doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.

Fotografie
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Member of Subject area board
 
e-mail cimler@fek.zcu.cz
phone  377633305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
room  UK 522, CD 206

Courses

DS Diplomový seminář
MMO Marketing a management obchodních podniků
OB Obchod
OL Obchodní logistika
PROMO Marketingový projekt
PRX Odborná praxe
UDS Úvod do studia