doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.

Fotografie
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Member of Subject area board
 
e-mail cimler@fek.zcu.cz
phone  377633305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
room  UK 522, CD 206

Publications

Monographies
 • Cimler, P.; Eggers, B.; Hommerová, D.; Lochmüller, M.; Riedl, J. Der grenzüberschreitende Besucherverkehr Nordostbayern - Westböhmen, Handlungsoptionen auf Basis empirischer Daten. Krumbach : Access Marketing Management e.V., 2014. 92s. ISBN 978-3-945456-00-2.
 • Cimler, P.; Šípek, L. Obchod a služby cestovního ruchu v ČR 2012-2013. Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 105s. ISBN 978-80-245-1965-4.
 • Cimler, P.; Šípek, L. Obchod a služby cestovního ruchu v ČR 2011-2012. Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2012. 108s. ISBN 978-80-245-1906-7.
 • Cimler, P.; Hommerová, D.; Potměšil, J. Grenzüberschreitender Besucherverkehr - Tschechen in Sachsen (Erzgebirge und Vogtland). Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2012. 88s. ISBN 978-3-86367-016-0.
 • Cimler, P. Profil des tschechischen Handels und Kunden. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2012. 142s. ISBN 978-3-86367-015-3.
 • Cimler, P.; Šípek, L. Obchod, pohostinství a ubytování v ČR (Výkony, kapacity a poptávka 2008-2011). Praha : Oeconomica, 2011. 75s. ISBN 978-80-245-1821-3.
 • Cimler, P.; Šípek, L. Obchod v ČR v podmínkách ekonomické krize. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. 74 s.s. ISBN 978-80-245-1704-9.
 • Cimler, P.; Šípek, L. Obchod ČR aktuálně v datech a analýzách. Praha : Oeconomica, 2009. 82 s.s. ISBN 978-80-245-1561-8.
 • Cimler, P.; Šípek, L. Obchod v České republice. Praha : Oeconomica, 2008. 54s. ISBN 978-80-245-1442-0.
 • Cimler, P.; Zadražilová, D. Retail management. Praha : Management Press, 2007. 307s. ISBN 978-80-7261-167-6.
 • Cimler, P.; Jakubíková, D.; Eger, L.; Hommerová, D.; Michalák, L.; Tlučhoř, J. Příklady aplikací marketingu. Příklady aplikací marketingu, Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.6-7. ISBN 80-7043-505-4.
Papers in journals
 • Cimler, P.; Hommerová, D. Die Zusammenhänge des grenzüberschreitendes Besucherverkehrs. Cross-border Journal of Social and Economic Studies, 2015, roč.4. č.1/2015, s.50-65, ISSN 2197-4519.
 • Cimler, P.; Hommerová, D.; Potměšil, J. Přeshraniční nákupní turismus v česko-saském příhraničí. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.35-41, ISSN 1805-0603.
 • Nový, M.; Cimler, P. Podpora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a její dopady na kultivaci tržního a společenského prostředí v České republice. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.40-44, ISSN 1214-9187.
 • Šuldová, A.; Cimler, P.; Hauan, N. Informal Learning Institutions and Their Impact on the Learning Process. Media4u Magazine, 2012, roč.9. č.4, s.42-49, ISSN 1214-9187.
 • Šuldová, A.; Cimler, P. How to assess expirience - the new trend in research technique, use in nonprofit sector of entertainment and educational industries. E + M. Ekonomie a Management, 2011, roč.14. č.4, s.115-123, ISSN 1212-3609.
 • Cimler, P. Český maloobchod v časech ekonomické recese. Reliant Logistic News, 2010, roč.7. č.3, s.12-14, ISSN 1802-3746.
 • Cimler, P. Změny v českém obchodě - nic překvapivého. Reliant Logistic News, 2008, roč.5. č.09, s.26-27, ISSN 1802-3746.
 • Cimler, P. Obchodní řetězce a retailing. Reliant Logistic News, 2007, roč.4. č.10, s.2-3, ISSN 1802-3746.
 • Indruch, A.; Cimler, P. Nahlížíme pod pokličku českého obchodu. Czech Business Forum, 2006. s.30-32. ISSN 1214-6315.
 • Cimler, P. Trendy vývoje českého obchodu. Reliant News, 2005, roč.2. č.5, s.4-6, ISSN 1801-0962.
 • Cimler, P. Územní analýza nákupního chování. E + M. Ekonomie a Management, 2005, roč.8. č.4, s.125-139, ISSN 1212-3609.
 • Cimler, P. K analýze regionálních podmínek maloobchodu.. E + M. Ekonomie a Management, 2004, roč.7. č.4, s.96-108, ISSN 1212-3609.
 • Cimler, P. "Quo vadis" (plzeňský) zákazníku?. E + M. Ekonomie a Management, 2003. s.112-118. ISSN 1212-3609.
Chapters in a book
 • Tlučhoř, J.; Cimler, P.; Riedl, J.; Lochmüller, M.; Wolfrum, B. Grundlegende Informationen zu den verglichenen touristischen Destinationen. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.9-12. ISBN 978-3-86367-040-5.
 • Riedl, J.; Wolfrum, B.; Cimler, P.; Tlučhoř, J. Das Regionalimage aus externer Sicht - Studie am Beispiel der Ziel 3-Region Nordostbayern-Westböhmen. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.35-66. ISBN 978-3-86367-040-5.
 • Hommerová, D.; Cimler, P. Návštěvníci ze západních Čech v severovýchodním Bavorsku. Empirische Daten für das Destinationsmarketing - Studie in Westböhmen und Nordostbayern. Marketing destinací severovýchodní Bavorsko - západní Čechy Zkušenosti a doporučení pro dotační území Cíl3, Krumbach : Access Marketing Management e.V., 2014, s.121-180. ISBN 978-3-945456-02-6.
Papers in Proceedings
 • Šlechtová Sojková, O.; Kiprý, M.; Nákupní podmínky a chování zákazníků na českém venkově – výzkum ve vybraných obcích. In Sborník příspěvků konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-14. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Kunešová, H.; Sadílek, T.; Cimler, P. Rural retail in Czechia: Current situation and future perspectives in comparison with other European countries. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021 (XB-CON). Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2021, s.139-148. ISBN 978-3-86367-067-2.
 • Cimler, P. Electronic Sales Registration - For Whom Is It an Opportunity, and For Whom a Threat?. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.11-18. ISBN 978-3-86367-038-2.
 • Cimler, P. Threats to the retail sector and opportunities for Consumer cooperatives in the Czech Republic.. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.11-18. ISBN 978-3-86367-029-0.
 • Čechurová, L.; Cimler, P. Možnosti využití RFID technologie v retailu. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.119-124. ISBN 978-80-7435-366-6.
 • Cimler, P. Fyzická dostupnost služeb maloobchodu - předpoklad pro volbu alternativ nákupu. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.23-35. ISBN 978-80-261-0171-0.
 • Cimler, P.; Loudová, L. Analýza etického chování mobilních operátorů v ČR. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.7-21. ISBN 978-80-261-0171-0.
 • Cimler, P.; Mizuňová, M. Nákupní turistika v přeshraničních aktivitách obyvatel Litvínova. In Česko-saské pohraničí - prostor konkurence a/nebo kooperace?. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s.107-118. ISBN 978-80-7414-514-8.
 • Cimler, P. Zneužívání tržní síly v dodavatelsko-odběratelských vztazích. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.7-23. ISBN 978-80-261-0055-3.
 • Cimler, P. A profile of the czech retail sector and the share of german companies in it. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Cotrolling m.b.H., 2011, s.11-21. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Cimler, P.; Hommerová, D. Analyse des Kundenverhaltens im Lebensmitteleinzelhandel der Region Südwestsachsens. In Beiträge zum Kommunal- und Regionalentwicklung. Heft 45, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht. Ergebnisse einer regionalwissenschaftlichen Fachtagung des "Sächsisch-Tschechischen Hochschulzentrums" der T. Chemnitz : Technische Universität, 2007. s.189-200.
 • Cimler, P. Společenská odpovědnost firem - šance pro rozvoj sportu. In Marketing management sportu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.1-5. ISBN 80-7043-492-9.
 • Cimler, P.; Hommerová, D. Globalisation of the Czech retail and a customer. In Globalisation influences on local markets. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2006. s.43-53. ISBN 80-8083-262-5.
 • Cimler, P. Společenská odpovědnost firem v českém obchodě. In Vedecká rozprava k problému spoločenskej zodpovednosti obchodu. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006. s.17-21. ISBN 80-225-2243-0.
 • Cimler, P. Podmínky konkurenceschopnosti MSP v českém obchodě. In REGIO 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.36-47. ISBN 80-7043-432-5.
 • Semeniuk, P.; Cimler, P. Chování zákazníků jako územní faktor MSP v obchodě. In REGIO 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.51-63. ISBN 80-7043-432-5.
 • Cimler, P. Der Anteil des Handels an Veränderungen der Raumstruktur der tschechischen Gesellschaft. In Neue Einzelhandelsstrukturen am Rande von Kleinstädten. Graz : Karl-Franzens-Universitat, 2005. s.109-128. ISBN 3-901236-02-3.
 • Cimler, P. Souvislosti vývoje a perspektiv maloobchodu ve venkovském prostoru ČR. In Venkovská turistika. V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. s.5-25. ISBN 80-7043-313-2.
 • Cimler, P. Podíl obchodu na změnách prostorové tváře české společnosti.. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Sešit 3. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.48-70. ISBN 80-7043-345-0.
Textbooks
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Cimler, P.; Šípek, L. Obchod, spotřeba a cestovní ruch v ČR 2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 105s. ISBN 978-80-245-2063-6.
 • Cimler, P.; Heiserová, M. Obchod a služby. Plzeň : Cechtuma, 2004. 130s. ISBN 80-903225-9-X.
Peer reviews
 • Cimler, P.; Čáslavová, E.; Eger, L.; Jakubíková, D. Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Management a marketing sportu a cestovního ruchu, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Cimler, P. Human capital in environment of global economy in EU - case studies = Lidský kapitál v prostředí globální ekonomiky EU - případové studie mezinárodních studentských řešitelských týmů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 251s. ISBN 978-80-7043-560-1.