementation into the Balanced Scorecard Concept. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading, United Kingdom : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s.51-59. ISBN 2049-6826978-1-910810-85-9.
 • Malá, A.; Dvořáková, L.; Kronych, J. PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ PŘIDANÉ HODNOTY V EKONOMICKÉM KONTEXTU. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-8. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Dvořáková, L.; Macková, M. SPECIFICS OF THE ECONOMIC MANAGEMENT PROCESS IN NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Zilina, Slovakia, 2016, 1st edition : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.408-416. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. Development of Corporate Performance Management in the Context of Customer Satisfaction Measurement. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier Ltd, 2016, roč.230. č.2016, s.335-342, ISBN 1877-0428neuvedeno.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Aktuální výzvy a trendy v řízení výkonnosti výrobních podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.75-84. ISBN 978-80-225-4245-6.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Corporate Performance Measures of Intellectual Property and Innovations. In Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, United Kingdom : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s.36-44. ISBN 2048-903X978-1-910810-77-4.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT MODEL OF MANUFACTURING COMPANIES ACCORDING TO SAMPLED METHODS FROM PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM. In The 27th European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2015. RENDE : DIME UNIVERSITÀ DI GENOVA, 2015, s.324-333. ISBN 978-88-97999-48-5.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. The Economic Value Added Algorithm Risks in the Context of Corporate Performance Measurement System. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. Zlín, Česká republika : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015, s.163-177. ISBN 978-80-7454-482-8.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. The Reference Model of Corporate Performance Management in the Sustainability Context. In Proceedings of the 3rd International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s.273-281. ISBN 2049-6818978-1-910309-86-5.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Business Strategy versus the Sustainability Development Concept. In The ECMLG proceedings. Reading : Academic conferences and publishing international limited, 2014, s.559-567. ISBN 2048-903X978-1-910309-77-3.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. The Carbon Tax in the Context of Global and Local Economy. In Mathematical Methods in Finance and Business Administration. Athens : WSEAS Press, 2014, s.119-126. ISBN 978-960-474-360-5.
 • Dvořáková, L.; Zborková, J. Integration of Sustainable Development at Enterprise Level. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.686-695. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Nejistota v sociálním podnikání. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s.178-183. ISBN 978-80-225-3867-1.
 • Zborková, J.; Dvořáková, L. Model of Corporate Accounting for Sustainable Development. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s.480-489. ISBN 978-1-910309-47-6.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. The Reference Model of Corporate Performance Management and its Applicability in Enterprise Practice. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014. Záhřeb, Chorvatsko : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s.401-409. ISBN 2048-903X978-1-910309-77-3.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Economic Development Paradigm Influence on Performance Management Methods and Tools. In Recent Advances in Economics, Management and Development. Sofia : Europment, 2014, s.155-161. ISBN 2227-460X978-1-61804-217-0.
 • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. NET PROMOTER SCORE USE AT UNIVERSITY EDUCATION SECTOR. In SGEM Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Heathcare, Education. Sofia : STEF92 Technology L td., 2014, s.567-578. ISBN 2367-5659978-619-7105-24-7.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Přístupy k taxonomii environmentálních daní. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s.1464-1471. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Současnost a tendence environmentálního zdanění v České republice. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň, 2013, s.1-4. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Possibilities and Difficulties of Economic Value Added Use. In Recent Researches in Business Administration, Product Desing and Marketing. Athens : WSEAS Press, 2013, s.99-104. ISBN 978-960-474-325-4.
 • Lukeš, J.; Dvořáková, L. PROBLEMATIKA PŘENOSU DAŇOVÉ POVINNOSTI V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ČESKÉ REPUBLICE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava : EKONÓM, 2013, s.328-332. ISBN 978-80-225-3636-3.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Treasury management jako strategický partner zvyšování výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2013, s.283-289. ISBN 978-80-225-3636-3.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Moderní trendy v řízení podnikové výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikohospodárska, Vydavateľstvo EKONÓM, 2013, s.40-47. ISBN 978-80-225-3636-3.
 • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. Controlling and Strategic Management in the Early 21st Century. In Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, s.117-125. ISBN 2049-6818978-1-909507-00-5.
 • Burešová, V.; Dvořáková, L. Information Assurance of Enterprise Operations, Activities and Processes - A Significant Competitiveness and Performance Factor of Business Entities in the Czech Republic. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference FINANCE AND THE PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION, AND PRACTICE. Zlín : Tomas Bata University, 2013, s.161-175. ISBN 978-80-7454-246-6.
 • Dvořáková, L.; Krechovská, M. Integrace udržitelnosti do finančního řízení podniku a její vliv na hodnocení výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2012, s.80-85. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Výzkum vlivu a dopadu ekologického zdanění na podnikatelské subjekty v České republice. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-8. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.418-425. ISBN 978-1-908272-75-1.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Ekologické daně jako nástroj omezování negativních externalit. In MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Vol. 3. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s.1692-1697. ISBN 978-80-905243-3-0.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.418-425. ISBN 978-1-908272-76-8.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Vliv dopadu ekologických daní na domácnosti v České republice. In MMK 2011 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011, s.1640-1649. ISBN 978-80-904877-7-2.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Approaches to the Corporate Accounting Processes in the Czech Republic in the Conditions of the 21st century. In Proceedings of the Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2011) and Annual International Conference on Qualitative and Quantitative Economics Research (QQE 2011). Singapore : Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011, s.210-214. ISBN 978-981-08-8957-9.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L. Vývoj požadavků na odborný a dovednostní profil contollera v kontextu globální ekonomické krize. In Trendy v podnikání 2011 Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědeké konference. Plzeň : ZČU v Plzni, FEK, 2011, s.1-1. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Zborková, J.; Dvořáková, L. The Sustainability Accounting in the Context of Economic, Environmental and Social Conditions of 21st Century. In Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna : DAAAM International Vienna, 2011, s.1465-1466. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L. Měření a řízení výkonnosti průmyslového podniku v technických, informačních, ekonomických, environmentálních a sociálních podmínkách 21. století. In Proceedings of papers from international scientific conference Contemporary Challenges in Management II.. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s.25-32. ISBN 978-80-557-0145-5.
 • Komorousová, V.; Dvořáková, L. Procesní řízení nákladů v teorii a praxi. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-7. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L. Nový pohled na triangl vztahu controlling, finanční a manažerské účetnictví. In Sborník mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava : VŠB - TU Ostrava EKF, 2011, s.25-33. ISBN 978-80-7329-285-0.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L. New Look at the Triangle of Relationship of Controlling and Financial and Managerial Accounting. In Proceedings of the 17th International Business Information Management Association, Creating Global Competetitive Economies: A 360-degree Approach. MILAN : IBIMA, 2011, s.505-509. ISBN 978-0-9821489-6-9.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Development and Evaluation of Accounting Harmonization Processes in the Czech Republic with International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards. In Annals and Proceedings of 22nd DAAAM World Symposium. Wien : DAAAM International Vienna, Karlsplatz 13/311, A-1040 Wien, Austria, European Union, 2011, s.1-2. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
 • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Geneze a vývoj ekologického zdanění v České republice a ve Spolkové republice Německo. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-9. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Dvořáková, L. ÚČETNICTVÍ - principy a techniky. In Certifikovaný účetní : sborník : prosinec 2009. Praha : Institut certifikace účetních, 2010. s.7-34.
 • Dvořáková, L. Měření a řízení výkonnosti sociálního podniku. In Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem : FSE UJEP v Ústí nad Labem, 2010. s.21-25. ISBN 978-80-7414-194-2.
 • Srchová, M.; Dvořáková, L. Corporate Social Responsibility: during the Financial Crisis and Economic Recession. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st Internation DAAAM Symposium. Vienna : DAAAM International, 2010, s.861-862. ISBN 978-3-901509-73-5.
 • Zborková, J.; Dvořáková, L. Účetnictví udržitelného rozvoje. In Ekonomika a manažment podnikov 2010. Zvolen : Technická Univerzita Zvolen, 2010, s.154-159. ISBN 978-80-228-2150-6.
 • Faltejsková, O.; Dvořáková, L. Aplikace controllingových metod a nástrojů a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. In Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010, s.1-10. ISBN 978-80-7414-310-6.
 • Volínová, L.; Dvořáková, L. Environmentální aspekty podnikových procesů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s.1-10. ISBN 978-80-7318-798-9.
 • Kadlecová, T.; Dvořáková, L.; Srchová, M. Voluntary Environmental Instruments - their benefits and usage in the Czech Republic. In FAIM 2009. Middlesbourgh, UK : University of Teesside, Middlesbourgh, 2009, s.257-264. ISBN 978-0-9562303-3-1.
 • Kadlecová, T.; Dvořáková, L. Nové aspekty rozvoje podniku v podmínkách 21. století. In Evropa bez bariér. Praha : Metropolitní univerzita, 2009, s.121-135. ISBN 978-80-86855-54-7.
 • Dvořáková, L. Účetnictví - principy a techniky. In Sborník zkouškových zadání s řešením : Certifikovaný účetní. Praha : Institut certifikace účetních, 2009, s.7-33.
 • Dvořáková, L. Účetnictví - principy a techniky. In Sborník zkouškových zadání s řešením. [Praha] : Institut Svazu účetních, 2009. s.7-32.
 • Kadlecová, T.; Dvořáková, L.; Srchová, M. Voluntary Environmental Instruments - their benefits and usage in the Czech Republic. In FAIM 2009. Middlesbourgh, UK : University of Teesside, Middlesbourgh, 2009, s.257-264. ISBN 978-0-9562303-3-1.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. : (zkouška č. 1). In Sborník zkouškových zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2008. s.7-32.
 • Srchová, M.; Dvořáková, L. Corporate Social Responsibility - faktor výkonnosti a konkurenceschopnosti = Corporate Social responsibility - factors of performance and competitiveness. In Education, research, innovation 2008. Bratislava : Slovak University of Technology, 2008. s.1-7. ISBN 978-80-227-2849-2.
 • Dvořáková, L.; Fidlerová, T.; Srchová, M. Měření a řízení výkonnosti v environmentálním kontextu. In MOPP 2008. V Plzni : Západočeská univerzita, 2008. s.1-9. ISBN 978-80-7043-652-3.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. In Zkoušková zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2008. s.7-36.
 • Fidlerová, T.; Dvořáková, L.; Srchová, M. New Trends in Reducing Environmental Costs in Industrial Engineering in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th international conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Skövde : University of Skövde, 2008. s.412-419. ISBN 978-91-633-2757-5.
 • Srchová, M.; Dvořáková, L. Analýza přínosů koncepce Corporate Social Responsibility. In Inovácie 2008. Trnava : AlumniPress, 2008. s.91-97. ISBN 978-80-8096-062-9.
 • Srchová, M.; Dvořáková, L.; Fidlerová, T. Key performance indicators of Corporate Social Responsibility : tools of company management, performance measurement and competitiveness. In MITIP 2008. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.340-345. ISBN 978-80-7043-738-4.
 • Dvořáková, L.; Volínová, L. Přístupy k hodnocení znečišťování ovzduší z energetických a ostatních zdrojů : případová studie. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.1-8. ISBN 978-80-7318-769-9.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Lean Thinking: Managing Performance Improvement. In Proceedings of the 17th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Beijing : Hongde Tongda, 2007. s.390-397. ISBN 978-1-4276-2092-7.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. In Zkoušková zadání s řešením (prosinec 2006). Praha : Institut Svazu účetních, 2007. s.7-24.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H.; Pinte, M. Metody a nástroje průmyslového inženýrství a jejich využití v problémových oblastech výrobního podniku. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.379-384. ISBN 978-80-7041-824-6.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Český podnik v éře celosvětového zeštíhlování. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec : Technická univerzita, 2007. s.480-486. ISBN 978-80-7372-243-2.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Koncept měření a řízení výkonnosti malých a středních průmyslových podniků. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. s.23-28. ISBN 978-80-7318-536-7.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Production system performance evaluation and management - focused on small and medium enterprise. In MITIP 2007. Florence : Mario Rapaccini, Filippo Visintin, 2007. s.414-419. ISBN 978-88-7544-107-4.
 • Dvořáková, L.; Srchová, M. Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice : Technická univerzita, 2007. s.68-80. ISBN 978-80-8073-895-2.
 • Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Nové paradigma měření a řízení výkonnosti průmyslových podniků. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha : České vysoké učení technické, 2007. s.8-12. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. : (zkouška č. 1). In Zkoušková zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2007. s.7-35.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Proč měřit výkonnost průmyslových podniků. In MOPP 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.7-13. ISBN 978-80-7043-535-9.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. Zvyšování výkonnosti průmyslových podniků řízením environmentálních nákladů. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.26-30. ISBN 978-80-7041-824-6.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. (zkouška č. 1). In Zkoušková zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2006. s.7-32.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. Multikriteriální diagnóza výkonnosti malých a středních průmyslových podniků. In Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch. Zvolen : Technická univerzita, 2006. s.125-131. ISBN 80-228-1683-3.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. In Zkoušková zadání s řešením 1. : (červen 2006). Praha : Institut Svazu účetních, 2006. s.7-36.
 • Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha : ČVUT, 2006. s.8-14. ISBN 80-01-03538-7.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. Přechod k nové éře systémů měření výkonnosti. In Průmyslové inženýrství 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.7-14. ISBN 80-7043-507-0.
 • Šindelářová, J.; Dvořáková, L. Analýza využitelnosti vybraných metod a nástrojů v oblasti finanční diagnostiky. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.447-452. ISBN 80-7041-164-3.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. Small and medium size industrial company performance diagnostics. In MITIP 2006. Budapest : Hungarian Academy of Sciences, 2006. s.119-124. ISBN 963-86586-5-7.
 • Aschenbrennerová, H.; Ublová, M.; Dvořáková, L. Adoption, implementation and evaluation of the lean production system in the EU - case study and beyond. In FAIM 2006. Limerick : University of Limerick, 2006. s.1067-1073. ISBN 1-874653-93-3.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. Dostupnost a kvalita dat - základ pro systém hodnocení výkonnosti. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.168-173. ISBN 80-7041-164-3.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Mapování toku hodnot v průmyslovém podniku. In Průmyslové inženýrství 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.211-217. ISBN 80-7043-507-0.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Koncepty řízení produkčních systémů a jejich využití v podmínkách malých a středních podniků. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.470-475. ISBN 80-7041-164-3.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. Měření výkonnosti podniku z pohledu nefinančních metrik - případová studie v průmyslovém podniku. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.25-29. ISBN 80-7041-895-8.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Potřeba podnikových změn v oblasti řízení výroby. In Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch. Zvolen : Technická univerzitava, 2006. s.246-250. ISBN 80-228-1683-3.
 • Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H.; Ublová, M. Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit. In MOPP 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.101-109. ISBN 80-7043-438-4.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Štěrba, D.; Ublová, M. Řízení nákladů spojených s kvalitou. In MOPP 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.8-14. ISBN 80-7043-438-4.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Srovnání metod TQM a Six Sigma ve štíhlém stylu řízení. In MOPP 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.298-305. ISBN 80-7043-438-4.
 • Šindelářová, J.; Dvořáková, L. Podniková diagnostika - finanční analýza orientovaná na budoucnost. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. s.1-6. ISBN 80-7318-373-0.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H.; Lodl, P. Produkční systém v éře customizace. In Výkonnosť organizácie. Poprad : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s.245-250. ISBN 80-968080-5-2.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L. Štíhlý výrobní systém společnosti Toyota - analýza a hodnocení. In Logisticko-distribučné systémy. Zvolen : Technická univerzita, 2005. s.217-221. ISBN 80-228-1446-6.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Manažerské analýzy v OLAP. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. s.1-5. ISBN 80-7318-373-0.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. In Sborník zkouškových zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2005. s.7-38.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. Approach to costs in production accounting. In 7th conference on manufacturing accounting research. Tampere : Tampere University of Technology, 2005. s.10-12.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Information system as support for production cost management. In COMMENT : worldwide congress on materials and manufacturing engineering and technology. Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. s.175-175. ISBN 83-89728-12-5.
 • Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Information system as support for production cost management. In Computer integrated manufacturing. Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. s.57-61. ISBN 83-915011-3-2.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L. Analýza a hodnocení výrobního systému dle principu Toyota Production System ve společnosti Edscha Bohemia s.r.o.. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.223-227. ISBN 80-7043-352-3.
 • Troblová, P.; Ublová, M.; Dvořáková, L. Produkční systém v klastru. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. s.1-6. ISBN 80-7318-373-0.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L.; Ublová, M. An overview and assessment of current cost management research and practice. In The modern information technology in the innovation processes of the industrial enterprises. Genoa : University of Genoa, 2005. s.39-44. ISBN 88-7544-050-6.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Využití informačního systému pro podporu řízení výrobních nákladů. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.7-12. ISBN 80-7043-352-3.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I. (zkouška č. 1). In Sborník zkouškových zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2005. s.7-38.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I : zkoušky pro 1. stupeň z prosince 2003. In Sborník zkouškových zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2004. s.7-23.
 • Šimon, M.; Stančík, P.; Dvořáková, L. Theory of causality at company management. In Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings. Vienna : DAAM International, 2004. s.417-418. ISBN 3-901509-42-9.
 • Stančík, P.; Dvořáková, L. Efektivnost výkonu výrobních hal a prostor - aplikace controllingových metod a nástrojů v oblasti průmyslového inženýrství a managementu. In Řízení strojírenských podniků. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004. s.1-14. ISBN 80-248-0594-4.
 • Dvořáková, L.; Šindelářová, J. Účetnictví I.. In Sborník zkouškových zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2004. s.7-26.
 • Stančík, P.; Šimon, M.; Dvořáková, L. Aplikace produkčních funkcí v nákladovém managementu. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice : Technická univerzita, 2004. s.301-309. ISBN 80-8073-190-X.
 • Stančík, P.; Dvořáková, L. Alokace podniků v klastrech. In Sborník vědeckovýzkumných prací katedry průmyslového inženýrství a managementu za rok 2003. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.214-222. ISBN 80-7043-248-9.
 • Šindelářová, J.; Dvořáková, L. Projekt ABC analýzy ve strojírenském podniku. In Řízení strojírenských podniků. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004. s.1-12. ISBN 80-248-0594-4.
 • Stančík, P.; Dvořáková, L. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. In Sborník vědeckovýzkumných prací katedry průmyslového inženýrství a managementu za rok 2003. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.72-83. ISBN 80-7043-248-9.
 • Ublová, M.; Dvořáková, L. Daňový systém v České republice po vstupu ČR do Evropské unie a očekávané dopady do hospodaření a financování organizací a podniků. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice : Technická univerzita, 2004. s.336-347. ISBN 80-8073-190-X.
 • Šindelářová, J.; Dvořáková, L.; Stančík, P. Využití statistických metod při řízení průmyslových podniků. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice : Technická univerzita, 2004. s.327-335. ISBN 80-8073-190-X.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Metody a nástroje hodnocení výkonnosti. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice : Technická univerzita, 2004. s.1-16. ISBN 80-8073-190-X.
 • Stančík, P.; Šimon, M.; Dvořáková, L. Application of production function for cost management. In Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings. Vienna : DAAAM International, 2004. s.429-430. ISBN 3-901509-42-9.
 • Šindelářová, J.; Dvořáková, L. Application of statistical methods in engineering industry management. In MITIP 2004. Prague : Czech Technical University, 2004. s.11-14. ISBN 80-01-03059-8.
 • Dvořáková, L.; Stančík, P.; Šimon, M. Controllingový přístup k rozhodnutí - vyrábět nebo nakupovat?. In Logistika v teorii a praxi. Liberec : Technická univerzita, 2003. s.21-25. ISBN 80-7083-698-9.
 • Šindelářová, J.; Dvořáková, L.; Stančík, P. Implementace ABC analýzy ve firmě DISA Industries, s.r.o.. In Průmyslové inženýrství. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. s.207-214. ISBN 80-7043-242-X.
 • Stančík, P.; Dvořáková, L.; Šimon, M. Finanční controlling jako nástroj konkurenceschopnosti. In Finanční a logistické řízení. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2003. s.203-208. ISBN 80-239-0860-X.
 • Šimon, M.; Dvořáková, L.; Stančík, P. Efektivnost podnikových procesů. In MOMAN 03. Plzeň : EVIDA, 2003. s.203-214. ISBN 80-86596-15-X.
 • Stančík, P.; Dvořáková, L.; Šimon, M. Hodnotové řízení výkonnosti podniku (ekonomická přidaná hodnota). In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Česká společnost pro systémovou integraci, 2003. s.97-107. ISBN 807082932X.
 • Stančík, P.; Dvořáková, L. Metriky úspěšnosti, efektivnosti a konkurenceschopnosti. In Průmyslové inženýrství. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. s.181-190. ISBN 80-7043-242-X.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. In Sborník zkouškových zadání s řešením. Praha : Institut Svazu účetních, 2003. s.7-27.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. In Sborník zkouškových zadání s řešením. Praha : ISU a.s., 2003, s.7-30.
Textbooks
 • Dvořáková, L. Rozhodovací úlohy v manažerském účetnictví: Praktické aplikace. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 2019. 49s.
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Dvořáková, L.; Kleinová, J. Hodnocení výkonosti podniku a DP. Plzeň : SmartMotion, 2012. ISBN 978-80-87539-08-8.
 • Dvořáková, L. ÚČETNICTVÍ - principy a techniky. Certifikovaný účetní : sborník : červen 2010, Praha : Institut certifikace účetních, a.s., 2010. s.7-31.
 • Dvořáková, L. Manažerské účetnictví. Praha : Gradua-CEGOS, 2008. 38s.
 • Dvořáková, L.; Ublová, M.; Aschenbrennerová, H. Ekonomika a finanční řízení podniku (basic). Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. CD-ROMs.
 • Dvořáková, L.; Ublová, M.; Aschenbrennerová, H. Ekonomika a finanční řízení podniku (intermediate). Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 1 CD-ROMs.
 • Ublová, M.; Troblová, P.; Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. Corporate Economic System. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007.
 • Dvořáková, L. Kurz účetnictví [modul A. 2. aktualizované vydání]. Praha : Cígler Software, 2006.
 • Dvořáková, L.; Ublová, M.; Aschenbrennerová, H. Daně 2006. 1. část. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. 1 CDs.
 • Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H.; Ublová, M. Daně 2 [1. část]. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 1 CDs.
 • Dvořáková, L.; Stančík, P. Vstup České republiky do Evropské unie a daňová problematika, mezinárodní účetní standardy. Praha : Agentura pro rozvoj podnikání, 2003. 15s.
Posters, Lectures
 • Vacek, J.; Dvořáková, L. Results of research focused on service sector SMEs adaptation to Society 4.0. 2022.
 • Dvořáková, L. Vnitropodnikové řízení se zaměřením na nákladové a cenové kalkulace. 2018.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. Infomation system as support for production cost management. Aktuální teorie a praxe řízení podniku se zaměřením na Integrační nástroje řízení podniku, Praha, 2005. s.1-1. ISBN 80-01-03285-X.
 • Dvořáková, L. Řízení nákladů a výnosů. Praha, 2003.
Peer reviews
 • Dvořáková, L. DETECTION OF CREATIVE ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES. Plzeň : FEK, ZČU, 2023.
 • Dvořáková, L. Hodnota pro vlastníky a její generátory v prostředí malých a středních podniků. FEK, ZČU, Plzeň : FEK, ZČU, 2022.
 • Dvořáková, L. Pricing in Creative Industry. Pricing in Creative Industry, odborná kniha, nakladatelství VERLAG Dr. Kovač, ISBN 978-3-339-12346-6, FEK, ZČU : FEK, ZČU, 2022.
 • Dvořáková, L. Dimenzie medzisektorového podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Vědecká grantová agentura Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR a Slovenská AV (VEGA), FEK, ZČU : FEK, ZČU, 2021.
 • Dvořáková, L. Výkonnost podniku v kontextu spokojenosti zákazníka, zpětných toků, kvality, inovací a znalostí. Plzeň, ZČU, FEK : Plzeň, ZČU, FEK, 2020.
 • Dvořáková, L. VLIV ČLENSTVÍ V KLASTRU MECHATRONIKA NA FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. FEK, ZČU : FEK, ZČU, 2020.
 • Dvořáková, L. Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts. České Budějovice : VŠTE v Českých Budějovicích, 2020.
 • Dvořáková, L. Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů. Plzeň : ZČU, FEK, 2019.
 • Dvořáková, L. WHAT DOES IFRS 9 - FINANCIAL INSTRUMENTS BRING AND ITS IMPACT ON THE STABILITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 2019.
 • Dvořáková, L. Interpretace Národní účetní rady pomáhají účetním a auditorům. Plzeň : ZČU v Plzni, 2019.
 • Dvořáková, L. Sociálno-ekonomické determinanty trvalo udržateľnej spotreby a výroby z hľadiska vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov. registrační číslo projektu 1/0708/20, Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2019.
 • Dvořáková, L. Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2018.
 • Dvořáková, L. Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu. Plzeň : KFU, FEK, ZČU, 2018.
 • Dvořáková, L. Creating a comprehensive enterprise evaluation method. ISBN 978-80-7468-136-3, České Budějovice : The Institute of Technology and Business in České Budějovice; Samara: Samara State University of Economics., 2018.
 • Dvořáková, L. RIZIKOVÝ KAPITÁL – MOŽNOST FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ. Plzeň : FEK, ZČU, 2017.
 • Dvořáková, L. Využitie stresových techník v manažmente rizika podniku. Plzeň : ZČU, FEK, 2017.
 • Dvořáková, L. FINANCIAL SUSTAINABILITY CRITERIA AND THEIR TESTING IN CONDITIONS OF SLOVAk NON-PROFIT SECTOR. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2017.
 • Dvořáková, L. TAX COMPETITION IN BUSINESS PRACTICE IN SELECTED EU COUNTRIES – CASE STUDY. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2017.
 • Dvořáková, L. Evaluace investičních strojírenských záměrů v podnikatelské praxi. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2017.
 • Dvořáková, L. CORPORATE LIFE CYCLE IDENTIFICATION: A MODEL BASED ON RELATIONSHIP BETWEEN RETURN ON EQUITY AND COST OF EQUITY. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2017.
 • Dvořáková, L. CROSS-BORDER ACQUISITIONS IN EASTERN EUROPE WITH FOCUS ON RUSSIA VERSUS GERMANY DEALS: AN EMPIRICAL ANALYSIS. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2017.
 • Dvořáková, L. Accountability and Ethics in the Nigeria Public Sector. Plzeň : ZČU, FEK, 2017.
 • Dvořáková, L. Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu. UJEP v Ústí nad Labem, FVTM : ZČU, FEK, KFU, 2016.
 • Dvořáková, L. The consequences of “options” in the Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the financial statements. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2016.
 • Dvořáková, L. THE BOOKKEEPING OF ENTERPRISING NATURAL PERSONS. University of Pardubice : University of Pardubice, 2016.
 • Dvořáková, L. TRANSPARENT CORPORATE TAX PAID BY COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC AS TOOL IN THEIR PUBLIC RELATIONS. ZČU, FEK, KFU : ZČU, FEK, KFU, 2016.
 • Dvořáková, L. TAMING CREATIVE ACCOUNTING VIA INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSs): The Nigerian Scenario. Plzeň : FEK, ZČU, 2016.
 • Dvořáková, L. Diagnostika podnikateľského prostredia so zameraním sa na nové vývojové trendy ako nástroje konkurenčnej výhody. ZČU, FEK, KFU : ZČU, FEK, KFU, 2016.
 • Dvořáková, L. VPLYV SEKULÁRNEHO TRENDU ANTROPOMETRICKÝCH ROZMEROV DOSPELEJ POPULÁCIE SLOVENSKA NA ÚPRAVU KALKULAČNÉHO VZORCA LÔŽKOVÉHO NÁBYTKU. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2016.
 • Dvořáková, L. PROCES HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2016.
 • Dvořáková, L. THE REPORTING OF NON-FINANCIAL INFORMATION AND THE RATIONALE FOR ITS STANDARDISATION. Plzeň : KFU, FEK, ZČU, 2015.
 • Dvořáková, L. THE EFFECT OF THE EXCHANGE RATE ON INDUSTRY-LEVEL TRADE FLOWS IN CZECHIA. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2015.
 • Dvořáková, L. THE RELATIONSHIP AMONG CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS. Plzeň : KFU, FEK, ZČU, 2015.
 • Dvořáková, L. IMPACT OF EDUCATION ON THE FINANCIAL LITERACY: A CASE OF SLOVAKIA.. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2015.
 • Dvořáková, L. A STRATEGY CONTROL SYSTEM BASED ON THE KEY PERFORMANCE INDIKATORS APPROACH FOR MAKE-ORDER-ORDER INDUSTRIAL ENTERPRISES.. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2015.
 • Dvořáková, L. Axiom eta – a schematic methodology for setting the standard price with respect to the market price. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2015.
 • Dvořáková, L. Akciová spoločnosť európskeho typu a jej účtovné zobrazenie. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2014.
 • Dvořáková, L. Zdroje financování podniku: potenciál a trendy. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2014.
 • Dvořáková, L. Finanční účetnictví. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2014.
 • Dvořáková, L. VALUE ALLOCATION – CONTRIBUTION AND RISK TO THE RELIABILITY OF FINANCIAL REPORTING. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2014.
 • Dvořáková, L. Financial Impact in Case of Investment to the Forest Property as a Result of Different Tree Species Composition in the Czech Republic. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2014.
 • Dvořáková, L. Pojištění podnikatelských rizik. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2013.
 • Dvořáková, L. Finanční analýza podniku. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2013.
 • Dvořáková, L. INFLUENCE OF FDI FLOWS ON THE COMPETITIVENESS OF THE CZECH REPUBLIC .. Plzeň : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2013.
 • Dvořáková, L. Controlling logistyczny – pomiar i zarządzanie kosztami. Zielona Góra : University of Zielona Góra, Poland, 2013.
 • Dvořáková, L. Evaluace přínosu studijních opor ve výuce finančního účetnictví na vysokých školách. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2013.
 • Dvořáková, L. Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2013.
 • Dvořáková, L. EVOLUCE ACTIVITY BASED COSTING. Univerzita Pardubice : ZČU v Plzni, FEK, 2012.
 • Dvořáková, L. WHAT ABOUT THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF TURKISH CYPRIOT FOOTBALL?. ZČU v Plzni, FEK : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Dvořáková, L. Rizika vybraných podnikových procesů. Plzeň, FEK, ZČU : FEK, ZČU, 2012.
 • Dvořáková, L. PROGRESSIVE METHOD OF CALCULATION - TARGET COSTING AND ITS APPLICATION IN MANUFACTURING COMPANY.. ZČU v Plzni, FEK : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Dvořáková, L. Výzkum vlivu sledování, hodnocení a predikce vývoje organizačních procesů na celkovou výkonnost. ZČU v Plzni, FEK : ZČU v Plzni, FEK, 2012.
 • Dvořáková, L. Vztah teorie a praxe v procesu vysokoškolské výuky finančního účetnictví. ZČU v Plzni, FEK : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Dvořáková, L. Ekologické daně a jejich dopad na ekonomiku státu. Plzeň : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Dvořáková, L. DOPADY IMPLEMENTACE BASEL III NA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ. ZČU v Plzni, FEK : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Dvořáková, L. MOŽNOSTI ORGANIZÁCIÍ VEREJNEJ SPRÁVY PRI ZNIŽOVANÍ DAŇOVEJ KRIMINALITY NA SLOVENSKU. ZČU v Plzni, FEK : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Dvořáková, L. Návrh na oceňování a způsob účtování lesních porostů v České republice dle přístupu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Plzeň : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Dvořáková, L. Current challenges in financial management of production enterprises. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Geneze udržitelného rozvoje v oblasti financí a účetnictví. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Trendy v oceňovaní majetku a záväzkov poisťovní. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. M&A: podmínka přežití nebo nástroj ke zvyšování hodnoty podniku?. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Vybrané problémy finančního řízení podniku. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Organizace účetního systému ve vztahu k potřebám uživatelů. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Vývoj slovenskej ekonomiky v kontexte globálnej finančnej krízy. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Pentální účetnictví v teorii a praxi českých podniků. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Současné ekonomické křižovatky českých vysokých škol. Současné ekonomické křižovatky českých vysokých škol, Ústí nad Labem : UJEP v Ústí nad Labem, 2011.
 • Dvořáková, L. Ekonomická hodnota hrubé stavby prizmatem ceníku stavebních prací. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Předpoklady efektivního financování pracovního kapitálu metodou tollingu. Plzeň : ZČU v Plzni, FEK, 2011.
 • Dvořáková, L. Leasing dle českých právních norem ve srovnání se směrnicemi IAS/IFRS. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
 • Dvořáková, L. Implementace pravidel hospodářské soutěže v podnikatelských klastrech. 2010.
 • Dvořáková, L. Základy účetnictví. UJEP Ústí nad Labem, 2009. 130s.
 • Dvořáková, L. Creation of Calculation Methodology of Batch Size for No-synchronized Production Lines in Automobile Industry. 2009.
 • Dvořáková, L. Moderní metody ve vzdělávání průmyslových manažerů. 2009.
 • Dvořáková, L. Příprava malých a středních podniků v ČR na přijetí mezinárodních účetních standardů. 2009.
 • Dvořáková, L. Integrovaná metodika snižování nákladů a inovace výrobků v oblasti nákupu. 2009.
 • Dvořáková, L. Inovační technologická podpora dokumentace a ochrany kulturního dědictví. Univerzita Pardubice, fakulta filozofická, 2008. 1s.
 • Dvořáková, L. Sociální ekonomika jako faktor demokratizace společnosti a regionálního rozvoje; měření a audit. Sociální ekonomika jako faktor demokratizace společnosti a regionálního rozvoje; měření a audit, UJEP Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí nad Labem, 2008. s.1-35.
 • Dvořáková, L. E+M Ekonomie a Management. Plzeň, 2008.
 • Dvořáková, L. Vytvoření báze znalostí - praktické zkušenosti firem s prováděním a zajištěním platebního styku. Brno : VUT v Brně, 2007. 1s.
 • Dvořáková, L. Inovace předmětu Veřejné finance se zaměřením na zkvalitnění výuky seminářů. Zlín : Univerzita T. B. ve Zlíně, 2007. 1s.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. SVŠE Znojmo : SVŠE Znojmo, 2007. 3s.
 • Dvořáková, L. Inovace předmětu Ekonomika. Praha : Praha, 2007. 1s.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. AGE – Attractiveness Evaluation Guidelines for European Higher Education. 2006. 1s.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. IMESS: International Masters in Economy, State and Society. 2006. 1s.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. MarcoPolo Master in European Management. 2006. 1s.
 • Dvořáková, L. Recenzentský posudek na kurz "Účetnictví a ekonomika obcí". Praha : RENTEL a.s., 2006. 2s.
 • Dvořáková, L.; Aschenbrennerová, H. AUTOMUNDUS: European Masters in Automotive Industry Management. 2006. 1s.
 • Dvořáková, L. Účetnictví a ekonomika obcí. Praha, 2006. 1s.
 • Dvořáková, L. Integrace řízení měnového a úrokového rizika do systému řízení podniku. Plzeň : ZČU v Plzni, 2006. 3s.
 • Dvořáková, L. AUTOMUNDUS: European Masters in Automotive Industry Management. 2005. 1s.
 • Aschenbrennerová, H.; Dvořáková, L. European Joint Master in Sustainable Environmental Management. 2005. 1s.
 • Dvořáková, L. Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, V Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2005, s.1-1. ISBN 80-7044-724-9.
 • Dvořáková, L. Erasmus Mundus Programme: European Joint Master in Sustainable Environmental Managament. 2005. 1s.
 • Dvořáková, L. Tvorba nového předmětu "České účetnictví po vstupu ČR do EU". Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 1s.
 • Dvořáková, L. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí. Plzeň, 2004. 2s.
 • Dvořáková, L. Modelování bioprocesů a jednotkových operací, analýza rizik. Plzeň : FST-KPV, 2003. 1s.
 • Dvořáková, L. Příprava nového doktorského studijního oboru. Plzeň : FST-KPV, 2003. 1s.
 • Dvořáková, L. Účetnictví I.. Plzeň : FST-KPV, 2003. 6s.
 • Dvořáková, L. Přednáškový pobyt prof. K. Hály na JU. Plzeň : FST-KPV, 2003. 1s.
Book reviews
 • Dvořáková, L. Recenze příspěvku pro časopis E+M: Posouzení vlivu změn sazeb daní na ceny cigaret v ČR. Posouzení vlivu změn sazeb daní na ceny cigaret v České republice, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010.