Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.

Fotografie Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
 
e-mail micikm@fek.zcu.cz
phone  377633306
room  UK 518, CD 205

Courses

AMINT Marketing na internetu v angličtině
AMTGA Základy marketingu v angličtině
AMTGB Marketingové aplikace v angličtině
MINT Marketing na internetu
MSO Marketing služeb - ošetřovatelství
MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
PROMO Marketingový projekt
SBP Seminář k bakalářské práci